Goudse Pijpenfabrikant Sparnaay


De voormalige Wasserij De Drie Nootenboomen.


De Drie Notenboomen is een voormalige blekerij en wasserij aan de Kattensingel in Gouda.

Aan de singels van Gouda waren diverse kledingblekerijen en -wasserijen gevestigd. Achter de singels lagen graslanden, die als bleekvelden gebruikt konden worden. De singels leverden het water voor de wasserijen. Een van deze blekerijen was De Drie Notenboomen. Al in de16e eeuw was op deze plek een blekerij gevestigd. In 1709 werd de naam De Drie Notenboomen voor het eerst in de Goudse archieven genoemd.[In 1829 kwam de blekerij annex wasserij in handen van de familie Jaspers. Deze uit Limburg afkomstige familie bezat meerdere wasserijen en blekerijen nabij de Goudse singels. De poort met het reliëf (zie afbeelding) dateert uit 1849; de wasserij was toen in het bezit van Lambertus Jaspers en zijn zoon Anthonius.In 1972 beëindigde het bedrijf zijn werkzaamheden. De inboedel en de machines werden geveild. De gebouwen werden overgedragen aan de gemeente Gouda. De historische vereniging Die Goude heeft het reliëf met de drie notenboomen in 1974 laten schilderen. Over de bestemming van het gebied werd langdurig strijd gevoerd. De restauratie van het poortgebouw werd in 2007 voltooid. 

In 2003 werd tijdens de sloop van het pand een pijpenstort aangetroffen van het Goudse pijpenmakersbedrijf Sparnaay.

Bron: Wikipedia.


Sparnaaij Frans Simon

Frans Simon Sparnaaij geboren op 5 februari 1821 en zoon van Adrianus Sparnaaij was pijpenmaker in Gouda. Hij is op 2 september 1847 getrouwd met Klasina van der Torren in Waddinxveen. Samen met Klasina kregen zij 8 kinderen.

1848 - 1928 Adrianus Sparnaaij

1849 - 1921 Jan Sparnaaij

1850 - 1850 Lena Sparnaaij

1852 - 1852 n.n. Sparnaaij

± 1854 - 1854 Frans Simon Sparnaaij

1855 - 1856 Anna Sparnaaij

1858 - 1858 Frans Simon Sparnaaij

1860 - 1861 Lena Adriana Sparnaaij

Zijn vrouw Klasina komt in 1862 te overlijden en Frans Simon trouwde voor een tweede maal op 13 november 1862 met haar jongere zus Jacomina van der Torren in Gouda


Advertenties uit de Goudsche Courant 16 en 23 November 1862


Frans en Jacomina kregen 6 kinderen.

1863 - 1920 Frans Simon Sparnaaij

1866 - 1868 Klazina Sparnaaij

1868 - 1937 Klazina Sparnaaij

1870 - 1872 Anna Jacomina Sparnaaij

1873 - 1929 Leonardus Jacominus Sparnaaij

1875 - 1947 Kors Frederik Sparnaaij

Frans heeft pijpen gemaakt van 1839 tot 1902. Vanaf 1880 heet het bedrijf Firma F.S. Sparnaaij & Zoon. Frans Simon Sparnaaij is op 24 maart 1907 overleden en was 86 jaar. De merken die zij gebruikten waren GN gekroond van 1859 tot in 1902, G gekroond van 1844 tot in 1846 in huur van Simon Fransz Sparnaaij en in eigendom van 1846 tot in 1880 ,72 gekroond van 1859 tot in 1902, Bok met B van 1859 tot in 1880 en Molen van 1839 tot in 1902. 

Frans Simon was een veelzijdige ondernemer want naast het bezit van een Pijpenfabriek had hij ook een Pottenbakkerij, Kleingarenfabriek en een Rederij en handelskantoor in Rotterdam. En hij handelde ook in steenkolen. Hij was woonachtig in een pand aan de Lage Gouwe wat ook als bedrijfspand diende. 

