Kleipijpen pijpenmakers Schoonhoven, 18e eeuw


Hoewel nog maar heel beperkt, maar rond 1630 was in de Schoonhoven al de 1e pijpmakerij in bedrijf. Vanaf 1640 had Robert Bort zelfs het monopolie op de productie van tabakspijpen. In de 2e helft van de 17e eeuw komen er steeds meer pijpenmakers in Schoonhoven. Omdat deze bedrijfstak steeds verder ging groeien komt er in de 2e helft van de 18e eeuw meer organisatiestructuur. Dit leidt in 1767 tot de oprichting van een pijpenmakersgilde, 100 jaar later dan in Gouda het geval was. Met de oprichting wilde men daarmee de concurrentie van andere steden tegen gaan. Het pijpenmakersgilde is rond 1800 weer opgeheven. Toen waren er ca. 20 zelfstandige pijpenmakers actief in Schoonhoven. Maar een deel van de namen van de pijpenmakers is bekend. Aanvullend archiefonderzoek zal wellicht nog meer namen boven water kunnen halen.


AKL          Andries Kulick    1783-1796

AKL en N

AKL en vis

Kleipijp. (lade3FM1643).
Vindplaats: Nieuwveen.


ANM          Arnoldus Murk

ANM en N

Kleipijp (lade3FM382).
Vindplaats: Boskoop tuinderij


AS         Roels Cornelis (voormalige compagnon Assuerus Sakes)
1783-1803

AS en vis

Kleipijp (lade3FM761).
Vindplaats: Schoonhoven Haven

AS en lobben

Kleipijp (lade3FM870).
Vindplaats: Uit de handel

AS en koe

Kleipijp (lade7FM1316)

Vindplaats: onbekend

Opmerking: Assueris Sakes was handelaar of schipper, heeft waarschijnlijk niet zelf pijpen gemaakt, maar waarschijnlijk  in opdracht laten maken
(bron: Ewout Korpershoek)


CHN en CHVN                    Cornelis Huijvenaar (CHN) 1760-1806 en
Cornelis Huijvenaar Jr. (CHVN)   1795-1805

CHN en N

CHN en N

Kleipijp. (Lade2FM1590).
Vindplaats: Schoonhoven

CHN en N

Kleipijp. (Lade2FM314).
Vindplaats: Reeuwijk Randenburgseweg

CHN en N

Kleipijp. (Lade2FM940).
Vindplaats: Schoonhoven omg.


CHN en vis

Kleipijp (Ds27FM15)
Zijmerk: CHN en vis.

CHN en vis

CHN en ooievaar

Kleipijp. Lade2FM-onduidelijknummer)
Vindplaats: Gouda/omgeving

CHVN en ooievaar

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: Gouda omgeving


DVD           Dirk van Duuren     1764-1810

DVD en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: Gouda omgeving

DVD en N

Kleipijp. (Lade2FM-GRN2)
Vindplaats: Groningen
Steellengte: 13 cm

DVD en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: Gouda omgeving

DVD en bijenkorf

Kleipijp. (Lade2FM1504).
Vindplaats: Schoonhoven


DDV          Andere Dirk van Duuren      1700-1750

                         DDV en N

1730-1750

      DDV en wapen Utrecht

1730-1750


DWM         Dirk Wilmink       1800-1814

DWM en vis

Kleipijp (part verz)

DWM en vis

Kleipijp (part verz)


GHL          Gerrit Hollands     1730-1776

GHL en N

Kleipijp. (Lade2FM1588).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

GHL en N

Kleipijp. (Lade3FM426).
Vindplaats: Boskoop tuinderij

GHL en vis

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

GHL en zeilschip

Kleipijp. (Lade2FM1379).
Vindplaats: onbekend

GHL en zeilschip

Kleipijp(PB)
Vindplaats: onbekend.


GN               Gerrit Jilliszn Nobel

GN

GN

GN


GVD          Gerrit van Duuren (1744-1780)

Gerrit van Duuren (GVD)

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FM676).
Vindplaats: 
Schoonhoven

Andere kant boom, kroon en N

GVD en N en kruispijpen

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: Schoonhoven

Andere kant kroon en gekruiste pijpen

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FM1600).
Vindplaats: Oostvoorne

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FM932). Vindplaats: 
Zevenhuizen


Gerrit van Duuren (GVD)

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FM324). Vindplaats: Reeuwijk Randenburgseweg
Steel ca. 15 cm.

