Fraai bewerkte Goudse kleipijpen uit de 19e eeuw

Flora & Fauna 19e eeuw


        Macrofauna/Insecten 

De Goudse pijpenmakers probeerden aan het eind van de 19e eeuw de moordende concurrentie vanuit de sigarettenindustrie het hoofd te bieden door het moderniseren van de kleipijpenfabricage  en het aanpassen ervan aan de toen geldende (moderne) tijdgeest. Daar hoorde ook bij het uitbrengen van kleipijpen met afbeeldingen van insecten er op. 

Kleipijp(FM)met een vlieg op de onderzijde van de ketel. Omstreeks 1900. 
Zowel  P. Goedewaagen als P.J. van der Want hebben deze kleipijp vervaardigd.


Kleipijp(FM)mosterdlepel met aan de ene zijde van de ketel een tor en aan de andere zijde een spin. Omstreeks 1890.
 P. Goedewaagen & Zoon

Opmerking: Zelfde pijp is ook gemaakt bij DUMERIL BOUVEUR ST.OMER in Frankrijk 

Kleipijp(FM) met aan de onderzijde van de ketel een (dag)vlinder.Omstreeks 1900.
Goudse bodemvondst maar de maker ervan  is onbekend


Kleipijpen(lade22FM1106)met een keverachtige op de onderzijde van de ketel. Omstreeks 1900. 
P.J. van der Want heeft deze kleipijp vervaardigd. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Lade46FM

Kleipijp gekleurd
Lade46FM014

Kleipijp (lade46FM) met op de steel een coloradokever afgebeeld. Op de ketel de bladeren van de aardappelplant afgebeeld.
Deze kleipijp is gemaakt door de Goudse pijpenmaker B. van der Maas omstreeks 1850-1860. Heeft zijn pijpenmallen na 
het beeïndigen van het bedrijf allemaal verkocht aan P. Goedewaagen.


Aan beide zijden(FM) van de ketel  staat een bij afgebeeld. Productie door  het Goudse bedrijf P. Goedewaagen omstreeks 1900.


Reptielen

Kleipijp (FM) Met bladeren en bessen bedekte steel met daar omheen gekronkeld een slag. Tekst op de ontbrekende steel GOEDEWAGE GOUDA. 1900-1920. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Gouda Jaagpad op terrein voormalige fabriek.


Planten/struiken/bloemen/bomen 19e eeuw


Kleipijp (lade12FM) in de vorm van boomstam
met takken. 

Vindplaats: Noord-Holland

Kleipijp (lade37FM026) met hulst- of eikenbladeren. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.

Vindplaats: Gouda Achterwillens


Kleipijp (lade22FM1189) met bladeren. Ca. 1900. Goudse productie. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (HvdM) Tabaksplant en stippelrijen. Tekst: DE TABAKSPLANT. 1865-1890. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade12FM209) met een hoorn met aan weerskanten bloemen. Ca. 1870. Deze pijp is gemaakt zowel door P.J. van der Want als door P. Goedewaagen & Zoon. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade22FM1066) in de vorm van een druiventros met bladeren. Eind 19e eeuw. Fa. P. Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade22FM1048) in de vorm van een druiventros met omlijsting ranken. 1860-1880. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijpen (lade22FMgeen nummer) met eikeltjes. Eind 19e eeuw. Vervaardigd door Goudse pijpenfabrieken
zoals P. Goedewaagen & Zoon en P. van der Want. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Zoogdieren en Vogels


RAOB

Kleipijp (AK) met Buffelhorens met erboven letters RAOB. 1870-1900. Gouda

Kleipijpen werden gemaakt voor de export naar Engeland en waren bestemd voor de "Royal Antediluvian Order of Buffaloes"

Vindplaats: Dordrecht


Kleipijpen (Lade22FM) verschillende uitvoeringen met buffelhoren en daarboven RAOB geplaatst. 2e helft 19e eeuw.
Goudse productie. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Bokkenkop

Kleipijp (lade37FM037) met een bokkenkop op een decor van lisdodde en plantenbladeren. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade37FM038) met een bokkenkop op een decor van lisdodde en  plantenbladeren. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade37FM039) met een bokkenkop met bloemdecoratie. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade37FM040) met een bokkenkop met bloemdecoratie. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade37FM041) manchet met een bokkenkop. Datering: Rond 1900. Gouda.

Vindplaats: Gouda/omgeving


Kleipijp (lade37FM005) met de voorstelling van een haas op de steel tegen de ketel aan zittend. Ca. 1880. Goudse pijpenmaker. 

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade37FM029) met een hond (of vos) op de steel tegen de ketel aan zittend. Op de steel BILLARD. Ca. 1880. Goudse pijpenmaker. Arie van der Kleijn. 

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Sigarettenpijpje (DsPR1FM009) met op de pijp geplaatst een hondje. Eind 19e eeuw. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade22FM1213) met op de bewerkte steel bloemen en een hondenkop. Eind 19e eeuw. Pieter Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Zwijnenkoppen gemaakt door B. van der Maas te Gouda, pijpmallen verkocht aan P. Goedewaagen 

Bij het verwijderen en vervolgens vernieuwen van een riool zo rond 1985 werd in de Drapiersteeg te Gouda op ruim 2 meter onder maaiveld een grote pijpenstort aangetroffen die van de Goudse pijpenmaker B. van der Maas bleek te zijn. Tussen het kleipijpenmateriaal zaten ook kleipijpen met verschillende voorstellingen van zwijnenkoppen.

Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865

Sigarettenpijpje met een lange steel van ruim 30 cm. Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865

Hoornpijp met zwijnenkop. Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865


De Goudse pijpenfabriek B. van der Maas heeft na het stoppen van het bedrijf zo rond 1870 een groot deel van zijn pijpenmallen verkocht aan P. Goedewaagen, blijkt uit de archieven. Verschillende pijpenmallen zijn vervolgens door dit bedrijf weer in gebruik genomen waaronder de mal met de voorstelling van een zwijnenkop. Deze kleipijp staat ook vermeld in een van catalogi van P. Goedewaagen onder modelnummer 105.  Recent kreeg ik de complete kleipijp, die is vervaardigd door P. Goedewaagen onder ogen. Deze is hieronder afgebeeld.

Complete kleipijp met de voorstelling van een zwijn gemaakt door P. Goedewaagen te Gouda.
Bandstempel op de steel met naam van Goedewaagen Gouda. Omstreeks 1900.


Kleipijp (lade22FM1067) met een zwijnshoofd. Eind 19e eeuw. Goudse productie

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade22FM1242) met een zwijnshoofd. Eind 19e eeuw. Pijpenmaker: Jan Prince.

Vindplaats: Gouda Turfmarkt Muroplast

Hielmerk: Melkmeisje


B. van der Maas

Kleipijp (lade46FM013) met de afbeelding van een geit op de steel geplaatst. Ca. 1860-1880. B. van der Maas. 

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

Kleipijp (FM) met de afbeelding van een fantasie vleermuis. Ca. 1860-1880.
B. van der Maas

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg


Kleipijp (lade37FM006) met een vogel met gespreide vleugels. Ca. 1880. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Lade21FM1671

Lade21FM1670

Kleipijpen (lade21FM) met een zwaluw. Sigarettenpijpjes in wit en rood. Ca. 1900. Pijpenfabriek: P. Goedewaagen en Zoon. Vindplaats: Gouda Jaagpad bij de voormalige fabriek P. Goedewaagen.
De tekst op de steel luidde SWALLOW CIGARETTES


Kleipijp (lade37FM025) met onder aan de pijp een vogelkopje. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. Goedewaagen & Zoon.

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade22FM1060) met onder aan de pijp een vogelkopje. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. Goedewaagen & Zoon.

Vindplaats: polder Achterwillens

 Fabriekscatalogus: AARDEN-TABAKS-SIGAREN-PIJPEN P. Goedewaagen & Zoon GOUDA (ca 1891)


Kleipijp (lade22FM1068) met onder aan de pijp de poot van een zwemvogel. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.

Vindplaats: Gouda Achterwillens

Kleipijp (lade37FM024) met onder aan de pijp de poot van een zwemvogel. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.

Vindplaats: Gouda Achterwillens

Kleipijp (lade22FM122) met onder aan de pijp de poot van een zwemvogel. Ca. 1900. Goudse pijpenmaker P. van der Want.

Vindplaats: Gouda Achterwillens


Kleipijpen (FM) met een Paardenhoofd. 1880-1910. Pijpenmaker: Firma P. Van der Want Pzn.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens
Catalogus P. van der Want Gz 1910


Kleipijp (lade26FM009) met Figuraal sigarettenpijpje met koe die gemolken wordt. Voorzijde ketel landbouwwerktuigen omringd door een korenaren krans.  Tekst op steel deels aanwezig: LANDBOUWTENTOONSTELLING / Rechts: GOUDA 31 AUGS : 3 SEPT : 1909. P. van der Want Gzn. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Herten

Kleipijp (lade37FM001) met een liggend hert op de steel. Ca. 1900. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon hetgeen ook op de steel staat met bandmerk. Vindplaats: Gouda oude binnenstad.


Kleipijp (lade22FM1057) met  een hertenkop op de steel tegen de ketel. Ca. 1880.
P. van der Want. 

Vindplaats: Gouda Achterwillens. 

Kleipijp (lade37FM028) met  een hertenkop op de steel tegen de ketel. Ca. 1880. P. van der Want. 

Vindplaats: Gouda Achterwillens. 


Olifanten

Kleipijp (HvdM) Stippelpijp met op de voorzijde een Olifant.  Op de steel Schelpjes + tekst DE WAAL / NYMEGEN.
Hielmerk: Melkmeid. Pijpenmaker: P.J. van der Want rond 1910.

Reclamepijp van een een kruidenierswinkeltje In den Olifant. Winkel was in de benedenstad van Nijmegen in een 17e eeuws pand, hoek Priemstraat 57 met
de naam De Olifant, op de hoekgevel prijkte een trotse Olifant. De kruidenierswinkel is er geweest van 1795 tot 1908 en verkocht koloniale producten zoals
koffie en thee. De familie Van Roggen was eigenaar van de kruidenierswinkel, later Graadt van Roggen. Het beeld op de gevel is een kopie, het ori­gi­ne­le
houten olifantje bevindt zich in museum Het Valkhof.


Lade26FM46

Lade26FM49

Kleipijpen met de voorstelling van een olifant aan twee kanten met palmbomen. Ca. 1900.
Goudse pijpenmaker onbekend. Vindplaats: Gouda/omgeving