Kleipijpen Gorinchem-Gorkum 18e eeuw


AVDA              Abraham van den Akker (1774-1798)

AVDA en IG

Kleipijp (part verz)
Gorinchem. 1774-1798
Pijpenmaker: Abraham van den Akker


COH                Cornelis Ophorst (1793 - 1807)

Kleipijp(part verz) met aan de ene kant een man met knots en tekst in een lint WILDEMAN. 1793-1807
Pijpenmaker: Cornelis Ophorst.

Aan de andere kant initiaal COH en in een schild  klavertjes drie. 


DBN, DBUN en DB                  Dirk Barunet

DBN en vis

Kleipijp (FM)
Gorinchem. 
1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet

DBUN in omlijsting

Kleipijp (part verz)
Bewerking aan 2 kanten

DBN in omlijsting

Kleipijp (DS47AFM331)
Gorinchem. 
1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet
Bewerking aan 1 kant

DBN en grote kroon

Kleipijp
Gorinchem.

1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet

DBN en grote kroon

Kleipijp(Ds47AFM329)
Gorinchem.

1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet


DBN en vis

Kleipijp(Ds47AFM234)
Gorinchem.

1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet

DBN en N

Kleipijp(Ds47AFM330)
Gorinchem.

1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet

DB en haan

Kleipijp
(Ds47AFMgeennummer) 
Gorinchem.

1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet

DB en kroon

Kleipijp(Ds47AFM144) Gorinchem.
1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet

DB lobben

Kleipijp(Ds47AFM332) Gorinchem.
1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet
Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp(Ds27FM9) 
Gorinchem.

1754-1785.
Pijpenmaker: Dirk Barunet
Vindplaats: Gorinchem


DV                         Dirk Valke          1807-1825

DV

Kleipijp.
Gorinchem. 1807-1825
Pijpenmaker: Dirk Valke


GS en GIS               Gijsbert Stam of Guilliam Schippers

GS en eiermand

Kleipijp. Gorinchem.
1782-1806.
Pijpenmaker: Gijsbert Stam

GS en vis

Kleipijp(Ds27FM12)
Gorinchem.

1782-1806.
Pijpenmaker: Gijsbert Stam

GS en N

Kleipijp(Ds47CFM951)
Gorinchem.

1782-1806.
Pijpenmaker: Gijsbert Stam

GS lobben

Kleipijp. Gorinchem.
1782-1806.
Pijpenmaker: Gijsbert Stam

GIS en omlijsting

Kleipijp (Ds47CFM905)
Gorinchem.

1782-1806.
Pijpenmaker: Gijsbert Stam


HAB               Hendrik Aalbregts      1784-1798

HAB en N
(achterkant LVA)

Kleipijp (Ds47CFMgeennummer).
Gorinchem. 1784-1798
Pijpenmaker: Hendrik Aalbregts.
Op de achterkant LVA

Op de achterkant het initiaal
LVA van Leendert van Aten.

Opmerking: Hendrik Aalbrecht is in 1798 gestopt. Vermoedelijk is Leendert van Aten in het bezit gekomen van deze mal en heeft zijn initialen op de rechterzijde van de ketel geplaatst. Dan zou de pijp gemaakt zijn tussen 1798 en 1801 

HAB en lobben

Kleipijp (Ds47CFM423).
Gorinchem. 1784-1798
Pijpenmaker: Hendrik Aalbregts

H(A)B en VOC

Kleipijp (Ds47CFMgeennummer).
Gorinchem. 1784-1798
Pijpenmaker: Hendrik Aalbregts?
of gaat het toch om merk HB?


HVAH               Huibert van Outheusden

HVAH met eiermand

Kleipijp (Ds47BFM1664)
HV aan een kant boven een eiermand.
Gorinchem.1785-1811
Pijpenmaker: Huibert van Outheusden

AV aan andere kant


IDH               Johannes de Hoog       1720-1740

IDH en eiermand

Kleipijp (Ds47AFM-geennummer).
Gorinchem. 1720-1740.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog

IDH en molen en leeuw Hollandse tuin

Kleipijp (Ds47AFM-geennummer).
Gorinchem. 1720-1740.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog


IDH en molen

Kleipijp (FM) Molen en IDH  Gorinchem. 1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog
Andere kant Leeuw in Hollandse tuin

Kleipijp (FM) Molen en IDH  Gorinchem. 1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog
Andere kant Leeuw in Hollandse tuin

IDH en molen


IDH en N

Kleipijp (Ds47AFM1392).
Gorinchem.1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog.