De schepen die de Rederij F.S. Sparnaay & Zn op hun naam hadden staan:
PERIODE                            NAAM                                                       THUISHAVEN
1853 - 1857                      BARK: KLAZINA                                      ROTTERDAM
1854 - 1860                      BARK: PER ASPERA AD ASTRA           ROTTERDAM
1855 - 1858                      SCHOENERBRIK: STEENROTS              ROTTERDAM
1855 - 1860                      BARK: KAMANGIEN                                ROTTERDAM
1855 - 1857                      SCHOENERBRIK: ROTSSTEEN              ROTTERDAM

Bron: Piet's Scheepsindex

Van zijn Rederij F.S. Sparnaaij & Zoon in Rotterdam staat vermeld in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van juni 1853 dat zij in Capelle aan de IJssel op de werf van P. Bakhuizen en Zn op 1 juni een Barkschip te water hebben gelaten met de naam Klazina "vernoemd naar zijn vrouw". Dit schip gaat door kapitein D.Ws. Browning onder directie van F.S. Sparnaaij & zoon varen en is bestemd voor de grote vaart. Ook is op het zelfde moment op de werf van de heren W.J. Hoogendijk & Co de kiel gelegd voor een Barkschip met de naam PER ASPERA AD ASTRA welke gevaren gaat worden door kapitein J.C.F. Börger onder directie van F.S. Sparnaaij & Zoon en is eveneens voor de grote vaart. Dit schip gaat in 1854 te water. De leus PER ASPERA AD ASTRA met de betekenis "Door de Doornen naar de sterren" is nadat de de hoge raad van adel het wapen van Gouda goed keurde op 24 juli 1816 met het schild met tweemaal drie sterren en het motto PER ASPERA AD ASTRA. Vanaf dat moment hebben heel veel pijpenmakers dit op hun pijpen vermeld. Interessant om te vermelden is wel dat het schip onderweg van Rotterdam naar Melbourne vermeld in een brief van 24 sept 1860 voortdurend stormweer mee maakte waardoor ze veel bagage overboord moesten werpen zoals jenever, kaarsen, lucifers, glas en ook 5 kisten pijpen.

Barkschip Klazina stond administratief op naam van F.S. Sparnaaij omdat zij de manager van de partnerrederij waren. Zie lijst van mede-eigenaren bij SMHD

Van de Bark Klazina staat vermeld bij de Stichting Maritiem Historiche Databank dat het schip in de maand april/mei 1857 is verongelukt onderweg naar China bij Ragoon maar de Equipage was gered. Vermelding in Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 juli 1857.

Rotssteen een Schoenerbrik uit 1839 gevaren door Kapitein A. Soet van de rederij F.S. Sparnaaij & Zoon onderweg van Lagos naar Rotterdam raakt bij Lagos lek en werd op het strand gezet. Dit gebeurde op 8 februari 1857. De bemanning is gered, maar de bagage werd door de inboorlingen gestolen. Vermelding: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 april 1857

Bron: Stichting Maritiem Historische Databank


Kleipijp (Aad Kleijweg)  Kromkop, Anker + Stippelrozen. Andere kant ook anker + stippelrozen en blaadjes op de persnaad. Gouda. 1840-1880.
Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Frans Simon Sparnaaij Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (Ruud Stam) met Wapen van Groningen met florale versiering en een springend Paard. Tekst in een lint: WAPEN VAN GRONINGEN. 4e kwart 19e eeuw. Pijpmaker: Frans Simon Sparnaaij. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens.


Kleipijp (AadKleijweg) Ovoide groot model. Hielmerk: Bok B. Gouda. 1870-1880. Pijpenmaker: . Frans Simon Sparnaaij
Vindplaats: Gouda/Peperstraat gracht.


Kleipijp (Archeologische Stichting Golda) met rond een wapenschild een nogal versimpeld onbeholpen uitgevoerde gekroonde leeuw
en eenhoorn. Op het wapenschild onder een kroon 2x het wapen van Amsterdam, Ierland en nog een ander wapen.
Onder op een lint de tekst: DIEU ET MON DROIT (God en mijn recht).
Op stukje  steel de tekst: F.S. SPARNA(AY) en (R)OTTERDAM.
Vindplaats: Gouda/omgeving


Kleipijp (Ewout Korpershoek) met de voorstelling van een rustende herderin. Op de steel de letters: F.S. SP(ARNAAY) en (ROTTER)DAMGouda. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: F.S. Sparnaay. Vindplaats: onbekend


Kleipijp (Ewout Korpershoek) Malafoff toren met tekstband waarop de tekst: F.S. SPARNAAY & SON en ROTTERDAM. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: F.S. Sparnaay. Vindplaats: onbekend


