Hielmerken en zijmerken: MENS EN BEROEPEN


Zie ook hielmerken en zijmerken uitgesplitst op onderwerp:


Atlas

Kleipijp. (Lade51FM23) Hielmerk: Atlas
Gouda. 1730-1740. Pijpenmaker: Arie de Visser.

Vindplaats: Gouda/omgeving

Atlas

Kleipijp
(lade7FM24) Zijmerk: Atlas
Gouda. 1730-1740. Pijpenmaker: Arie de Visser.
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

Atlas

Kleipijp
(lade7FM1358) Zijmerk: Atlas
Gouda. 1730-1740. Pijpenmaker: Arie de Visser.
Vindplaats: Gouda Raam Koningshof

Atlas

Kleipijp
(lade7FM131) Zijmerkmerk: Atlas
Gouda. 1740-1750. Pijpenmaker: Arie de Visser
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

Atlas

Kleipijp (lade5FM021). Ovoidepijp. Hielmerk: Atlas.Gouda. 1700 - 1730. Pijpenmaker: Lauweris Bruijnesoon of Abraham van der Linde of Arij Leendertsz. de Visser komen in aanmerking

Vindplaats: Gouda/omgeving

 Atlas is een figuur uit de Griekse mythologie. Atlas draagt volgens de legende als straf het hemelgewelf op zijn schouders en wordt in verband gebracht met het Atlasgebergte, Atlantis en de Atlantische Oceaan


Bacchus op het vat

Kleipijp (Ds102FM22) Ovoide. Hielmerk: Bacchus op 't Vat. Gouda. Ca. 1750-1780. Pijpenmaker:  Anthonij Cornelisz Kalf of zijn weduwe of Jan de Wilde of Johannes van der Valk
Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Bacchus op het vat

Kleipijp (lade5FM045). Kromkop.
Hielmerk: Bacchus op 't Vat. Gouda
Ca. 1800. Pijpenmaker:
Maarten de Jong ?
Vindplaats: Gouda/
omgeving


Boutvrouw

Boutvrouw

Boutvrouw

Kleipijp (Ds102FM16). Ovoidepijp. Hielmerk: Boutvrouw. (vrouw met gevogelte). Gouda.
1735-1750Pijpenmaker: . 
Jan Jansz van de Wind
Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds104FM07). Ovoide.
Hielmerk: Boutvrouw (vrouw met gevogelte). Gouda.
Ca. 1760. Pijpenmaker: Weduwe Willem van Velzen of Rut Boot in huur.
Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal

Kleipijp (Ds104FM06). Ovoide.
Hielmerk: Boutvrouw (vrouw met gevogelte). Gouda.
Ca. 1735-1750. Pijpenmaker:
Jan Jansz van de Wind

Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal


Dordtse Maagd en ER

Kleipijp. (Lade3FM770). Zijmerk: Dordtse Maagd en ER.
1710-1740. Pijpenmaker: ?

Vindplaats: Schoonhoven

 

Dordtse Maagd

Kleipijp (FM).1710 - 1731. Hielmerk: Dordtse Maagd. Gouda.
Pijpenmaker: Jacob Arijse Middelmeer

Dordtse Maagd

Kleipijp (Ds1FM). Kelkkom voorloper naar ovoide model.  Hielmerk: Dordtse Maagd. Gouda.
Ca. 1710-1731. Pijpenmaker:
Jacob Arijsz. Middelmeer

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

De Dordtse maagd is gezeten in een tuin, hier in de betekenis "omheining", die enerzijds haar ongehuwde staat symboliseert, maar anderzijds verwijst naar de onneembaarheid van de stad Dordrecht, doordat zij is omgeven door water. In haar ene hand heeft zij het wapen van Dordrecht en in de andere hand een palmtak.