GVD en N

Kleipijp (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: Zevenhuizen

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FM930).
Vindplaats: Zevenhuizen

GVD en N

Kleipijp (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend

GVD en N

Kleipijp (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend


Gerrit van Duuren (GVD)

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer). Vindplaats: onbekend

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FM356)
Vindplaats: Boskoop tuinderij

GVD en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend

GVD en vogel

Kleipijp. (Lade2FM729). met zijmerk: Vogel gekroond onder GVD. Schoonhoven. 1744-1783. Pijpenmaker:  Gerrit van Duuren
Vindplaats: Schoonhoven

GVD en vogel

Kleipijp (Ds23FM3) met zijmerk: Vogel gekroond onder GVD. Schoonhoven. 1744-1783. Pijpenmaker:  Gerrit van Duuren
Vindplaats: Gouda/omgeving

GVD en IG

Kleipijp. (Lade2FM931).
Vindplaats: Zevenhuizen


Gerrit van Duuren (GVD)

GVD en vis

Kleipijp. (Lade2FM730).
Vindplaats: Schoonhoven

GVD en wapen Utrecht

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend

GVD en wapen Utrecht

Kleipijp. (Lade2FM652).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

GVD en wapen Utrecht

Kleipijp. (Lade2FM964). Vindplaats: Reeuwijk Tuinderij


GVDR          Gerrit van Duuren den Jonge     1772-1805

GVDR en N

Kleipijp. (Lade2FM1599).
Vindplaats: Oostvoorne omg.

GVDR en vis

Kleipijp. (Lade2FM619).
Vindplaats: Schoonhoven

GVDR en vis

GVDR en eierkorf

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

GVDR en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend


GVH          Gijsbert van Heumen       1740-1790

GVH en N

Kleipijp.(SS19).
Vindplaats: onbekend

GVH en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

GVH en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

GVH en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend


HV                                Harm Vuerens    1710-1745

HV

                HV


HLR           Hannes Lamoré

HLR en N

HLR en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend

HLR en N

HLR en N

Kleipijp. (Lade2FM1719).
Vindplaats: Gouda/omgeving

HLR en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend

HLR en vis

Kleipijp. (Lade2FM633).
Vindplaats: Schoonhoven.


Hannes Lamoré

HLR en 78

Kleipijp. Lade2FM1503)
Vindplaats: Schoonhoven.

HLR en wapen Utrecht

Kleipijp. (Lade2FM459).
Vindplaats: Gouda Achterwillens

HLR en wapens

Kleipijp. (Lade2FM415).
Vindplaats: Schoonhoven

Wapen van Holland en adelaar


HDHO          Hendrik de Hoog    (1800-1814)

HDHO en vis

Kleipijp (lade3FM188).
Vindplaats: Gouda wijk Bloemendaal.


HVDO            Hendrik van den Oever           1751-1804

HVDO en IG

Kleipijp. (Lade2FM1505).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

HVDO en IG

Kleipijp. (Lade2FM200).
Vindplaats: Gouda Kopje van Bloemendaal

HVDO en vis

Kleipijp. (Lade2FM180).
Vindplaats: Reeuwijk

HVDO en vis

Kleipijp. (Lade2FM2617).
Vindplaats: onbekend


HVDO en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

HVDO en vis

Kleipijp. (Lade2FM1526).
Vindplaats: Schoonhoven

HVDO en vis

Kleipijp. (Ds27FM14).
Vindplaats: Reeuwijk/omgeving

HVDO en vis

Kleipijp. (Lade3FM506).
Vindplaats: Reeuwijk Oudeweg

HVDO en vis

Kleipijp. (Lade2FM1525).
Vindplaats: Schoonhoven


HDH            Huibert de Hoog     1749-1805

HDH en kwispedoor

Kleipijp. (Lade2FM647).
Vindplaats: Schoonhoven

HDH en ooievaar

Kleipijp (Ds36FM863).
Vindplaats: Reeuwijk tuinderij

HDH en ooievaar

Kleipijp. (Lade2FM647).
Vindplaats: Schoonhoven

HDH en vis

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer).
Vindplaats: Schoonhoven