IDH en N

Kleipijp (FM).
Gorinchem.1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog.

IDH en N

Kleipijp (FM).
Gorinchem.1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog.

IDH 

Kleipijp (DS47AFM1397).
Gorinchem. 1720-1740.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog

IDH

Kleipijp (DS47AFM302).
Gorinchem. 1720-1740.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog


IDH

Kleipijp (Ds48CFMgeennummer).
Gorinchem. 1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog.

IDH

Kleipijp DS48CFMgeennummer).
Gorinchem.1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog.

IDH

Kleipijp (FM).
Gorinchem.1714-1744.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog.

IDH

Kleipijp (DS47AFM-geennummer).
Gorinchem. 1720-1740.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog

IDH lobben

Kleipijp (Ds47AFM723).
Gorinchem. 1720-1740.
Pijpenmaker: Johannes de Hoog


Kleipijp (DS36FMgeennummer)  Rondbodem. Gorinchem. 1714-1744.
Pijpenmaker:  Johannes de Hoog Vindplaats: Reeuwijk/tuinderij


IDL               Johannes de Lang     1750-1780

IDL en vis

Kleipijp (Ds47BFM1786).
Gorinchem.1750-1780.
Pijpenmaker: Johannes de Lang.

IDL en vis

Kleipijp (Ds47BFM1787).
Gorinchem.1750-1780.
Pijpenmaker: Johannes de Lang.

IDL en vis

Kleipijp (FM).
Gorinchem.1750-1780.
Pijpenmaker: Johannes de Lang.


IOH               Jan Ophuijsen      1730-1815

IOH huzaar

Kleipijp (Ds47AFM1423).
Gorinchem. 1730-1815.
Pijpenmaker: Jan Ophuijsen

IOH in omlijsting

Kleipijp (Ds47AFM437).
Gorinchem. 1730-1815.
IOH aan 2 kanten.

Pijpenmaker: Jan Ophuijsen

IOH

Kleipijp (Ds47AFM1425).
Gorinchem. 1730-1815. Andere kant Eiermand.
Pijpenmaker: Jan Ophuijsen

IOH lobben

Kleipijp (Ds47AFMgeennummer). lobbenpijp.Gorinchem.
1730-1815.
Pijpenmaker: Jan Ophuijsen

IOH lobben

Kleipijp (Ds47AFMgeennummer). lobbenpijp.Gorinchem.
1730-1815.
Pijpenmaker: Jan Ophuijsen


IOH en ooievaar

Kleipijp (FM)

Andere kant ook IOH en ooievaar

IOH en vis

Kleipijp (Ds47AFM1395). lobbenpijp. Gorinchem.
1730-1815.
Pijpenmaker: Jan Ophuijsen

IOH en N

Kleipijp (Ds47AFM1393). lobbenpijp. Gorinchem.
1730-1815.
Pijpenmaker: Jan Ophuijsen

IOH en vis

Kleipijp (Ds47AFM1426). lobbenpijp.Gorinchem.
1730-1815.

Pijpenmaker: Jan Ophuijsen


IOH parelnaad

Kleipijp (lade13FM138) met aan een kant een haan met IOH. Aan de andere kant persoon (Petrus).

Gorinchem. Jan Ophuijsen.

IOH leeuw Hollandse tuin

Andere kant watermolen


IOHD               Johannes Dam     1796-1812

IOHD

Kleipijp. (Lade3FM625).
Gorinchem. 1796-1812
Pijpenmaker: Johannes Dam
Vindplaats: onbekend


IV en IVK               Jan Valke      1788-1820

IV en N onder kroon

Kleipijp (FM). Gorinchem. Ca. 1788-1820. Pijpenmaker: Jan Valke

IV en N onder kroon

Kleipijp (Ds47CFM895). Gorinchem. Ca. 1788-1820. Pijpenmaker: Jan Valke.

IV en vis

Kleipijp (FM). Gorinchem. Ca. 1788-1820. Pijpenmaker: Jan Valke.

IVK en vis

Kleipijp (FM). Gorinchem. Ca. 1788-1820. Pijpenmaker: Jan Valke.

