Op deze website wordt de historisch belangrijke kleipijp-industrie van in de stad Gouda vervaardigde kleipijpen uitgebreid in beeld en woord gebracht. Ook een overzicht van kleipijpen uit andere Nederlandse pijpencentra zoals o.a. Schoonhoven, Leiden, Gorinchem en Utrecht zult U op de website aantreffen. Een overzicht van de kleipijpen uit de verzameling van de maker van deze website, de meeste zijn aangetroffen als bodemvondst in en rond de stad Gouda en vervaardigd in de periode 17e t/m 20e eeuw, komen ruimschoots aan bod.


Wellicht heeft U ook interesse in- of bent U verzamelaar van antieke tegels. Dan raad ik U aan een bezoekje te brengen aan de website: 
www.spijkertegels.nl