HDH en vis

Kleipijp (DS22FM01) met vis met kroon en het initiaal HBH. Schoonhoven. Pijpenmaker: Huijbert de Hoog. Ca 1749-1805.
Bodemvondst: Noord-Holland

HDH en lampetkan

Kleipijp (Ds22FM02) met gekroonde lampetkan en initiaal HDH. Schoonhoven. Pijpenmaker: Huijbert de Hoog.
Ca 1749-1805.
Bodemvondst: Noord-Holland

HDH en ooievaar

Kleipijp (DS22FM03) met ooievaar met kroon en het initiaal HBH. Schoonhoven. Pijpenmaker: Huijbert de Hoog. Ca 1749-1805.
Bodemvondst: Noord-Holland


IAK                         Jan Kuijpers              1733-1750

IAK en K

IAK en K

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer).
VIndplaats: onbekend


IAM en IANM           Johannes Murk

IAM en N

Kleipijp. (Lade2FM607).
Vindplaats: Schoonhoven stadsmuur

IAM en N

Kleipijp. (Lade3FM715).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

IANM en vis

Kleipijp. (Lade3FM390).
Vindplaats: Reeuwijk Randenburgseweg

IANM en vis

Kleipijp. (Lade3FM158).
Vindplaats: Reeuwijk tuinderij

IANM en IG

Kleipijp. (Lade3FM604).
Vindplaats: Schoonhoven stadsmuur


IANM en vis

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

IANM en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
VIndplaats: onbekend.
Steellengte 12cm


IAN                 Nobel Johannis Gerritsz         1715-1730

IAN en N

Kleipijp (Lade3FMgeennummer).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

IAN en K

Kleipijp (Lade3FM1636)
Vindplaats: Schoonhoven

Achterkant nog een haan gekroond

IAN en N

Kleipijp (Lade3FM
geennummer).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

IAN en N

Kleipijp (FM)

IAN en wapen Utrecht

Kleipijp (Lade2FM773).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

IAN en wapen Utrecht

Kleipijp (lade3FMgeennummer). Vindplaats: onbekend 


IG                               Jan Gerritse      1720-1740

Kleipijp (AK).
Vindplaats: onbekend

Kleipijp (AK).
Vindplaats: Dordrecht

Kleipijp (AK).
Vindplaats: Dordrecht

Kleipijp (AK).
Vindplaats: Dordrecht


IGK              Jogimus Kuijlink     1721-1751

IGK en K

Kleipijp (FM)

IGK en K

Kleipijp (FM)


IGN            Jacobus van Genderen

IGN en N

IGN en N

Andere kant drie stippen.
Kleipijp. (lade2FM1384).
Vindplaats: onbekend

IGN en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend.
Achterop de pijp een kroon.

IGN en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend


IHN             Jacobus Huijvenaar      1760-1795

IHN en vis

Kleipijp (Ds23FMPR21).
Schoonhoven. 1760-1795
Pijpenmaker:  Jacobus Huijvenaar
Vindplaats: Zevenhuizen
(Z-H).

IHN en vis

Kleipijp. (Lade2FM1338).
Vindplaats: Gouda Westergouwe
Provinciale Weg.

IHN en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend.

IHN en vis

Kleipijp. (Lade2FM1399).
Vindplaats: onbekend

IHN en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend.


IHN en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

IHN en vis

Kleipijp. (Lade2FM398).
vindplaats: Reeuwijk langs RW A-12

IHN en IG

IHN en IG

Kleipijp (DsPR3FM008).

Vindplaats: Gouda/omgeving


IHVS                  Jan Hendrik van Santen         1775-1795

IHVS en  N


IKBM               Jacobus Murk Junior?              1810-1815

IKBM en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer). 
Vindplaats: onbekend

IKBM en N

Kleipijp (Lade2FM217)
Vindplaats: Gouda omg.

IKBM en bloemvaas

Kleipijp (Lade2FM898)
Vindplaats: Zevenhuizen


IKM               Jacobus Arnoldusz Murk     1766-1806

IKM en vis

Kleipijp (Ds51FM003)
Vindplaats: Reeuwijk pldr Oukoop


ILB          Jacobus Labeij      1771-1795

ILB en N

Kleipijp. (Lade2FM631)
Vindplaats: Schoonhoven omg.