IVK en lobben

Kleipijp (Ds21FMPR20). Lobbenpijp. Gorinchem. Ca. 1788-1820. Pijpenmaker: Jan Valke.
Vindplaats: Rotterdam


IVA                Jan van Aten (1743-1794)

IVA huzaar

Kleipijp (Ds47AFM4117).
Gorinchem. 1743-1794
Pijpenmaker: Jan van Aten

IVA en vis

Kleipijp (Ds47AFM449).
Gorinchem. 1743-1794
Pijpenmaker: Jan van Aten

IVA en vis

Kleipijp (Ds47CFMgeennummer).
Gorinchem. 1743-1794
Pijpenmaker: Jan van Aten
Met stuk steel

IVA en HVDO en vis

Kleipijp (Ds47AFM760).
Gorinchem. 1743-1794
Pijpenmaker: Jan van Aten

IVA en HVDO en  en vis

Kleipijp (Ds47AFM756).
Gorinchem. 1743-1794
Pijpenmaker: Jan van Aten


IVA en vis

Kleipijp (FM)

IVA en wapen Arkel

Kleipijp (Ds47CFM1852).
Gorinchem.
1743-1794

Pijpenmaker: Jan van Aten

IVA lobben

Kleipijp (Ds47AFM1285).
Gorinchem.

1743-1794
Pijpenmaker: Jan van Aten


IVA lobben

Kleipijp (lade12FM32) van het lobbentype met een
lange mooi
bewerkte steel. Merk IVA hoewel de V min of meer is weggevallen. 1743-1794. Vindplaats: Noord-Holland visserijvondst.
Zeepokken zijn nog goed te zien op de ketel.


IVA Driemaster en anker

Kleipijp (part verz AS) met Driemaster / Gekruist Anker met de initialen IVA.1743 - 1794.
Gorinchem. Jan van Aten

IVA en N

Kleipijp (part verz HvL)
Vindplaats: Nieuwveen


IVAH               Jan van Oudheusden

IVAH en vis

Kleipijp (Ds47BFM1423)
Gorinchem. 1753-1820.
Pijpenmaker: Jan van Oudheusden

IVAH en vis

Kleipijp (Ds47BFM1666)
Gorinchem. 1753-1820.
Pijpenmaker: Jan van Oudheusden

IVAH en vis

Kleipijp.
Gorinchem. 1753-1820.
Pijpenmaker: Jan van Oudheusden


IVAH en wapens

Kleipijp (Ds47CFMgeennummer).
Gorinchem. Wapen Zeeland.
1753-1820.
Pijpenmaker: Jan van Oudheusden

Onbekend wapen


IVE               Jan van Erp      1778-1814

IVE en vis

Kleipijp (Ds47CFM1414).
Gorinchem. 1778-1814.
Pijpenmaker: Jan van Erp.

IVE en vis

Kleipijp (FM).
Gorinchem. 1778-1814.
Pijpenmaker: Jan van Erp.

IVE en vis en omlijsting

Kleipijp (Ds47CFM984).
Gorinchem. 1778-1814.
Pijpenmaker: Jan van Erp.

IVE lobben

Kleipijp (Ds47CFM950).
Gorinchem. 1778-1814.
Pijpenmaker: Jan van Erp.


IVW               Jan van Wouw    1774-1792

IVW en wapen Arkel

Kleipijp (Ds47CFMgeennummer).
Gorinchem. 1774-1792
Pijpenmaker: Jan van Wouw

IVW en vogel in omlijsting

Kleipijp (Ds47CFM1284).
Gorinchem. 1774-1792
Pijpenmaker: Jan van Wouw

IVW lobben

Kleipijp (Ds47CFM1320).
Gorinchem. 1774-1792
Pijpenmaker: Jan van Wouw


IVW huzaar

IVW huzaar

IVW huzaar

Kleipijp (part verz).
Gorinchem. 1774-1792
Pijpenmaker: Jan van Wouw


IW en IWS               Johannes Wouters      1755-1792

IW en IG met kroon

Kleipijp. (Ds47CFM1396).
Gorinchem. 1755-1792.

Pijpenmaker: Johannes Wouters
Vindplaats: Schoonhoven

IWS en vis

Kleipijp (FM)

IWS en vis

Kleipijp. (Lade3FM732).
Gorinchem. 1755-1792.

