Fraai bewerkte Goudse kleipijpen uit de 19e eeuw

Flora & Fauna 19e eeuw

Let op:  Zoogdieren is een aparte pagina


Macrofauna/Insecten 

Bij

Kleipijp (Lade21FM1564) met de afbeelding van een bij op een bijenkorf. Ca. 1900. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zn
Vindplaats: Gouda/Jaagpad pijpenstort Goedewaagen

Kleipijp(FM) met de afbeelding van een bij op een bijenkorf. Ca. 1900. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zn
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens 


Vlieg-achtige

Kleipijp(FM)met een vlieg op de onderzijde van de ketel. Omstreeks 1900.  Pijpenmaker: P.J. van der Want. 2e helft 19e eeuw.
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens 

Zowel  P. Goedewaagen als P.J. van der Want, maar ook Gambier in Frankrijk  hebben dit type kleipijp vervaardigd.

 

 

 

De Goudse pijpenmakers probeerden aan het eind van de 19e eeuw de moordende concurrentie vanuit de sigaretten/sigarenindustrie het hoofd te bieden door het moderniseren van de kleipijpenfabricage  en het aanpassen ervan aan de toen geldende (moderne) tijdgeest. Daar hoorde ook bij het uitbrengen van kleipijpen met afbeeldingen van insecten er op. 
Kleipijp (Lade25FM16) Met de afbeelding van een vlieg. Frankrijk. Pijpenmaker: Gambier. 2e helft 19e eeuw.
Vindplaats: Givet Frankrijk pijpenstort 


Kleipijp (Lade25FM17) in rood met de afbeelding van een vlieg. Gouda. Pijpenmaker: P.J. van der Want. 2e helft 19e eeuw.
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens 


Tor en Spin

Kleipijp(FM) mosterdlepel met aan de ene zijde van de ketel een tor en aan de andere zijde een spin. Omstreeks 1890.
 P. Goedewaagen & Zoon

Opmerking: Zelfde pijp is ook gemaakt bij DUMERIL BOUVEUR ST.OMER in Frankrijk 


Vlinder

Kleipijp(Part verz) met aan de onderzijde van de ketel een (dag)vlinder.Omstreeks 1900. Goudse bodemvondst. Maker Jan Prince & Cie.


Kleipijp(lade23FM817) met aan de onderzijde van de ketel een (dag)vlinder. Omstreeks 1900.
Vindplaats: Gouda Nieuwe Haven. In pijpenstort van Jan Prince & Cie.


Kever-achtige

Naam P.J. van der Want op steel

Kleipijpen(lade22FM1106)met een keverachtige op de onderzijde van de ketel. Omstreeks 1900. 
P.J. van der Want heeft deze kleipijp vervaardigd. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Coloradokever

Lade46FM

Kleipijp gekleurd
Lade46FM014

Kleipijp (lade46FM) met op de steel een coloradokever afgebeeld. Op de ketel de bladeren van de aardappelplant afgebeeld.
Deze kleipijp is gemaakt door de Goudse pijpenmaker B. van der Maas omstreeks 1850-1860. Heeft zijn pijpenmallen na 
het beeïndigen van het bedrijf allemaal verkocht aan P. Goedewaagen.


Bij


Reptielen/amfibieën

Kleipijp (FM) met slang 19e eeuw.
P. Goedewaagen & Zoon. Vindplaats:
Gouda Jaagpad terrein Goedewaagen.

Kleipijp (lade23FM1058) met slang 19e eeuw. P. Goedewaagen & Zoon. 

Vindplaats:
gda achterwillens


Kleipijp (Lade21FM848) met slang en aren. 2e helft 19e eeuw.. Pijpenmaker: Hendrik van Rijst/Van Velzen of van Duijn.
Vindplaats: Gouda Slapperdel pijpenstort van meerdere Goudse pijpenmakers.