Kleipijp (part verz AdeB) met in een lint de tekst VRIJMAACEN en voorwerpen die te maken hebben met de Vrijmetselarij. Hielmerk: Molen.
Gouda. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (part verz AdeB) figuraal shagpijp een gezichtje. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk: geen
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (part verz AdeB) figuraal pijp een gezichtje. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk: geen
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda/Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Lade57FM102) Figuraal met het gezicht van een man met hoedje op. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk: geen.
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda/Vest pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (part verz AdeB) figuraal shagpijp een gezichtje. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk: geen
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (part verz AdeB) figuraal sigaretten/sigaarpijpje met een gezichtje. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk: geen
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Lade22FM1494) met de voorstelling van Mercurius en Neptunes. En het wapen van Gouda. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Sparnaay. 
Vindplaats Gouda/polder Achterwillens spoortunnel.


Kleipijp (part verz AdeB) met de voorstelling van Mercurius en Neptunes. En het wapen van Gouda. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Lade25FM1) met de voorstelling van Mercurius en Neptunes. En het wapen van Gouda. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (Aad Kleijweg) met de voorstelling van Mercurius en Neptunes. En het wapen van Gouda. Gouda. 1820-1850.
Hielmerk: 72 gekroond. Pijpenmaker:  Adrianus Sparnaaij. Vindplaats: West-Nederland.


Kleipijp (Ds26FM15) met verschillende wapenschilden. Wapen van Groningen (GROENI), Leeuwarden(LWAARD) en Gouda.
Ook op een lint de tekst: GOUSE PIJPEN. 
Gouda. Hielmerk: GN gekroond. 1814-1859. Pijpenmaker:   Adrianus Fransz Sparnaaij
Vindplaats: Gouda/omgeving


Kleipijp (Ds21FM014) Ovoidepijp met rondom  medaillons met Prins Willem II te paard, Baron Chasse en J.C.J. van Speyk.  
Tekst rondom bij de ketelrand: GETROUW VOOR T VADERLAND. Hielmerk: GN gekroond. Gouda. 1860-1885.
Goudse pijpenmaker . Firma F.S. Sparnaay & Zoon.
Vindplaats: Gouda/stadsdeel Bloemendaal voormalige witlofkwekerij.


Kleipijp (Lade20FM313) Reclamepijp met bloemetjes en rondjes en de tekst: F.S. SPARNAAY & SONS ROTTERDAM. Ook jaartal 1853.
Ca. 1853. Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Reeuwijk/tuinderij.

Blijkbaar had Sparnaay ook een handelsonderneming in Rotterdam


Kleipijp (lade22FM1489) Bolle ketel met Lady Liberty met de Amerikaanse vlag terwijl ze naar de overwinning wijst. In een lint rondom haar een tekst: LONG MAY IT WAVE . Hielmerk: molen. 1865-1890. Pijpenmaker:  Frans Simon Sparnaaij  Vindplaats: Gouda/ Raam Koningshof.

The Star-Spangled Banner
Litho van Currier & Ives, 1870

De graveur van de pijpenmal heeft voor de voorstelling afgekeken van een patriottische stempel Liberty and Union die men op enveloppen drukte in de Noordelijke staten. Het is geen hoogstandje van graveurwerk, maar in hoofdlijnen zijn de overeenkomsten te zien. We zien Lady Liberty met de Amerikaanse vlag. Op de pijp wijst ze met een wat houterige linkerarm met een slip van de vlag nog in haar hand naar de overwinning. Ook zien we de band met sterren terug onderin de rok.

Opmerking: De pijp refereert naar het einde van de Amerikaanse burgeroorlog die geduurd heeft van 1861 tot 9 april 1865

http://www.kleipijp.nl/index.php/component/content/article/33-algemeen/publicaties/5420-liberty-and-union-verbeeld-op-een-kleipijp


Kleipijp(lade23FM1496) met rondom personen.1840-1880. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Frans Simon Sparnaaij
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens bij tunnel

De kleipijp van het type Vrede van Aken was bij het rokende publiek blijkbaar zo populair dat de pijp lang is doorgemaakt tot
zelfs in de 19e eeuw. Daarvoor moest de messing pijpenmal weer worden opgehaald, dus opnieuw gegraveerd. Maar dat gebeurde toen al niet meer zo uiterst gedetailleerd als in de 18e eeuw.