Pijpenmaker: Johannes Wouters
Vindplaats: Schoonhoven


KDH                Christoffel de Hoog       1743-1792

Kleipijp (part verz HvL)
Gorinchem. 1743-1792
Pijpenmaker: Christoffel de Hoog


KVE                Jacobus van Erp           1790-1812

KVE en vis

Kleipijp (Ds23FMPR94) KVE gekroond.
1790-1812. Gorinchem.
Pijpenmaker:  Jacobus van Erp

KVE en vis

KVE en vis


KVW                   Jacobus van Wouw      1791-1811

KVW en vogel in omlijsting

Kleipijp (lade13FM230) met een vogel gekroond met de initialen KVW en bloemranken. 1791-1811.
Gorinchem. Pijpenmaker: Jacobus van Wouw


KW                Christiaan Wouters     1730-1750

K en stippen

Kleipijp (FM).
Gorinchem.
1730-1750
Pijpenmaker: Christiaan Wouters
K en stippen

Andere kant W en stippen

KW en viool

Kleipijp (Ds47AFM1801)
Gorinchem.
1730-1750.

Pijpenmaker: Christiaan Wouters

Aan de ene kant een viool en aan de andere kant KW

KW en N

Kleipijp (Ds47AFM1394)
Gorinchem. 1730-1750
Pijpenmaker: Christiaan Wouters

Vindplaats: onbekend

KW en 95

Kleipijp (FM)
Gorinchem.
Gorinchem. 1730-1750
Pijpenmaker: Christiaan Wouters


KW en hart

Kleipijp (HvdM) met aan de ene kant KW gekroond en aan de andere kant een hart.
Gorinchem. 1730-1750
Pijpenmaker: Christiaan Wouters


KW en molen

Kleipijp (ds38FM763). 
Gorinchem. 1730-1750
Pijpenmaker: Christiaan Wouters

Andere kant Leeuw in Hollandse tuin

KW en Fortuin

Kleipijp (HvdM)
Gorinchem. 1730-1750
Pijpenmaker: Christiaan Wouters

Andere kant zeilschip Driemaster


LVA               Leendert van Aten        1779-1801

LVA en vis

Kleipijp (Ds47AFM).
Gorinchem. 1779-1801
Pijpenmaker:  Leendert van Aten


LNH               Leendert Nieuwenhuyzen      1781-1810

LNH en vis gekroond

Kleipijp. Lade2FM33).
Gorinchem. 1781-1810

Pijpenmaker: Leendert Nieuwenhuyzen.
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

LNH en eiermand

Kleipijp (DS36FMgeennummer) zijmerk: Eierkorf en LNH. Gorinchem. 1781-1810. Pijpenmaker: Leendert Nieuwenhuyzen.
Vindplaats: Reeuwijk tuinderij

LNH en eiermand

Kleipijp (Ds47BFM1651)
Gorinchem. 1781-1810. Pijpenmaker: Leendert Nieuwenhuyzen

LNH en wapen van Arkel

Kleipijp (Ds47BFM1404)
Gorinchem. 1781-1810. Pijpenmaker: Leendert Nieuwenhuyzen


LNH lobben

Kleipijp (lade13FM123)
Gorinchem. 1781-1810. Pijpenmaker: Leendert Nieuwenhuyzen
Vindplaats: Noord-Holland

Op de zijkant kleipijp nog een keer het initiaal LNH maar minder goed zichtbaar. 

LNH lobben

Kleipijp (DS36FMgeennummer) 
lobbentype met bloemen en wapentjes. Merk: LNH. Gorinchem. 1781-1810.
Pijpenmaker: Leendert Nieuwenhuyzen. Vindplaats: Reeuwijk tuinderij


RDH               Roelof de Hoog       1730-1750

Kleipijp (FM)
Molen en Leeuw in de Hollandse tuin

Gorinchem. 1730-1750
Pijpenmaker: Roelof de Hoog

Zijmerkpijpje (Ds22FM) met een zeilschip. Aan de andere kant RDH gekroond. Gorinchem. 1730-1750. Pijpenmaker:  Roelof de Hoog.
Vindplaats: Gouda/omgeving


RVA                 Reinier van Aken (1791-1808)