ILR          Jan Lamoré        1780-1810

ILR en vis

Kleipijp. (Lade3FM830)
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

ILR en vis

Kleipijp. (Lade3FM1385)
Vindplaats: onbekend

ILR en IG

Kleipijp. Lade3FMgeennummer
Vindplaats: Schoonhoven omg.

ILR en eiermand

Kleipijp. (Lade3FM776)
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


IM                            Jacobus Maurits     1855-1870

IM en wapen Utrecht

Kleipijp (lade3FM774).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

IM en wapen Utrecht

Kleipijp (FM)

IM en wapen Utrecht

Kleipijp (lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

IM en wapen Utrecht

Kleipijp (FM)


IVG en IVGD            Jan van Genderen (IVG) en Jan van Genderen Jr (IVGD)
1771-1800

IVG en N

Kleipijp. (lade2FM605).
Vindplaats: Schoonhoven stadsmuur

IVG en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer). 
Vindplaats: onbekend

IVG en vis

Kleipijp. (Lade2FM1596). Vindplaats: onbekend

IVG en N

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer). Vindplaats: onbekend.
W op de hiel.

IVG en N

Kleipijp. (Lade2FM1595).
Vindplaats. Schoonhoven

IVGD en N

Kleipijp. (Lade2FM632).
Vindplaats: Schoonhoven


IHD en IH            Joris Hoogendijk     1737-1785

IHD en vis

Kleipijp (Lade3FM392).
Vindplaats: Reeuwijk: Randenburgseweg

IHD en N

Kleipijp (Lade3FM615).
Vindplaats: Schoonhoven

IHD en platvis

Kleipijp (Lade3FM387).
Vindplaats: Reeuwijk: Randenburgseweg

IHD en vis

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

IHD en lobben

Kleipijp (Lade3FM767).
Vindplaats: Schoonhoven


IH en N

Kleipijp. (Lade2FM371).
Vindplaats: Zevenhuizen

IH en vis

Kleipijp. (Lade2FM1377).
Vindplaats: Schoonhoven

IH en gezichtje

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

IH en komfoor

Kleipijp (lade2FM623). Vindplaats: Schoonhoven

IH en IG

Kleipijp (lade3FM1375). Vindplaats: Schoonhoven


Joris Hoogendijk (IH)

IH en wapen Utrecht

Kleipijp (lade3FM1376).
Vindplaats: Uit de handel.

IH en schenkkan

Kleipijp (Ds23FMPR54). Schenkkan en IH gekroond. Schoonhoven. 1740-1785.
Pijpenmaker: Joris Hoogendijk
Vindplaats: Schoonhoven

IH en schenkkan

Kleipijp (lade3FM301).
Vindplaats: Reeuwijk tuinderij.

IH en schenkkan

Kleipijp (lade2FM775).
Vindplaats: Schoonhoven omg.


IVH en H           Jan van Heumen   2e kwart 18e eeuw

IVH en H

IVH en H

Kleipijp. (lade3FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

IVH en H


KRM                   Koenradusz Arnoldusz Murk      1763-1800

KRM en vis

Kleipijp. (lade2FM1401).
Vindplaats: onbekend.


KVG          Jakobus van Genderen Junior (KVG)      1769-1790

KVG en vis

Kleipijp. (lade3FM627).
Vindplaats: Schoonhoven.


KWM en KM en KRM          Koenraad Willemszn Murk en Koenraad Murk

KWM en vis

Kleipijp. (lade3FMgeennummer).
Vindplaats: schoonhoven.

KM

Kleipijp. (lade3FM143).
Vindplaats: Reeuwijk tuinderij.

KRM en N

Kleipijp. (lade2FM1593).
Vindplaats: onbekend.

KRM en vis

KRM en vis

Kleipijp. (lade2FM1401).
Vindplaats: onbekend.


LDS en LDIS          Leendert Smit en Jan Smit       1766-1815

LDS en vis

Kleipijp. (lade2FM218).
Vindplaats: Gouda Achterwillens.

LDS en vis

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend.

LDS en N

Kleipijp. (lade2FM1416).
Vindplaats: Nieuwveen omg.

LDIS en vis

Kleipijp. (lade2FM757).
Vindplaats: Amsterdam omg.

