Jacht op kleipijpen 18e en 19e eeuw


Kleipijp (PB) met Jager die op zijn hoorn blaast initialen KI  / Herderinnetje met bloempot en staf.
Datering: 1720-1740. Gouda


Kleipijp (HvdM)  Jachttafereel met een jager, hond en haasje. Tekst: HET WILTSCHUT en IAN TRIP.
Hielmerk: 56 gekroond. Pijpenmaker: Jan Trip. Datering: 1810-1820. Vindplaats: onbekend
Goudse pijp gemaakt door Jan Trip refereert naar het Kampense tabaksmagazijn met dezelfde naam.


Kleipijp (FM) met Jager met geweer en jachthond / Lopend hert. 4e kwart 19e eeuw.
Goudse productie. 

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (HvdM) met Jager met geweer en jachthond / Lopend hert. 4e kwart 19e eeuw.
Goudse productie. Vindplaats: onbekend

Vindplaats: onbekend


Kleipijp (FM) met Jager met geweer en jachthond / Lopend hert. 4e kwart 19e eeuw.
Goudse productie. 

Vindplaats: polder Reeuwijk

Kleipijp (FM) met Jager met geweer en jachthond / Lopend hert. 4e kwart 19e eeuw.
Goudse productie. 

Vindplaats: Gouda
omgeving Raam