Kleipijp(part verz AdeB) in zwarte uitvoering met rondom personen.1840-1880. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Sparnaay.
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (lade38FM018) met BLANKENHEYMS GENEVER IS DE BESTE / BLANKENHEYMS GENEVER IS DE BESTE . 1870-1900. Hielmerk GN  gekroond. Pijpenmaker: Firma Frans Simon Sparnaay & Zoon. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens.


Kleipijp(lade38FM016) met de voorstelling van een fantasie vleermuis. Hielmerk: Molen. Gouda. Pijpenmaker: Fa. F.S. Sparnaay & Zoon. 1860-1890.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (Lade20FM992) Figuraal met dubbelgezicht. Gouda. Merk: Geen.
2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: Sparnaay?  Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (Lade20FM21) Figuraal met (Griekse) Goddelijk figuur. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk: geen
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Lade20FM988) Figuraal  met man met rondom 6 gezichten. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk: geen
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (lade26FM018) met ribbels en tekst op steel: A. SPARNAAY IN GOUDA. Omstreeks 1880.
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (lade26FM045) met draadlijnen en tekst op steel: A. SPARNAAY.  KORTE ISABE. Omstreeks 1880. Adrianus Sparnaay en later zijn zoon Frans Simon Sparnaay   Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (lade26FM032) met lobben en bloemetjes en gedeeltelijk de tekst op steel: F.S. SPARNAAY & SONS.  IN GOUDA HOLLAND. Omstreeks 1880. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (lade26FM032) met lobben en bloemetjes en gedeeltelijk de tekst op steel: F.S. SPARNAAY & SONS.  IN GOUDA HOLLAND. Omstreeks 1880. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (lade26FM017) met een mandje en tekst op steel: A. SPARNAAY IN GOUDA. Omstreeks 1880.
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Fragment van polkapijp (lade26FM005). Aan de ene kant de molen en aan de andere kant stadswapen Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (DsPR1FM029). Gouda. Sigaretten/sigaar. Gouda.
Merken: Wapen Gouda en molen (vaag) in Lauwerkrans. 1840-1880. Frans Simon Sparnaaij
Vindplaats: Gouda/omgeving. 

Opmerking: Frans had ook een Polkapijp met het Wapen van Gouda en het merk Molen in zijn assortiment


Kleipijp (Lade22FM1162). Bol type Sigaretten/sigaar. Gouda. 1840-1880. Merk: GN gekroond. Pijpenmaker: Fa. F.S. Sparnaaij & Zoon.
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Ds49FM1149) met het wapen van Friesland met de leeuwen en in een lint de tekst HET WAPEN VAN FRIESLAND. Op de voorkant ketel een springend paard. Ca. 1880-1902. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Fa. S. Sparnaaij & Zoon.
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.
Compleet heeft de pijp een steel van ca. 50 cm.

De pijpenmal is w.s. door Sparnaaij aan P. Goedewaagen verkocht. Goedewaagen maakte de pijp in de 1e helft van de  20e eeuw en merkte de pijpen met het hielmerk TM


Kleipijp (lade22FM1150) met Mercurius/Neptunes en een bijenkorf. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Frans Simon Sparnaaij
Omstreeks 1900 of iets later. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.

Opmerking: Dezelfde pijp is ook bekend met het hielmerk Bok B wat door door Frans Simon Sparnaaij in gebruik is geweest tot 1880. 


Kleipijp (part verz). Mercurius de god van de handel + Het alziend oog / Neptunus de god van de zee.
Datering: tweede helft 19e eeuw. Pijpenmaker F. Sparnaay te Gouda. Vindplaats: Gouda/omgeving.

De gravering van de voorstelling op deze kleipijp is wel erg onbeholpen en simpel uitgevoerd. Overigens is  deze pijp w.s. 
maar in klein aantal vervaardigd, hij is als bodemvondst nauwelijks bekend.