LDIS en vis

Kleipijp. (lade2FM643).
Vindplaats: Schoonhoven omg.


LHN en LHVN          Laurens Huijvenaar

LHN en N

Kleipijp. (lade2FM334).
Vindplaats: Reeuwijk Randenburgseweg

LHN en vis

Kleipijp. (lade3FM1341).
Vindplaats: Gouda Zuidplaspolder Westergouwe

LHN en vis

Kleipijp. (lade2FM410).
Vindplaats: Reeuwijk Rondweg

LHN en vis

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer)
Vindplaats: onbekend.

LHVN en vis


LHN en vis

LHN en wapen Zeeland

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer)
Vindplaats: Schoonhoven.


MHG of  MHC          Michiel Cornelisz. Hilligers       1782-1788

MHG of MHC en vis


MVG          Machiel van Genderen          1728-1784

MVG en eierkorf

Kleipijp. (Lade2FM1717).
Vindplaats: Schoonhoven. Gracht Haven.
Andere kant 7 stippen

MVG

Oranjepijp. Tekst: PRINSVANORANIE
Kleipijp. (Lade2FM358.
Vindplaats: Zevenhuizen.

MVG

Andere kant wapens


MVG en N

Kleipijp. (Lade2FM1415).
Vindplaats: Nieuwveen

MVG en vis

Kleipijp. (Lade2FM36.
Vindplaats: Boskoop tuinderij

MVG en M

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer). Vindplaats: onbekend

MVG en M

Kleipijp. Lade2FM649).
Vindplaats: Schoonhoven

MVG en M

Kleipijp. (Lade2FM1648).
Vindplaats: Amsterdam

MVG en M


MVG en lobben

Kleipijp. (Lade2FM677).
Vindplaats: Zevenhuizen

MVG en lobben

Kleipijp. (Lade2FM1586).
Vindplaats: Schoonhoven

MVG en ooievaar

Kleipijp. (Lade2FM397).
Vindplaats: Reeuwijk nwe rondweg

MVG en wapen Utrecht

Kleipijp. (Lade2FM771).
Vindplaats: Schoonhoven

MVG en wapen Utrecht

Kleipijp. (Lade2FM674). Vindplaats: Schoonhoven.


MVO en MVOH          Machiel van Oosterhout en Machiel van Oosterhout
Ca. 1720-1774

MVO en M

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

MVO en M

Kleipijp. (Lade2FM620).
Vindplaats: Schoonhoven

MVO en M

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

MVO en N

Kleipijp. (Lade3FM648).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

MVOH en vis

Kleipijp. (Lade2FM614).
Vindplaats: Schoonhoven omg.


N gekroond


NKW               Nicolaas Walter            179-1794

NKW en N

NKW en vis


NB          NICOLAES BAKKER          1745-1779

NBAKKER en vis

Kleipijp. (Lade2FM706).
Vindplaats: Zevenhuizen

Nicolaes Bakker en vis

Kleipijp. (Lade2FM881). Vindplaats: Zevenhuizen

NB en kroon

Kleipijp. (Lade2FM1521).
Vindplaats: Schoonhoven.

NB en IG

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend


NB en Nicolaes Bakker

Kleipijp. (Lade2FM839).
Vindplaats: Moordrecht Middelburgseweg

NNB

Kleipijp. (Lade2FM)
Nicolaes Bakker?


NB en Nicolaes Bakker

Kleipijp (Ds23FMPR52).
Schoonhoven. NB gekroond. 1745-1779. Pijpenmaker: Nicolaes Bakker
Vindplaats: Zevenhuizen

NB en Nicolaes Bakker

Kleipijp. (Lade2FM1522).
Vindplaats: Schoonhoven

NB en Nicolaes Bakker

Kleipijp. (FM)

NB en Nicolaes Bakker

lade12FM31
Vindplaats:
Noord-Holland visserijvondst
Met zeepokken


NNB           Nicolaes Nijsz Bakker?         1745-1779

NNB

Kleipijp. (lade3FMgeen nummer)
Is niet helemaal zeker of dit Schoonhoven is.
Vindplaats: onbekend


NVK en NK          NICOLAES VAN KOOMEN    1753-1772

Nicolaes van Koomen (NVK en NK)

Kleipijp (lade2FMgeennummer)van het casjottetype. Onderzijde met het hielmerk (NK) van Nicolaes van Koomen.  Met een vals bijmerk wat lijkt op het stadswapen van Gouda maar slechts 4 sterachtige rondjes heeft. Datering 1750-1775.
Vindplaats: onbekend.