Catalogus Serie No 4 Nr. 57

Kleipijp(Lade18FMgeennummer) sigaarpijpje (Handelsnaam kikvorsch sigaar) met een zeemonsterkop en op de steel zittend een kikker.
Ca. 1900. Gouda. Pijpenmaker:  Firma P. Goedewaagen & Zoon

Vindplaats: Gouda/omgeving


Planten/struiken/bloemen/bomen 19e eeuw


Boombast

Kleipijp (Ds27FM8) in de vorm van boombast. Gouda. Ca. 1900. Pijpenfabriek: onbekend
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens

Boomstam

Kleipijp (lade12FM) in de vorm van boomstam met takken. Gouda. Ca. 1900. Pijpenmaker: onbekend

Vindplaats: Noord-Holland

Eikenblad

Kleipijp sigaretten (lade37FM026) met hulst- of eikenbladeren. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.
Vindplaats: Gouda Achterwillens

Eikenblad

Kleipijp Sigaretten (lade23FM1099) met hulst- of eikenbladeren. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.
Vindplaats: Gouda Achterwillens

Catalogus van modellen van Gouda-pijpen gefabriceerd door de Firma P. van der Want Gz. Ca. 1910 


Boom

Kleipijp (Ds1PRFM027) in zwarte uitvoering met aan twee kanten een boom. 2e helft 19e eeuw. Gouda.
Pijpenmaker: onbekend. Vindplaats Gouda polder Achterwillens.


Eikenblad

Kleipijp Sigaretten (lade23FM661) met eikenbladeren. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker.

Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal Geluidswal

Lelieblad

Kleipijp Sigaretten (lade23FM1098) met leliebladeren. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker.

Vindplaats: Gouda Achterwillens


Eikenblaadjes

Kleipijp (lade22FM1189) met bladeren. Ca. 1900. Goudse productie. 

Vindplaats: Gouda polder
Achterwillens

Wijnrank

Kleipijp (lade23FM821) met bloemetje en wijnranken. Ca. 1900. Pijpenmaker Jan Prince & Cie.

Vindplaats: Gouda Nieuwe Haven (pijpenstort Jan Prince & Cie)


Kelkbloemen

Kleipijp (Ds20FM025) met de florale voorstelling van kelkbloemen met blad zowel op de ketel als op een stuk steel.
1e helft 20e eeuw. Gouda? Pijpenmaker: onbekend. Vindplaats: onbekend.


Bladeren

Kleipijp (lade21FMgeennummer) met bladeren. Ca. 1900. Goudse productie. 
Vindplaats: Gouda/omgeving


Klaverblad

Kleipijp (Ds1PRFM024) met aan de ene kant een klaverblad  (Nationaal symbool van Ierland) en aan de andere kant een harp (wapen van Ierland).
Ca. 1900. Goudse productie pijpenmaker. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Dezelfde pijp is ook in Engeland vervaardigd rond 1980 (bron Pipemuseum Amsterdam)


Reclame pijpje (lade1PRFM023) voor de Rotterdamse Tabaksfabriek 'Het Vergulde Klaverblad' van de Gebroeders Schild. Ca 1870-1890,
gemaakt in Gouda. Met aan twee kanten een klaverblad en de tekst HET VERGULDE KLAVERBLAD.


Wijnranken

Kleipijp (lade23FM691) met bloemetje en wijnranken. Ca. 1900. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon.

Vindplaats: Gouda/omgeving

Catalogus van de firma P. Goedewaagen & Zoon is Ca 1891

Bloemetjes

Kleipijp (lade23FM516) met bloemetje. Ca. 1900. Pijpenmaker: onbekend

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Bloemetjes

Kleipijp (lade12FM209) met een hoorn met aan weerskanten bloemen. Ca. 1870. Deze pijp is gemaakt zowel door P.J. van der Want als door P. Goedewaagen & Zoon. 

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade23FM1027) met een hoorn met aan weerskanten bloemen. Ca. 1870. Deze pijp is gemaakt zowel door P.J. van der Want als door P. Goedewaagen & Zoon. 

