Kleipijpen uit de periode
van het Hongaars-Oostenrijkse keizerrijk

Maria Theresia, Koningin Van Hongarije en Oostenrijk, breidde in de zeventiger jaren van de 18e eeuw het koninkrijk uit. Dit gebeurde via een territoriaal-administratieve uitbreiding. Hongarije kreeg n.l. enkele delen in het noorden van het huidige Slovakije terug, die daarvoor door de Poolse koning waren afgenomen. Ook Kroatië werd in die tijd administratief sterker met Hongarije verbonden. Die samenvoeging was blijkbaar vanuit de politieke ontwikkelingen gezien reden voor Goudse pijpenmakers om er via de kleipijp aandacht aan  te wijden.


18e eeuwse exportpijp(part verz)  met de voorstelling van personen rondom wapens. Op de top van de pijp een lint met de tekst: KONINGIN VAN HONGAR. Onder op de pijp de tekst CROAAT en SLAVONIE. Maker is de Goudse pijpenfabriek van Frans Verzijl. Het hielmerk op de hiel is de leeuw in de Hollandse tuin. Bodemvondst: Waddinxveen polder Bloemendaal.


Nog een 18e eeuwse exportpijp (ds26FM47) met de voorstelling van personen rondom wapens. Op de top van de pijp een lint met de tekst: KONINGIN VAN HONGAR. Onder aan  de pijp de tekst CROAAT en SLAVONIE. Maker is de Goudse pijpenfabriek van Jan van Leeuwen. Het stempelmerk aan de onderkant is de D. Bodemvondst  Gouda polder Achterwillens (Heemtuin).


18e eeuwse kleipijp (ds26FM361)  met wapens en personen. Deze pijp heeft als  (vrij vage) tekst KONINGIN VAN HONGAR. Onder op de pijp de tekst CROAAT en SLAVONIE. Deze kleipijp is gemaakt door de Goudse pijpenmaker Jan Nieuwveld die het merk de fruitben als hielmerk heeft gezet in de periode 1725-1803. De mal is behoorlijk vervaagd hetgeen betekent dat deze  veel gebruikt zal zijn. Bodemvondst poldergebied rondom Gouda.


18e eeuwse kleipijp(part verz) als hierboven met wapens en personen. Ook deze pijp heeft als  tekst KONINGIN VAN HONGAR. Onder op de pijp de tekst CROAAT en SLAVONIE. Deze kleipijp is gemaakt door de Goudse pijpenmaker Jan Nieuwveld die het merk de fruitben als hielmerk heeft gezet in de periode 1725-1803. De mal is behoorlijk vervaagd hetgeen betekent dat deze  veel gebruikt zal zijn. Bodemvondst poldergebied rondom Gouda.


Weer een  andere 18e eeuwse exportpijp (ds26FM473) met de voorstelling van personen rondom wapens. Op de top van de pijp een lint met de tekst: KONING VAN HONGAR. Onder op de pijp de tekst CROAAT en SLAVONIE. Op de achterzijde van de pijp het wapen van Gouda. Maker is de Goudse pijpenfabriek van Jan van Leeuwen. Het hielmerk op de hiel is de D. Bodemvondst  Gouda polder Achterwillens. 


18e eeuwse exportpijp (ds20FM04) met de voorstelling van personen rondom wapens. Op de top van de pijp een lint met de tekst: KONING VAN HONGAR. Onder op de pijp de tekst CROAAT en SLAVONIE. Op de achterzijde van de pijp het wapen van Gouda. Maker is de Goudse pijpenfabriek van Jan van Leeuwen. Het hielmerk op de hiel is de D. Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both).


Een andere 18e eeuwse exportpijp (part verz) met de voorstelling van personen rondom wapens. Op de top van de pijp een lint met de tekst: KONINGIN VAN HONGAR. Onder op de pijp de tekst CROAAT en SLAVONIE. Maker is de Goudse pijpenfabriek van Frans Verzijl.  Het hielmerk op de hiel is de leeuw in de Hollandse tuin.


18e eeuwse 4-kantige ORANJE kleipijp (ds26FM522) met de portretten van  Franciscus en Maria Theresia + Wapen van Oostenrijk / Wapen van Hongarije HONGARIE. Met onder de personen de tekst: KEYSER / KEYSERIN.  Hielmerk het Komfoor van de Goudse pijpenmaker Pieter Lens (1730-1770).
Vindplaats: Reeuwijk Oudeweg.