De vier gecomitteerden van de Staten Generaal


Rondom de pijpenkop staat staat de tekst:
DE GECOMI : IN DE STAT . GENERAAL

Een uiterst fraaie vierkante 18e eeuwse kleipijp met de voorstelling van vier leden van de Staten Generaal houdt me al jaren bezig vanuit de vraag welke personen er nu precies staan afgebeeld op de pijpenkop. Helaas weten we het nog steeds niet. Wat we inmiddels wel weten is dat deze kleipijp een Gouds product is, vervaardigd door Willem Brammert Sr. met als hielmerk de gekroonde 7. Een aantal jaren geleden had ik het geluk om in Gouda een kleine stortplaats te vinden van deze kleipijp. Met daarin inderdaad verschillende  Staten Generaal pijpenkoppen, allemaal met het hielmerk de gekroonde 7, Daartussen zat ook nog eenzelfde exemplaar(uit exact dezelfde pijpenmal), die het hielmerk ruiter te paard droeg. Willem Brammert Sr. zette tussen 1730-1782 de merken de gekroonde 7 en de vijf schijven, maar niet het het merk ruiter te paard. Dat is vreemd, dus uitgezocht welke pijpenmaker in dezelfde periode dit merk wel bezat. In aanmerking komen meerdere Goudse pijpenmakers, die genoemd merk in ongeveer dezelfde periode hebben gezet. Brammert Sr heeft het merk ruiter te paard volgens de boeken in ieder geval niet in zijn bezit gehad. Toch kan  worden gesteld, dat het genoemde merk ruiter te paard door deze pijpenmaker op de kleipijp geplaatst moet zijn. Misschien was dat wel in opdracht van een andere pijpenmaker, maar zeker is dit niet.


Op de vierkante pijpenkop (part verz) staan vier verschillende personen afgebeeld. Hielmerk gekroonde 7.
Pijpenmaker Willem Brammert (1730-1782). Vindplaats: Gouda Burgvlietkade.


Kleipijp (Ds28FM310) Op de vierkante pijpenkop staan vier verschillende personen afgebeeld. Hielmerk gekroonde 7.
Vindplaats: Gouda Burgvlietkade. Pijpenmaker Willem Brammert (1730-1782).


 

 

 

Onder de als bodemvondst gevonden kleipijpen van de Staten-Generaal pijp zijn meerdere hielmerken bekend zoals  het zwijn, gekroonde 7 en ruiter te paard

Hielmerk gekroond 7

Hielmerk zwijn

Hielmerk ruiter te paard


Kleipijp  (ds26FM1172(BK)) met de Gecommiteerden  van de Staten-Generaal  met als hielmerk een zwijn.
Eind 18e eeuw. Bodemvondst Reeuwijk tuinderij Nieuwdorperweg.