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Bloemetjes

Sigarettenpijpje (RS) als een hoorn met bloemen en slingers. Datering: 2 helft 19e eeuw. Pijpje is geverfd. Pijpenmaker: onbekend
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Bloemetjes

Klein kleipijpje (lade23FM827) met aan beide kanten bloemetjes geplaatst in een lint. Hielmerk: melkmeisje. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Jan Prince & Cie. Vindplaats: Nieuwe Haven pijpenstort


Bloemetjes en wapenschild

Kleipijp (lade23FM1466) met aan een kant bloemetjes en aan de andere kant onder een kroon in een cirkel
het Engelse wapenschild van het huis van Hannover vastgehouden door een leeuw en eenhoorn met rondom de tekst
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Onder in een lint: DIEU ET MON DROIT wat betekent God en mijn recht.  Hielmerk: geen.
4e kwart 19e eeuw. 
Pijpenmaker: onbekend. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Bloemetjes

Kleipijpen (lade23FMdiverse nummers) met bloemetjes. Gemaakt in wit, rood en zwart. Diverse Goudse pijpenmakers hebben dit type kleipijp vervaardigd waaronder P. Goedewaagen & Zoon en P.J. van der Want. 2e helft 19e eeuw.
Vindplaats: Gouda Achterwillens.


Tabaksplant

Kleipijp (HvdM) Tabaksplant en stippelrijen. Met tekst: DE TABAKSPLANT. 1865-1890. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade38FM014) Tabaksplant en stippelrijen. Zonder de tekst: DE TABAKSPLANT. 1861-1885. Hielmerk: LB.
Goudse pijpenmaker: Pieter Jacobus van der Want Azn . Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (Ds23FMPR26). Pijpensteel met de naam N.G.T. MENTINK TE A(RNHEM)) en aan de andere kant (DE) TABAKS PLANT. Gouda. 1861-1885.
Goudse pijpenmaker: Pieter Jacobus van der Want Azn . Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Opmerking: Pijp is gemaakt in opdracht van N.G.T. Mentink handelaar in Sigaren, Tabak, Poederchocolade, verschillende soorten Thee en Vanillemelk. Hij had een winkel in de Bovenbeekstraat 87 wijk E in Arnhem genaamd "DE TABAKSPLANT" Ook bezat hij een Tabaksfabriek en kantoor in de Broerestraat in Arnhem.

Bron: Fred Tijmstra


Druiventros

Kleipijp (lade22FM1066) in de vorm van een druiventros met bladeren. Eind 19e eeuw. Fa. P. Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Druiventros

Kleipijp (lade22FM1048) in de vorm van een druiventros met omlijsting ranken. 1860-1880. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Eikels

Kleipijpen (lade22FMgeen nummer) met eikeltjes. Eind 19e eeuw. Vervaardigd door Goudse pijpenfabrieken
zoals P. Goedewaagen & Zoon en P. van der Want. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Catalogus P. Goedewaagen & Zoon KONINKLIJKE HOLLANDSCHE PIJPEN- EN AARDEWERKFABRIEK Nr 6.


Vogels

Roofvogel

Kleipijp (part verz) met aan de onderkant van de ketel de kop van een roofvogel. Eind 19e/begin 20e eeuw.
Vindplaats: Gouda/omgeving. Fabriek: P. Goedewaagen


Vogel

Kleipijp (lade37FM006) met een vogel met gespreide vleugels. Ca. 1880. Goudse productie.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade23FM1196) met een vogel met gespreide vleugels. Ca. 1880. Goudse productie.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Zwaluw

Lade21FM1671

Lade21FM1670

Ds95FM25

Kleipijpen met een zwaluw. Sigarettenpijpjes in wit en rood. Ca. 1900. Pijpenfabriek: P. Goedewaagen en Zoon. Vindplaats: Gouda Jaagpad bij de voormalige fabriek P. Goedewaagen. De tekst op de steel luidde SWALLOW CIGARETTES


Vogelkopje

Kleipijp (lade37FM025) met onder aan de pijp een vogelkopje. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. Goedewaagen & Zoon.

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade22FM1060) met onder aan de pijp een vogelkopje. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. Goedewaagen & Zoon.

Vindplaats: polder Achterwillens

 Fabriekscatalogus: AARDEN-TABAKS-SIGAREN-PIJPEN P. Goedewaagen & Zoon GOUDA (ca 1891)


Vogelpoot

Kleipijp (lade22FM1068) met onder aan de pijp de poot van een zwemvogel. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.

Vindplaats: Gouda Achterwillens

Kleipijp (lade37FM024) met onder aan de pijp de poot van een zwemvogel. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.

Vindplaats: Gouda Achterwillens

Kleipijp (lade22FM122) met onder aan de pijp de poot van een zwemvogel. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.

Vindplaats: Gouda Achterwillens