Engel

Kleipijp (FM) Zijmerk: Engel
Op de achterkant
een hertenkop

Engel

Kleipijp (lade7FM749) Zijmerk: Engel
Vindplaats: Uit de handel
Op de achterkant
een hertenkop

Engel

Kleipijp (lade7FM478) Zijmerk: Engel. 
Op de achterkant
een hertenkop
Vindplaats: Gouda Achterwillens

Engel

Kleipijp (lade7FM1745). Zijmerk: Engel. Gouda. 
Vindplaats: Uit de handel

Engel

Kleipijp (AK). Trechterpijp. Hielmerk: Engel. Gouda. Ca. 1700-1715.
Pijpenmaker: Maerten Jansz. Vindplaats: onbekend


Fortuin

Fortuin

Fortuin

Fortuin

Fortuin

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Fortuin. Gouda.
Ca. 1740-1760. Pijpenmaker:
 Arij Vortuijn en weduwe

Kleipijp (Ds1FM). Ovoidepijp. Hielmerk: Fortuin. Gouda.
Ca. 1740-1760. Pijpenmaker:
 Arij Vortuijn en weduwe

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

Kleipijp (AK). Ovoidepijp.
Hielmerk: Fortuin. Gouda.
Ca. 1740-1760. Pijpenmaker:
 Arij Vortuijn en weduwe

Kleipijp (lade5FM081). Ovoidepijp. Hielmerk: Fortuin. Gouda.
Ca. 1768 - 1785. Pijpenmaker:
 Cornelis Mansvelder
Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (AK). Trechterpijp vroeg. Hielmerk: Fortuin. Gouda. Ca. 1690 - 1710.
Pijpenmaker: Arij Paschierse Fortuijn


Fortuin en oorlogsschip

Kleipijp (Ds48CFM1781).
Trechter. Zijmerk: Fortuin. 
1730 - 1760 Gouda

Pijpenmaker: Arij Vertuijn

Fortuin

Aan de andere kant een oorlogschip gekroond en naar rechts varend.

Fortuin

Kleipijp (lade7FM454). Zijmerk: Fortuin 
1730 - 1760 Gouda
Pijpenmaker: Arij Vertuijn
Vindplaats: Nieuwe Haven

Fortuin

Kleipijp. (Lade7FM453). Zijmerk: Foruin.
Boven het Fortuin is het Goudse bijmerk geplaatst.
Vindplaats: Gouda Nieuwe Haven

Fortuin

Kleipijp (lade7FM24). Hielmerk: Fortuin.1730 - 1760 Gouda
Pijpenmaker: Arij Vertuijn
Vindplaats:
Gouda Drapiersteeg


Fortuin

Fortuin

Fortuin

Fortuin

Kleipijp. (Lade3FM1508). Zijmerk: Fortuin.

Vindplaats: Schoonhoven

Kleipijp (lade7FMgeennummer). Zijmerk: Fortuin.
1730 - 1760 Gouda
Pijpenmaker: Arij Vertuijn
Vindplaats: onbekend

Kleipijp (lade7FM593). Zijmerk: Fortuin
1730 - 1760 Gouda
Pijpenmaker: Arij Vertuijn
Vindplaats: Gouda-omgeving

Kleipijp (lade7FM133). Zijmerk: Fortuin
1730 - 1760 Gouda
Pijpenmaker: Arij Vertuijn
Vindplaats: Drapiersteeg


Hoop (met vogel en anker)

Kleipijp (lade7FM1226). Zijmerk: De Hoop
1710 - 1730. Gouda.
Pijpenmaker: Joost Pietersz Scharp of Jan Joosten
Vindplaats: Uit de handel

Achterkant ketel ook Het Fortuin

Kleipijp (lade7FM54) Zijmerk: Fortuin.
1710 - 1730. Gouda.
Pijpenmaker: Joost Pietersz Scharp of Jan Joosten
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

Hoop (met vogel en anker)

Kleipijp (lade5FM009).
Trechterpijp. Hielmerk: Hoop. Gouda.
1722 - 1735. Pijpenmaker:
 Joost Pietersz Scharp
Vindplaats: Gouda/omgeving


Hoop (met vogel en anker)

Hoop (met vogel en anker)

Kleipijp (DsPR3FM001) Zijmerk: fortuin.
1710 - 1730. Gouda.
Pijpenmaker: Joost Pietersz Scharp of Jan Joosten

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade7FM1737)Zijmerk: Fortuin.
1710 - 1730. Gouda.
Pijpenmaker: Joost Pietersz Scharp of Jan Joosten
Vindplaats: Uit de handel


Job (op mesthoop)

Zijmerkpijpje (lade7FM1733) met job zittend op de mesthoop wat verder uitvergroot, maar Job lijkt  hier meer afgebeeld als een duiveltje.
Gouda. 1750 - 1770. Pijpenmaker:  Jacobus Versluijs
Vindplaats: Uit de handel.

