Auteur en Contact

Freek Mayenburg is 77 jaar en opgegroeid in Haastrecht. Van jongs af aan lag zijn interesse naast natuurbeleving ook  bij de geschiedenis  van de Goudse kleipijp alsmede het verzamelen er van. 
Tijdens de grote stadsvernieuwing in de stad Gouda in de jaren 80 van de vorige eeuw werden veel kleipijpen gevonden. Ook in het poldergebied van het Groene Hart rond de stad Gouda zijn veel kleipijp-bodemvondsten gedaan.
Op deze website komt de rijke kleipijp-historie van in Gouda en Nederland vervaardigde kleipijpen  uitgebreid aan de orde. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.