Kleipijp (Lade20FM654) met een huzaar. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Sparnaay.
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (Lade57FM106) Figuraal van een huzaar met snor, baard en berenmuts. Gouda. 1870-1890. Merk: geen.
Pijpenmaker: Frans Simon Sparnaaij & Zonen. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (Lade57FM107) Figuraal van een huzaar met snor, baard en berenmutsGouda. 1870-1890. Merk; Molen.
Pijpenmaker: Frans Simon Sparnaaij & Zonen. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (lade18FM1152) in rood in de vorm van een laars. Gouda. Hielmerk: molen. 2e helft 19e eeuw. 
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Groepje kleipijpen (Part verz AdeB) in rode en witte uitvoering in de vorm van een laars. Twee verschillende maten van de laarzen. Gouda.
Hielmerk: molen. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp(Lade20FM1151) Figuraal met het gezicht van Koningin Victoria van Engeland. Hielmerk: Molen. Gouda. 2e helft 19e eeuw. 
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (lade18FM1076) in de vorm van een laars. Gouda. Hielmerk: molen. 2e helft 19e eeuw. 
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kleipijp (Lade18FM997). Hondengezicht met hoed. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: Sparnaay.
Vindplaats: Reeuwijk/ Platteweg

Kleipijp (lade18FM1065) Hondengezicht met hoed. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker:
T.S. Sparnaay & SON. 
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.

Op de steel aan de ene kant de tekst: T.S. SPARNAAY & SON.
Tekst aan de andere kant moeilijk leesbaar. 


Kleipijp (lade18FM1159) met aan twee kanten op de naad van de ketel in een rij blaadjes. Op de hiel een verwaterd bijmerk. Gouda. 2e helft 19e eeuw. 
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (lade18FM584) met op steel de tekst: T.S. SPARNAAY & SON. Andere kant steel moeilijk leesbaar. . Gouda. 2e helft 19e eeuw. 
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda/Polder Achterwillens


Kleipijp (lade18FMgeennummer) met op steel de tekst: ASPARNAAY IN GOUDA. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Merk op ketel: Molen
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (lade18FM1161) met op steel de tekst: SSPAR. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Simon Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (lade18FM1160) met op de ketel het merk: Molen. Op de hiel van de pijp aan weerskanten de letter W. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Simon Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (lade18FM1154) met op de voorkant ketel een wapenschild met de tekst: SSPARNAAY IN GOUDA. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Simon Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Lade18FM1156) Rondbodem exportpijp met op de voorkant ketel de tekst: MILL.
Gouda. 2e helft 19e eeuw.

Pijpenmaker: Frans Simon SparnaaijVindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.

Kleipijp (Lade18FM1155) Rondbodem exportpijp met op de voorkant ketel de tekst: MILL STRAND. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Frans Simon Sparnaaij
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.

Kleipijp (Part verz AdeB) Rondbodem exportpijp met op de voorkant ketel de tekst: MILL STRAND. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Frans Simon SparnaaijVindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Lade18FM1157) met op de voorkant ketel de tekst: CALIFORNIA. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Sparnaay. Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Archeologisch depot Gouda Project 310, Doos 313 ) (fotografie: André Bomhof)) Kromkop onbewerkt. Hielmerk: Molen Gouda. 1850-1890.
Pijpenmaker: Adrianus en/of Frans Simon SparnaaijVindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Archeologisch depot Gouda Project 310, Doos 313 ) (fotografie: André Bomhof)) Kromkop onbewerkt. Hielmerk: Molen Gouda. 1839-1858.
Pijpenmaker: Frans Simon SparnaaijVindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Archeologisch depot Gouda Project 310, Doos 313 ) (fotografie: André Bomhof)) Ovoide groot en klein onbewerkt.
Hielmerk: GN gekroond. 1850-1890. 
Pijpenmaker:  Adrianus en/of Frans Simon Sparnaaij
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Archeologisch depot Gouda Project 310, Doos 313 ) (fotografie: André Bomhof)) Ovoide onbewerkt.
Hielmerk: 72 gekroond. 1850-1890.
Pijpenmaker: Adrianus en/of Frans Simon Sparnaaij
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.


Kleipijp (Archeologisch depot Gouda Project 310, Doos 313 ) (fotografie: André Bomhof)) Ovoide onbewerkt klein model sigaarpijpje. Hoogte 3 cm.
Hielmerk: molen . 1850-1890. 
Pijpenmaker:  Frans Simon Sparnaaij
Vindplaats: Gouda Kattensingel Wasserij De drie notenboomen pijpenstort Sparnaay.