Kleipijp (lade5FM044). Rondbodem.
Gouda. Hielmerk: Job op de mesthoop. Gouda.
1750 - 1770.  Pijpenmaker:  Jacobus Versluijs
Vindplaats: Gouda/omgeving

 


Job op (mesthoop)

Kleipijp (lade7FM659). Gouda. Zijmerk: Job op mesthoop
1750 - 1770.
Pijpenmaker: Jacobus Versluijs.

Vindplaats: Zevenhuizen

Job op (mesthoop)

Kleipijp (lade7FM945). Gouda. Zijmerk: Job op mesthoop
1750 - 1770.
Pijpenmaker: Jacobus Versluijs.

Vindplaats: Zevenhuizen

Job op (mesthoop)

Kleipijp (lade7FM946). Gouda. Zijmerk: Job op mesthoop
1750 - 1770.
Pijpenmaker: Jacobus Versluijs.

Vindplaats: Zevenhuizen

Job op (mesthoop)

Kleipijp (lade7FM1739). Gouda. Zijmerk: Job op mesthoop
1750 - 1770.
Pijpenmaker: Jacobus Versluijs.

Vindplaats: Uit de handel

Job op (mesthoop)

Kleipijp (lade7FM944). Gouda. Zijmerk: Job op mesthoop
1750 - 1770. Pijpenmaker: Jacobus Versluijs.
Vindplaats: Zevenhuizen


Job op (mesthoop)

Kleipijpen (FM). Zijmerk: Job op mesthoop. Gouda. 1750 - 1770. Pijpenmaker: Jacobus Versluijs.


Koning David

Koning David

Koning David

Koning David

Koning David

Kleipijp (lade5FM080)
Ovoide. Hielmerk: Koning David. Gouda.
1740 - 1760. Pijpenmaker:
Jan Pietersz. Girrebo

Vindplaats: Gouda/omgeving.

Kleipijp (Ds102FM18). Ovoide. Hielmerk: Koning David. Gouda.
1773 - 1795. 
Pijpenmaker: Jacob Bos en weduwe

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds102FM2). Ovoide. Hielmerk: Koning David. Gouda.
1773 - 1795. Pijpenmaker:
 Jacob Bos en weduwe

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (lade5FM017). Ovoide. Hielmerk: Koning David. Gouda.
1740 - 1760. Pijpenmaker: 
Jan Pietersz. Girrebo

Vindplaats: Gouda/omgeving.

Kleipijp (Ds104FM81). Overgang naar Ovoide. Hielmerk: Koning David. Gouda.

Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal pijpenstort


Koorddanser

Kleipijp. Trechter. Zijmerk: Koorddanser. Gouda. 1710-1730.
Pijpenmaker:  Jacobus Tubal

Koorddanser

Kleipijp (lade7FM934).
 Trechter. Zijmerk: Koorddanser. Gouda. 1710-1730. Pijpenmaker:  Jacobus Tubal
Vindplaats: Zevenhuizen

Koorddanser

Kleipijp. Trechter. Zijmerk: Koorddanser. Gouda. 1710-1730.
Pijpenmaker:  Jacobus Tubal

Koorddanser

Kleipijp (Ds50FM10).  Trechter. Zijmerk: Koorddanser.
 Gouda. 1710-1730.
Pijpenmaker:  Jacobus Tubal
Vindplaats: Reeuwijk Brug


Koorddanser

Kleipijp (Ds103FM11). Ovoide. Hielmerk: Koorddanser. Gouda.
1740 - 1770. Pijpenmaker:
 Hendrik Ophuijsen of Willem Schippers

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp


Kruier met pijpenpot

Kleipijp (lade7FM752). Gouda. Zijmerk: Kruier met pijpenpot
Vindplaats: uit de handel.
Pijpenmaker: Wed. de Vinck
(1730-1749) 

Kruier met pijpenpot

Kleipijp (FM). Gouda. Zijmerk: Kruier met pijpenpot.
Pijpenmaker: Wed. de Vinck
(1730-1749) 

Kruier met pijpenpot

Kleipijp (lade7FM1665). Gouda. Zijmerk: Kruier met pijpenpot.
Pijpenmaker: Wed. de Vinck
(1730-1749) 

