Fraai bewerkte Goudse kleipijpen uit de 19e eeuw

Flora & Fauna 19e eeuw


        Macrofauna/Insecten 

Kleipijp met een vlieg op de onderzijde van de ketel. Omstreeks 1900. 
Zowel  P. Goedewaagen als P.J. van der Want hebben deze kleipijp vervaardigd.


De Goudse pijpenmakers probeerden aan het eind van de 19e eeuw de moordende concurrentie vanuit de sigarettenindustrie het hoofd te bieden door het moderniseren van de kleipijpenfabricage  en het aanpassen ervan aan de toen geldende (moderne) tijdgeest. Daar hoorde ook bij het uitbrengen van kleipijpen met afbeeldingen van insecten er op. 


Pijpenkop met aan de ene zijde van de ketel een kever en aan de andere zijde een spin. Omstreeks 1880

Pijpenkop met aan de onderzijde van de ketel een (dag)vlinder.Omstreeks 1900.
Goudse bodemvondst maar de maker ervan  is onbekend


Pijpenkop met op de steel een coloradokever afgebeeld. Op de ketel de bladeren van de aardappelplant afgebeeld.
Deze kleipijp is gemaakt door de Goudse pijpenmaker B. van der Maas omstreeks 1850-1860. Heeft zijn pijpenmallen na 
het beeïndigen van het bedrijf allemaal verkocht aan P. Goedewaagen.


Aan beide zijden van de ketel  staat een bij afgebeeld. Productie door  het Goudse bedrijf P. Goedewaagen omstreeks 1900.


Planten/struiken/bomen 19e eeuw


Kleipijp (lade12FM) in de vorm van boomstam met takken. Vindplaats: Noord-Holland


Kleipijp (HvdM) Tabaksplant en stippelrijen. Tekst: DE TABAKSPLANT. 1865-1890. Gouda.


Kleipijp (AK) met een bokkenkop op een decor van plantenbladeren. Datering: 1900. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (AK) met Buffelhorens met erboven letters RAOB. 1870-1900. Gouda

Vindplaats: Dordrecht

Kleipijpen werden gemaakt voor de export naar Engeland en waren bestemd voor de "Royal Antediluvian Order of Buffaloes"


Zwijnenkoppen gemaakt door B. van der Maas te Gouda
en later door P. Goedewaagen 

Bij het verwijderen en vervolgens vernieuwen van een riool zo rond 1985 werd in de Drapiersteeg te Gouda op ruim 2 meter onder maaiveld een grote pijpenstort aangetroffen die van de Goudse pijpenmaker B. van der Maas bleek te zijn. Tussen het kleipijpenmateriaal zaten ook kleipijpen met verschillende voorstellingen van zwijnenkoppen.

Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865

Sigarettenpijpje met een lange steel van ruim 30 cm. Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865

Hoornpijp met zwijnenkop. Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865


De Goudse pijpenfabriek B. van der Maas heeft na het stoppen van het bedrijf zo rond 1870 een groot deel van zijn pijpenmallen verkocht aan P. Goedewaagen, blijkt uit de archieven. Verschillende pijpenmallen zijn vervolgens door dit bedrijf weer in gebruik genomen waaronder de mal met de voorstelling van een zwijnenkop. Deze kleipijp staat ook vermeld in een van catalogi van P. Goedewaagen onder modelnummer 105.  Recent kreeg ik de complete kleipijp, die is vervaardigd door P. Goedewaagen onder ogen. Deze is hieronder afgebeeld.

Complete kleipijp met de voorstelling van een zwijn gemaakt door P. Goedewaagen te Gouda.
Bandstempel op de steel met naam van Goedewaagen Gouda. Omstreeks 1900.


Kleipijp (HvdM) Stippelpijp met op de voorzijde een Olifant.  Op de steel Schelpjes + tekst DE WAAL / NYMEGEN.
Hielmerk: Melkmeid. Pijpenmaker: P.J. van der Want rond 1910.