Kleipijpen vervaardigd in Delft


IVM wapen Delft

IVM wapen Delft

IVM schoppen twee

IVM triton

Vier zijmerk kleipijpen 18e eeuw met het initiaal IVM van de Delftse pijpenmaker  Jan Simon Vermeulen


P en K en kroon

18e eeuwse kleipijp met het initiaal PK van de Delftse pijpenmaker
Pieter de Kol

Vindplaats: Delft Beerput Vlamingstraat

P en K en kroon

18e eeuwse kleipijp met het initiaal PK van de Delftse pijpenmaker
Pieter de Kol

Vindplaats: Delft Beerput Brabantse Turfmarkt