Nicolaes van Koomen (NVK en NK)

NVK en ooievaar

Kleipijpijp. (Lade2FM1420).
Vindplaats: Schoonhoven

Kleipijp met het merk (NVK) van Nicolaes van Koomen boven een ovaal met kroon en ooievaar. Ook aan de  andere kant van de ketel een kroon en ooievaar in een ovaal.

NK en wapen Zeeland en dubbelkoppige adelaar

Kleipijp. (Lade2FM679).
Vindplaats: Schoonhoven

Pijp heeft een hielmerk,
een huismerk.


Fotoalbum: Nicolaes van Koomen (NVK en NK en NVKO)

NVK en IG

Kleipijp. (Lade2FM1373.
Vindplaats: Schoonhoven

NVK en ooievaar

Kleipijp (Lade2FM638).
Vindplaats: Schoonhoven

NVK en ooievaar

Kleipijp (Lade2FM613).
Vindplaats: Schoonhoven

NVK en ooievaar

Kleipijp. (Lade2FM1372.
Vindplaats: Schoonhoven


Kleipijp. (Lade2FM953).
Vindplaats: Zevenhuizen

NVK en IG

Kleipijp. (Lade2FM641).
Vindplaats: Schoonhoven

NK en lampetkan

Kleipijp. (Lade2FM1419).
Vindplaats: Schoonhoven


NVKO en IG

Kleipijp. (Lade2FM639).
Vindplaats: Schoonhoven

NVKO en vis

Kleipijp. (Lade2FM653).
Vindplaats: Schoonhoven

NICOLAES VAN KOMEN en NK

Kleipijp. (Lade2FM612).
Vindplaats: Schoonhoven

NICOLAES VAN KOMEN en NK

Kleipijp. (Lade2FM612).
Vindplaats: Schoonhoven


Nicolaes van Koomen (NVK en NK)

NVK en ooievaar

Kleipijp(Lade2FM1380). Vindplaats: Schoonhoven

SCHOONHOVEN onder kroon

NVK en vis

Kleipijp. (Lade2FM1420).
Vindplaats: Schoonhoven

Wapen van Groningen

NVK en vis

Kleipijp (PB) Vindplaats Amsterdam

Wapen van Groningen

NVK en vis

Kleipijp. (Ds51FM25)
Vindplaats: onbekend

Wapen van Groningen


PFGP                 Pieter Gallepijn     1745-1786               

PFGP

Kleipijp. (lade3FM642)
Vindplaats: Schoonhoven


PM en PRM          Petrus Arnoldus Murk      1768-1805

Kleipijp (Ds23FM55) met zijmerk: PM gekroond boven vis. Schoonhoven. 1735-1762. Pijpenmaker: Petrus Coenradusz Murk
Vindplaats: Zevenhuizen (Z-H)

PM

Kleipijp (lade3FM731). met zijmerk: PM gekroond boven vis. Schoonhoven. 1735-1762. Pijpenmaker: Petrus Coenradusz Murk
Vindplaats: Schoonhoven omg.

PRM

Kleipijp (lade3FMgeennummer). met zijmerk: PM gekroond boven vis. Schoonhoven. 1735-1762. Pijpenmaker: Petrus Coenradusz Murk
Vindplaats: onbekend

PRM

Kleipijp (lade2FM1437). met zijmerk: PM gekroond boven vis. Schoonhoven. 1735-1762. Pijpenmaker: Petrus Coenradusz Murk
Vindplaats: onbekend


PV en PVV          Pieter van Vliet           1715-1748

PV

Kleipijp. (Lade2FM1512).
Vindplaats: Schoonhoven

PV

Kleipijp. (Lade2FM1512).
Vindplaats: Schoonhoven

PV

Kleipijp. (Lade2FM193).
Vindplaats: Gouda Achterwillens Heemtuin

PV

Kleipijp. (Lade3FM1482).
Vindplaats: Gouda Koningshof

PVV

Kleipijp. (Lade2FM1592).
andere kant 3 stippen.