Vindplaats: uit de handel

Kruier met pijpenpot

Close up zijmerkpijpje 18e eeuw met  kruier met een mand met lange pijpen op kruiwagen.  Gouda. Pijpenmaker: Wed. de Vinck
(1730-1749) 


Landman met schop

Kleipijp (lade7FM692)
Gouda. Zijmerk: Landman met schop.1750 - 1770.
Pijpenmaker:

Jan Pietersz. van der Putten of Jacob Sijpesteijn
Vindplaats: Gouda-omgeving

Landman met schop

Kleipijp (lade7FM1660)
Gouda. Zijmerk: Landman met schop. 1750 - 1770.
Pijpenmaker: Jan Pietersz. van der Putten of Jacob Sijpesteijn

Vindplaats: Gouda-omgeving

Landman met schop

Kleipijp (lade7FMgeennum-
mer) Gouda. Zijmerk: Landman met schop.1750 - 1770.
Pijpenmaker:  

Jan Pietersz. van der Putten of Jacob Sijpesteijn
Vindplaats: onbekend

Landman met schop

Kleipijp (lade38FM39.
Gouda. Zijmerk: Landman met schop.1750 - 1770.
Pijpenmaker:

Jan Pietersz. van der Putten of Jacob Sijpesteijn
Vindplaats: onbekend


Kleipijp (HvdM). Ovoidepijp. Hielmerk: Landman (man met schop).
Gouda. Ca. 1760-1778. Pijpenmaker: Jacob Sijpesteijn

Kleipijp (Ds 1FM). Ovoidepijp. Hielmerk: Landman (man met schop). Gouda. Ca. 1730-1740. Pijpenmaker: Pieter Engelen van der Put of Jan Pietersz. van der Putten of Jacob Sijpesteijn

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal


Man aan het karnen

Man aan het karnen

Man aan het karnen

Man aan het karnen

Kleipijp (Lade5FM162). Ovoidepijp. Hielmerk: Man aan het karnen.
Gouda. Ca. 1720-1740.

Pijpenmaker: Frans Glas
Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Man aan het karnen. Gouda. Ca. 1720-1740.
Pijpenmaker: Frans Glas

Vindplaats: Peperstraat Gouda

Kleipijp (AK). Trechter. Hielmerk: Man aan het karnen.
Gouda. 1700  - 1730.

 Pijpenmaker: Jan Jansz. Kool

Kleipijp (Lade7FM1736). Gouda. Zijmerk: Man aan het karnen.  1730-1760
Pijpenmaker: Frans Arijse Glas
Vindplaats: Uit de handel


Man in de kan pijprokend

Man in de kan pijprokend

Man in de kan pijprokend

Man in de kan pijprokend

Kleipijp (lade7FM385). Zijmerk: Man in de kan pijprokend
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh. Vindplaats: Reeuwijk Randenburgseweg

Kleipijp (lade7FM952). Zijmerk: Man in de kan pijprokend
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh. Vindplaats: Zevenhuizen

Kleipijp (lade7FM1267). Zijmerk: Man in de kan pijprokend
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh. Vindplaats: Moordrecht Provinciale weg

Kleipijp (lade7FM1268). Zijmerk: Man in de kan pijprokend
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Jan de Jong. Vindplaats: Moordrecht Provinciale weg


Man in de kan pijprokend

Man in de kan pijprokend

Man in de kan pijprokend

Kleipijp (lade5FM022)
Overgang trechter naar ovoide. Hielmerk: Man in de kan pijprokend. Gouda.
± 1740. Pijpenmaker: Jan de Jong
Vindplaats: Gouda/
omgeving

Kleipijp (FM). Zijmerk: Man in de kan pijprokend
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh.