RVA en vis

Kleipijp (FM)
Gorinchem. 1791-1808.
Pijpenmaker: Reinier van Aken

RVA en vis

Kleipijp (part verz HvL)
Gorinchem. 1791-1808.
Pijpenmaker: Reinier van Aken

Vindplaats: Nieuwveen


SDH en KDH               Christoffel de Hoog   1743-1792

SDH en vis

Kleipijp (part verz HvL)
Gorinchem. 1743-1792

Pijpenmaker: Christoffel de Hoog
Vindplaats: Nieuwveen

SDH en vis

Kleipijp (part verz HvL)
Gorinchem. 1743-1792
Pijpenmaker: Christoffel de Hoog
Vindplaats: Nieuwveen

SDH en ooievaar

Kleipijp (Ds47CFM)
Gorinchem. 1743-1792
Pijpenmaker: Christoffel de Hoog

SDH in omlijsting

Kleipijp (Ds47CFM904)
Gorinchem. 1743-1792
Pijpenmaker: Christoffel de Hoog

KDH en vis

Kleipijp (Ds47CFMFM1794)
Gorinchem. 1743-1792
Pijpenmaker: Christoffel de Hoog


WG en WGB               Wouter Groenenberg     1756-1784

WGB en vis

Kleipijp (Ds27FM10). Zijmerk: WGB en vis. Gorinchem. 1756-1784. 
Pijpenmaker: Wouter Groenenberg
Vindplaats: Zevenhuizen

WG huzaar

Kleipijp (part verz).
Gorinchem. 1756-1784.
Pijpenmaker: Wouter Groenenberg

WGB lobben

Kleipijp (Ds47CFM737).
Gorinchem. 1756-1784.
Pijpenmaker: Wouter Groenenberg
Met stukje steel

WGB lobben

Kleipijp (DS44FM-9)
Gorinchem. 1756-1784.
Pijpenmaker: Wouter Groenenberg
Vindplaats: Zevenhuizen


Kleipijpen (part verz) met een koorddanser en een pijprokende man op stoel. Initiaal WGB van pijpenmaker Wouter Groenenberg. Ca. 1756-1784.
Vindplaats: Delft. Stukje steel met vissenbek. 


WVD               Willem van Dijk            1772-1785

WVD en Vrouwe Justitia

Kleipijp (Lade36FM1663).  Zijmerk: WVD en vis gekroond. Gorinchem. 1772-1785. Pijpenmaker: Willem van Dijk.
Vindplaats: Reeuwijk tuinderij

Kleipijp (part verz)


Willem V en Sophia Wilhelmina

18e eeuwse Oranjepijp met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL
In Gorkum vervaardigd. Merk GS van de pijpmaker Guilliam Schippers of Gijsbert Stam.

18e eeuwse Oranjepijp met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL
In Gorkum vervaardigd. Merk IVE van de pijpmaker Jan van Erp.


Vermoedelijk Gorinchem?

AVW

Gorkum?

CVOH en vis

Gorkum of Schoonhoven?

Huzaar niet gemerkt

Gorinchem (Ds47AFM) maar merk ontbreekt 


Kleipijp (HB31) met aan een kant het Fortuyn en aan de andere kant 9 kleine rondjes  (sterachtig).
2e helft 18e eeuw. Gorinchem?


Springend hert en WT

Lade9-16FM
Dubbelconisch.
Hielmerk: Springend hert en WT. Gorinchem. 1650-1670
Pijpenmaker: Willem Teeck.
Vindplaats: Gouda/omgeving


Laat 17e eeuwse kleipijpen uit pijpenstort Gorinchem

17e eeuwse kleipijp(Ds47AFM) met stuk steel
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)


Met schrobbeles in de pijp

17e eeuwse kleipijp(Ds47AFM) met stuk steel en groen glazuur aan de kop
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)


 Jan Jansz Blij
Leeuw met en zonder zwaard

Kleipijpen(Ds47AFM) 
Ca. 1680/90

Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)

Kleipijpen(Ds47AFM)  Ca. 1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)

Lade13FM167
Ca. 1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)

Ds44FM-4
Ca. 1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)


Leeuwen zonder zwaard

Lade13FM163
Ca. 1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij 
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)

Lade13FM164
Ca. 1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)

Kleipijp 
Ca. 1680/90

Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)


Lade13FM165.
Ca. 1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)

Kleipijp (Lade13FM166)
ca. 1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij 
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)


Kleipijp (Ds44FM-3) Gorinchem.1680/90
Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)


Kleipijp(FM). Gorinchem. 1700/1720
Pijpenmaker Jan Jansz Blij
Vindplaats: Gorinchem Kortedijk (Stortvondst)