Vindplaats: onbekend


PVV

Kleipijp. (Lade2FM1516).
Vindplaats: Schoonhoven

PVV

Kleipijp. (Lade2FM1515).
Vindplaats: Schoonhoven

PVV

Kleipijp. (lade2FM1513).
Vindplaats: Schoonhoven

PVV en haan

Kleipijp (Lade2FM1509).
Vindplaats: Schoonhoven


PVV

PVV

PVV

Kleipijp. (Lade2FM1514).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend


PDL          Pieter de leeuw              ca.1735-1785

PDL

Kleipijp. (Lade2FM196).
Vindplaats: Gouda. Achterwillens (Heemtuin)

PDL

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer).
Vindplaats: Schoonhoven

PDL

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend

PDL en kwispedoor

Kleipijp (Lade3FMgeennummer).
Vindplaats: Schoonhoven omg.
Steellengte 13 cm.

PDL

Kleipijp. (Lade2FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend


Pieter de leeuw (PDL)

PDL

Kleipijp. (Lade2FM626).
Vindplaats: Schoonhoven omg.

PDL

Kleipijp. (Lade2FM1598).
Vindplaats: Oostvoorne omg..

PDL

Kleipijp (lade2FMgeennummer).
Vindplaats: Zevenhuizen

PDL

Kleipijp. (Lade2FM411).
Vindplaats: Boskoop.

PDL

Kleipijp. (Lade2FM772).
Vindplaats: Schoonhoven omg.


PST          Pieter Seton              1770-1790

PST

Kleipijp (lade3FMgeennummer).
Vindplaats: Zevenhuizen

PST

Kleipijp (lade2FMgeennummer).
Vindplaats: Gouda omg..

PST

Kleipijp (lade2FM622).
Vindplaats: Schoonhoven omg.


PVD          Pieter van Dort           1779-1795

PVD en N

PVD en vis

Kleipijp (ladeFM201)
Vindplaats: Boskoop tuinderij

Kleipijp (Ds51FM002)
Vindplaats: Reeuwijk pldr Oukoop


TVS            Teunus van Son (Senior)        1715-1745

TVS en TT

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer)
Op hiel aan weerskanten TT

Vindplaats: onbekend


VWD          Gerrit van Westdijk         1737-1753

VWD en G

Kleipijp (lade3FM1510).
Vindplaats: Schoonhoven omg.


WE               Willem Erkelens        1700-1735

WE

Kleipijp (lade3FM1519).
Vindplaats: Schoonhoven

WE

Kleipijp (lade3FM1518).
Vindplaats: Schoonhoven

WE

Kleipijp (lade3FM1517).
Op de hiel ook WE
Vindplaats: Schoonhoven

WE

Kleipijp (lade3FM942).
Op de hiel ook WE

Vindplaats: Schoonhoven

WE

Kleipijp (lade3FMgeennummer).
Vindplaats: onbekend


WVR                              Willem van der Raam       1730-1760

Kleipijp. (Lade3FMgeen
nummer). Schoonhoven. 1730-1760. Pijpenmaker:  Willem van der Raam
Vindplaats: Schoonhoven.

Kleipijp (AK). Trechtertype. Bachus op de ton met de initialen WVR. ± 1730 - 1760.
Pijpenmaker: Willem van der Raam

Kleipijp (HvdM). Trechtertype. Zijmerk: WVR
 ± 1730 - 1760. Pijpenmaker: Willem van der Raam


Schoonhovense pijpenmakers? (tot nu toe onbekend)

FS

FS

FS

Kleipijpjes(lade3FM) van ca. 1660/80 met als hielmerk FS. Vindplaats: Schoonhoven


AVH

Alphen a/d Rijn.

KVB of HVB

Kleipijp. 

HRM

Kleipijp.


LNH

Gorinchem.
Leendert Nieuwenhuyzen pijpenmaker te Gorinchem

LNH

Gorinchem
Leendert Nieuwenhuyzen pijpenmaker te Gorinchem


IVM en triton

Kleipijp(Lade2FM1721)
Triton. Delftse productie
Jan Simons Vermeulen.
Vindplaats: onbekend

IVV of IW

Is IW: 
Gorinchem Johannes Wouters

LNH

Kleipijp. Lade2FM33)
Leendert Nieuwenhuijsen
Gorinchem
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg


Lobbenpijpjes