Kleipijp (lade7FM1275). Zijmerk: Man in de kan pijprokend
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Jan de Jong.
Vindplaats: Moordrecht Provinciale weg


Man in schildershuis (schildwacht)

Met initiaal IS

Met initiaal IS

Close up

Kleipijpen(FM). Zijmerk: Man in schildershuis (schildwacht). Gouda. 1e helft 18e eeuw.
Pijpenmaker: Jan Versluijs


Man in schildershuis (schildwacht)

Kleipijp (Lade57-110) ( Gem. Gouda Archeologisch Depot Gouda)
Zijmerk: man in schildershuis. Ca. 1740-1770. Gouda.
Pijpenmaker: Jan Versluijs. Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens

Kleipijp (lade5FM028).
Ovoidepijp. Hielmerk: Man in schildershuis(Schildwacht)
(man in het schildershuis) Gouda.1732 - 1740.
Pijpenmaker: 

Jan Versluijs

Vindplaats: Gouda/
omgeving


Man in sjees pijprokend

Man in sjees pijprokend

Man in sjees pijprokend

Man in sjees pijprokend

Man in sjees pijprokend

Kleipijp (lade5FM062).
Hielmerk: man in sjees pijprokend).
Gouda.1740 - 1760. Pijpenmaker:
 Willem Hendricksz. van Boksel of Jan van der Werf

Vindplaats: Gouda/
omgeving

Kleipijp (lade7FM726)
1740 - 1760

Zijmerk: Man in sjees. Gouda. Pijpenmaker:  Willem Hendricksz. van Boksel of Jan van der Werf. Vindplaats: Uit de handel

Kleipijp (lade7FM712)
1740 - 1760

Zijmerk: Man in sjees. Gouda. Pijpenmaker:  Willem Hendricksz. van Boksel of Jan van der Werf. Vindplaats: Uit de handel

Kleipijp (lade7FM713).
1740 - 1760. Zijmerk: Man in sjees. 
Gouda. Pijpenmaker:  Willem Hendricksz. van Boksel of Jan van der Werf. Vindplaats: Uit de handel

Kleipijp (FM). 1740 - 1760. Zijmerk: Man in sjees.
Gouda. Pijpenmaker:  Willem Hendricksz. van Boksel of Jan van der Werf.
Vindplaats: Gouda/omgeving


Man met ster

Man met ster

Man met ster

Kleipijp (FM). Zijmerk: Man met ster
Gouda. 1740-1750.
Pijpenmaker:  Abraham van der Vos
Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade7FM1738). Zijmerk: Man met ster
Gouda. 1720-1730.
Pijpenmaker: Arij Jansz Struijckert
Vindplaats: Uit de handel

Kleipijp (lade7FM1739). Zijmerk: Man met ster
Gouda. 1720-1730.
Pijpenmaker: Arij Jansz Struijckert
Vindplaats: Uit de handel


Man op de kwakel

Kleipijp (Ds102FM33). Trechterpijp.
Hielmerk: Man op de kwakel. Gouda. 1718 - 1739. Pijpenmaker:
Joris Gijsbertsz. van Stralen

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

 

Man op de kwakel

Kleipijp (Ds102FM4).  Ovoide.
Hielmerk: Man op de kwakel. Gouda. 1740-1750.
Pijpenmaker:  Pieter 't Hoen

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Man op de kwakel gekroond

Kleipijp (FM) Zijmerk: Man op de kwakel gekroond.  Gouda. Pijpenmaker: Joris Gijsbertsz. van Stralen (1725-1739).
Vindplaats: Gouda/omgeving

Man op de kwakel gekroond

Kleipijp (FM) Zijmerk: Man op de kwakel gekroond.  Gouda PijpenmakerJoris Gijsbertsz. van Stralen (1725-1739).
Vindplaats: Gouda/omgeving


Man op de kwakel

Man op de kwakel

Man op de kwakel

Man op de kwakel

Kleipijp (Ds 1FM). Ovoidepijp. Hielmerk: Man op de kwakel. Gouda. Ca. 1754-1799. Pijpenmaker: Jan de Mol

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

Kleipijp (lade5FM094). Ovoidepijp. Hielmerk: Man op de kwakel. Gouda. Ca. 1754 - 1799. Pijpenmaker: Jan de Mol

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (Ds102FM97). Ovoide.
Hielmerk: Man op de kwakel. Gouda. 1754-1799.
Pijpenmaker: Jan de Mol

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds103FM38). Ovoide.
Hielmerk: Man op de kwakel. Gouda.1754-1799.
Pijpenmaker: Jan de Mol

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp


Man op stoel rokend gekroond

Man op stoel rokend gekroond

Man op stoel rokend gekroond

Man op stoel rokend gekroond

Man op stoel rokend gekroond

Kleipijp (lade7FM588). Zijmerk: Man op stoel rokend.
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh. Vindplaats: Reeuwijk Noorderhout tuinderij

