Pijpenstelen 17e/18e eeuw


17e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer) Baroksteel lengte 4cm, diameter 1 cm en rookopening 0,2 cm. 1e helft 17e eeuw.
Op de steel in een ovaal een persoon, granaatappeltjes, druiventrosjes en bloemetjes geplaatst. Vindplaats: Gouda/omgeving


17e eeuw

Een fraai stuk bewerkt  baroksteel (lade1FMgeen nr)van ca. 5 cm met tekst aan weerszijde welke luidt:
LICHTIVS en ANNO 1632. Bodemvondst omgeving Gouda.


Kleipijp (part verz) met stukjes pijpensteel van barokpijpen. 1e helft 17e eeuw. Gouda.
Vindplaats: 
Waddinxveen polder Bloemendaal tuinderij (in pijpenstort Barokpijpjes)


Bewerkt  baroksteel (lade1FMgeen nr)van ca. 7 cm met tekst aan weerszijde welke luidt: PERDELICHT en ANNO 1633. Bodemvondst omgeving Gouda.

Detail met portretten op pijpensteel (lade1FMgeen nr) met PERDELICHT ANNO 1633 van pijpensteel hiernaast.
Bodemvondst omgeving Gouda.


Pijpensteel (lade1FMgeennummer) Baroksteel lengte 5,3cm, diameter 0,8 cm en rookopening 0,2 cm. 1e helft 17e eeuw.
Op de steel slingerende bladranken met roosjes, vruchtjes en aapjesgeplaatst. Vindplaats: Gouda/omgeving
Steel hoort bij bovenstaande pijpensteel met PER DE LICHT (LICHTIVS) ANNO1633.


Fraai stuk bewerkt  baroksteel (lade1FMgeen nr)van ca. 5 cm met tekst aan weerszijde welke luidt: LICHTIVS en ANNO 1632.
Bodemvondst omgeving Gouda.


Stukje bewerkt  steel (lade1FMgeen nr)van ca. 5 cm met in opdruk de tekst welke luidt: LICHTIVS. Omstreeks 1633.
Bodemvondst omgeving Gouda.


17e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 3cm, diameter 1,9 cm en rookopening 0,6 cm. 17e eeuw.
Steel van een meesterstuk of presentatiepijp? Op de steel rondom  Franse lelies geplaatst. Vindplaats: Gouda/omgeving 


17e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 6,8cm, diameter 1,2 cm tot 1,9 cm. Rookopening 0,6 cm. 17e eeuw.
Steel niet bewerkt. Het betreft het uiteinde van de  deel van de pijpensteel (1,2 cm). De steel verdikt zich langzaam naar 1,9 cm. 
Steelfragment van een proefstukpijp of etalagepijp? Geen bewerking op de steel. Vindplaats: Gouda/omgeving 


17e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 3,5cm, diameter 2 cm en rookopening 0,5 cm. 17e eeuw.
Steelfragment van een proefstukpijp of etalagepijp? Geen bewerking op de steel. Vindplaats: Gouda/omgeving 


17e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 7,2 cm, diameter 2 cm en rookopening 0,45 cm. 17e eeuw.
Steelfragment van een proefstukpijp of etalagepijp? Geen bewerking op de steel, alleen radering. Vindplaats: Gouda Kuiperstraat 


17e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 6 cm, diameter 1 cm en rookopening 0,3 cm. 17e eeuw.
Op de steel rondom  Franse lelies en raderingen geplaatst. Vindplaats: onbekend 


17e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 7,3 cm, diameter 1,1 cm en rookopening 0,4 cm.  1630 - 1650. Waarschijnlijk Amsterdam
Op de steel rondom  verschillende merkjes geplaatst. waaronder het merk RP gekroond en in een ruit Franse lelies. Vindplaats: onbekend 


17e/18e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 5,3 cm, diameter 1,5 cm en rookopening 0,5 cm. 1640 - 1651. Aarlanderveen. 
Philip Hoogenboom ? Op de steel rondom  raderingen en gemerkt met een getal 29 gekroond.
Vindplaats: Alphen aan de Rijn Aarkade (voorheen Aardijk) Opgraving III.


17e/18e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 12,5 cm, diameter 1,1 cm en rookopening 0,4 cm. 1699-1729. Gouda.
Pijpenmaker: Cornelis Claesz Bal Op de steel rondom  raderingen en meervoudig gemerkt met dubbele adelaar gekroond.
Vindplaats: Gouda/omgeving


18e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 15 cm, diameter 0,7 cm en rookopening 0,2 cm. Midden 18e eeuw.
Op de steel rondom  raderingen en meervoudig gemerkt met Leeuw in de Hollandse Tuin.
Pijpenmaker: Frans Verzijl.  Vindplaats: Gouda/omgeving Gouwe.


18e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 11,3 cm, diameter 1 cm en rookopening 0,3 cm. 1700 - 1730.Gouda. Op de steel rondom raderingen.  

Vindplaats: onbekend.

Pijpensteel (Ds23FMPR17)  lengte 6,4 cm, diameter 1 cm en rookopening 0,3 cm. 1700 - 1730.Gouda. Op de steel rondom raderingen.  
Vindplaats: Gouda/omgeving

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 6 cm, diameter 0,81 cm en rookopening 0,2 cm. 1700 - 1730.
Gouda Op de steel rondom  raderingen en aan uiteinde knotvormige verdikking.  

Vindplaats: onbekend.


18e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 10,5 cm, diameter 0,8 cm en rookopening 0,2 cm.  Op de steel rondom  raderingen en meerdere merkjes met SH gekroond.  1700 - 1734. Gouda.
Steven Hendricksz de Jonge of de Weduwe van S.H. de Jonge.

Vindplaats: Gouda Achterwillens.

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 8,2 cm, diameter 0,8 cm en rookopening 0,2 cm.  Op de meerdere Franse lelies geplaats.  
1750 - 1780. Gorinchem.

Vindplaats: Gouda Vrouwensteeg.


18e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 10 cm, diameter 0,8 cm en rookopening 0,15 cm. Midden 18e eeuw. Op de steel rondom  raderingen en meerdere merkjes. Ook op steel naam pijpenmaker: Frans Verzijl. 

Vindplaats: Gouda/omgeving

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 5,8 cm, diameter 0,8 cm en rookopening 0,15 cm. Kruiselings radeerlijnen, waarin het merk Drie kruizen. 
Vindplaats: Gouda/omgeving

1715 - 1737. Gouda.
Pijpenmaker: Klaas Adamsz. Verschut 


18e eeuw

Kleipijp (lade1FMgeennummer) met steel in de vorm van een vissenbek. Steellengte 5,1 cm.
Op de ketel hielmerk WD gekroond. 1730 - 1755. Duitsland Westerwald Höhr
Pijpenmaker: Wilhelm Dorn. Vindplaats: onbekend


18e eeuw

Pijpensteel (lade1FMgeennummer)  lengte 9 cm, diameter 0,9 cm en rookopening 0,3 cm gemaakt in een ruit. Omstreeks 1675-1690. De steel is handmatig in deze vorm geknepen. Vindplaats: Gouda, Kort Haarlem.