Kleipijp (lade7FM896). Zijmerk: Man op stoel rokend. 
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Jan de Jong.
Vindplaats: Zevenhuizen

Kleipijp (lade7FM1440). Zijmerk: Man op stoel rokend.
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Jan de Jong.
Vindplaats: Uit de handel

Kleipijp (lade7FM1735). Zijmerk: Man op stoel rokend.
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh.
Vindplaats: Uit de handel

Kleipijp (lade7FM728). Zijmerk: Man op stoel rokend.
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh.
Vindplaats: Uit de handel


Man op stoel rokend

Kleipijp (Ds28FM630). Man op stoel rokend en fraai het stadswapen van Gouda.
3e kwart 18e eeuw. Gouda.
Vindplaats: Noord-Holland

Visser Harpoenier met IVDS

Aan de andere kant van de ketel een visser (harpoenier) de initialen IVDS.

Man op stoel rokend

Kleipijp (lade7FM970)
1730 - 1760. Vindplaats: Almere haven.

Aan de andere kant drie visjes gekroond. 
Pijpmaker: onbekend.

Man op stoel rokend gekroond

Kleipijp (lade7FMgeennummer). Zijmerk: Man op stoel rokend.
1730 - 1760. Gouda
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh.
Vindplaats: onbekend


Man op stoel rokend

Kleipijp (HvdM). Ovoidepijp. Hielmerk: Man op stoel rokend. Gouda. Ca. 1745.
Pijpenmaker: Cornelis Endenborgh


Melkmeid

Melkmeid

Melkmeid

Melkmeid

Kleipijp(Lade5FM145) Ovoide.
Hielmerk: Melkmeisje.
Gouda. 1804-1833.
Pijpenmaker: Cornelis Prince
Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (AK). Ovoide. Hielmerk: Melkmeid. Gouda. 1860 - 1880. Pijpenmaker:
 Jan Prince & Cie

Kleipijp (lade5FM070). Ovoide. Hielmerk: Melkmeid.
Gouda. 1770 - 1820
Pijpenmaker: Leendert de Jong of Maarten Monk.

Vindplaats: Gouda/
omgeving

Kleipijp (Ds1FM). Trechterpijp. Hielmerk: Melkmeid.
Gouda. Ca. 1670-1695.
Pijpenmaker:
Joris Hendricksz. Godvree of Jan Willemsz. van Bruggen (Bridjet) of Hendrick Jansz. IJserman (in gebruik)

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal


Moriaanshoofd

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Moriaanshoofd

Kleipijp. (Lade6FM1812). Zijmerk: Moriaanshoofd

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Moriaanshoofd

Kleipijp (HvdM).
Trechter. Gouda.
Hielmerk: Moriaanshoofd.
Ca. 1725. Pijpenmaker: Jan Jansz Faloer


Kleipijp(lade7FMgeennummer). Zijmerk: Moriaanshoofd.
Vindplaats: Gouda-omgeving

Kleipijp(lade7FM402). Zijmerk: Moriaanshoofd
Vindplaats: Boskoop tuinderij

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Moriaanshoofd


Persoon (Prins met PO)

Kleipijp (Ds102FM32). Trechterpijp.
Hielmerk: Persoon met (vaag) PO (Prins?) Gouda.
1685-1700. Pijpenmaker onbekend

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Persoon (Prins met PO)

Kleipijp (HvdM). Trechterpijp. Hielmerk: Persoon met PO (Prins?)
Gouda. 1685-1700. Pijpenmaker onbekend


Prins en Prinses

Kleipijp. (Lade6FM). Zijmerk: Prins en Prinses
Gouda. 1719-1735.
Pijpenmaker: Jan Arijse Eelspeel

Prins en Prinses

Kleipijp (HvdM). Trechterpijp overgangsvorm naar ovoide. Hielmerk: Prins en Prinses. Gouda. Ca. 1725.
 Jan Arijse Eelspeel

Prins en Prinses

Kleipijp (Ds1FM). Trechterpijp. Hielmerk: Prins en Prinses. Gouda. Ca. 1710-1720.
 Pijpenmaker: Pieter Pietersz. van Asperen

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

Prins en Prinses

Kleipijp (lade5FM046). Trechterpijp. Hielmerk: Prins en Prinses. Gouda.1689 - 1710.
Pijpenmaker: 
Jan Sijmonsz. Kunst 

Vindplaats: Gouda/omgeving


Ruiter te paard

Ruiter te paard

Ruiter te paard

Ruiter te paard

Ruiter te paard en VO

Kleipijp (lade7FM786). Zijmerk: Ruiter te paard
Vindplaats: Noord-Holland

Kleipijp (AK). Ovoide. Hielmerk: Ruiter te paard. Gouda.  1770 - 1795. Pijpenmaker: 
Willem de Jong

Kleipijp (Ds103FM97). Ovoide.
Hielmerk: Ruiter te paard. Gouda.
 1770 - 1795. Pijpenmaker: 
Willem de Jong

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (AK). Ovoide. Hielmerk: Ruiter te paard. Gouda.  1748 - 1795. Pijpenmaker: Willem de Jong

Vindplaats:  Gouda Peperstraat

Kleipijp (lade27FM09).Dubbelconisch. Hielmerk: Ruiter te paard en VO. Gouda. 1645-1660
Pijpenmaker: onbekend

Vindplaats: Gouda/omgeving


Schaatser

Schaatser

Schaatser

Schaatser

Schaatser

Schaats gekroond

Kleipijp (Ds51FM). Ovoidepijp. Hielmerk: Schaatser. Gouda.
Ca. 1741-1750. 
Pijpenmaker:

Weduwe van Hendrik Pieterse Kool

Vindplaats: RWK Polder Oukoop

Kleipijp (Ds100FM12). Ovoidepijp. Hielmerk: Schaatser. Gouda. Ca. 1741-1750. Pijpenmaker: 
Weduwe van Hendrik Pieterse Kool

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Schaatser. Gouda. Ca. 1780-1803. Pijpenmaker: 
Joris de Liefde

Kleipijp (Ds102FM12). Ovoidepijp. Hielmerk: Schaatser. Gouda. Ca. 1750-1770. Pijpenmaker: Joris de Liefde

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (lade5FM012). Ovoidepijp. Hielmerk: Schaatser. Gouda. Ca. 1750-1770. Pijpenmaker: Joris de Liefde

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade5FM086).
Trechterpijp. Hielmerk: Schaats gekroond. Gouda.
1718 - 1735. Pijpenmaker: Cornelis van Hoorn

Vindplaats: Gouda/
omgeving


Schermmeester 2

Kleipijp (Ds26FM13). Zijmerk: Schermmeester
Gouda. 1705-1740. Pijpenmaker: Jan Jacobsz. Hartendonck. Vindplaats: Gouda/omgeving

Schermmeester 2

Kleipijp (FM). Zijmerk: Schermmeester
Gouda. 1705-1740. Pijpenmaker: Jan Jacobsz. Hartendonck. Vindplaats: Gouda/omgeving

Schermmeester 2

Kleipijp (AK). Trechterpijp. Hielmerk: Schermmeester. Gouda.
Ca.1705 - 1718. Pijpenmaker: Jan Jacobse Kortendonck


Schutter (soldaat met musket en richtstok)

Schutter (soldaat met musket en richtstok)

Kleipijp (lade5FM072)
Ovoide. Hielmerk: Schutter (soldaat met musket en richtstok) Gouda.
1746 - 1776. Pijpenmaker:  Jan de Jong
Vindplaats: Gouda/

omgeving

Kleipijp (Ds1FM). Trechterpijp. Hielmerk: Schutter (soldaat met richtstok). Gouda. Ca. 1713-1728. Pijpenmaker: Willem Willemsz. Maerloo

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal


Smid (man met aambeeld)

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Smid (man aan aambeeld). Gouda.
Ca.1740 - 1753. Pijpenmaker: 
 Pijpenmaker: Arij van der Dus


Speelman (vioolspeler)

Kleipijp (Ds103FM112). Ovoidepijp. Hielmerk: Speelman (Vioolspeler). Gouda.1780-1810.
Pijpenmaker: Dirk van der Want Pzn

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Speelman (vioolspeler)

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hiekmerk: Speelman (Vioolspeler). Gouda.
1780-1810. Pijpenmaker:
 Dirk van der Want Pzn

Speelman (vioolspeler)

Kleipijp (Ds103FM7). Ovoidepijp. Hielmerk: Speelman (Vioolspeler). Gouda.
1763-1808. Pijpenmaker:
 Dirk van der Want Pzn

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Speelman (vioolspeler)

Kleipijp (Ds104FM77). Trechter. Hielmerk: Speelman (Vioolspeler). Gouda. 1730-1738.
Pijpenmaker:  Jan Cornelisz. Sorgh

Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal Pijpenstort

Speelman (vioolspeler)

Kleipijp (lade6FM1884). Gouda. Zijmerk: Speelman
1710-1730.Pijpenmaker:
Cornelis Jansz Sorg

Vindplaats: Gouda Achterwillens Goudse Hout


Tamboer

Tamboer

Tamboer

Kleipijp (FM). Zijmerk: Tamboer

Kleipijp (lade7FM1264). Zijmerk: Tamboer
1745-1748.  Gouda.
 Pijpenmaker:  Jan de Munnik

Vindplaats: Moordrecht omg.

Kleipijp (Lade13FM231). Zijmerk: Tamboer
1735-1745 Gouda.
 Pijpenmaker: Adrianus van Es


Trompetter

Trompetter

Trompetter

Kleipijp (lade5FM060). Ovoidepijp. Hielmerk: Trompetter. Gouda.1740 -1760.
Pijpenmaker:
Jan Leendertsz Maarenhoef

Vindplaats: Gouda/
omgeving

Kleipijp (FM) 1730 - 1750. Zijmerk: Trompetter. Gouda
Pijpenmaker: Jan Leendertsz Maarenhoef.
Vindplaats: Zevenhuizen

Kleipijp (lade7FM917) Zijmerk: Trompetter. 
1730 - 1750. Gouda

Pijpenmaker: Jan Leendertsz Maarenhoef.
Vindplaats: Zevenhuizen


Vissersman en MI

Kleipijp (lade7FM1827). Hielmerk: Vissersman en MI.
1e helft 18e eeuw.

Vindplaats: Gouda-omgeving
Andere zijde op de hiel MI

Vissersman en HD

Kleipijp (lade7FM1460). Hielmerk: Visserman en HD.
1e helft 18e eeuw.

Vindplaats: Zuid-Holland

Op achterkant HD gekroond

Vissersman

Kleipijp (lade7FM658). Hielmerk: Vissersman. 1e helft 18e eeuw.
Vindplaats: Zuid-Holland

Vissersman en MI

Kleipijp (FM) Hielmerk: Vissersman. 1e helft 18e eeuw.


Vissersman en twee schoppen

Kleipijp (FM). Zijmerk: Vissersman pijprokend

Op de achterkant merk de twee schoppen gekroond.
Alphen a/d Rijn?

Vissersman en HD

Kleipijp (lade7FM1460). Zijmerk: Vissersman
Vindplaats: onbekend

Op de achterkant initiaal HD

Vissersman en HB met 3 eendjes

Kleipijp (lade7FM1255). Zijmerk: Vissersman
Vindplaats: Gouda-omgeving

Op de achterkant drie eenden
en initiaal HD


Vissersman

Kleipijp (DsPR19FM003). Zijmerk: Vissersman.
1e helft 18e eeuw.

Vindplaats: Zevenhuizen Z-H


Visser

Kleipijp (Lade5FM115). Ovoidepijp. Hielmerk: Visser rokend. Gouda.
1790-1820.
Pijpenmaker: Hendrik Sparnaaij 

Vindplaats: Gouda/omgeving

Visser

Kleipijp (Ds102FM28). Ovoidepijp. Hielmerk: Visser. Gouda.
1790-1820.
Pijpenmaker: Hendrik Sparnaaij 

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Visser

Kleipijp (Ds104FM01). Rondbodem. Hielmerk: Visser. Gouda.
1740-1780. Pijpenmaker:
Josua Maartensz. van Wijk of Andries van Dijk 

Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal

Visser

Kleipijp (AK). Trechterpijp. Visser pijprokend. Gouda. Ca. 1690 - 1720. Pijpenmaker:
Jan Jansz Rosenboom 

Vindplaats: Gouda Raam

Visser

Kleipijp (AK). Trechterpijp. Hielmerk: Visser pijprokend. Gouda. Ca. 1720 - 1731. Pijpenmaker:
 Anthonie van der Vin

Vindplaats: Amsterdam Oostenburg ( VOC Werf )