Goudse Pijpenmaker Bartholomeus van der Maas


Kleipijpen Bartholomeus van der Maas (pijpenstort Gouda Drapiersteeg)


De kleipijpen (lade46FM) hieronder afgebeeld zijn gevonden in een pijpenstort in de Drapiersteeg en Vest in Gouda. Ze werden aangetroffen  bij het vervangen van een riool en veel van de pijpen hadden een typisch blauwe kleur (bodemverontreiniging)  die bij sommige nog is te zien. 

In de 80er jaren van de vorige eeuw werd een zeer grote pijpenstort aangetroffen welke bleek te zijn van Bartholomeus van der Maas, een Goudse pijpenmaker. De pijpenstort dateert van rond 1860 toen het bedrijf actief was. B. van der Maas heeft later een groot deel van zijn pijpenmallen verkocht aan het bedrijf van P. Goedewaagen & Zoon. Op verschillende pijpen stond op de steel de naam van B. van der Maas. Onderstaand een aantal van de aangetroffen kleipijpen. 


Lade 46

Kleipijp (Lade25FM36) Rondbodem met lijnen en stippen. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: B. van der Maas
Vindplaats: Gouda/drapiersteeg pijpenstort B. van der Maas


Kleipijp (Lade18FM291) van het lobbentype met boven de lobben slingertjes en blaadjes. Op de steel de tekst: B VANDER M en N GOUDA.
Gouda. Hielmerk: geen. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: B. van der Maas. Vindplaats: Gouda/Drapiersteeg Pijpenstort B. van der Maas.

J. van de Meulen, M. Steenbergen en F. Mayenburg. PKN blad nr 26
EEN INTERESSANTE 19e EEUWSE PIJPENSTORT IN GOUDA


Kleipijp (Lade46FM014) Mosterdlepel met op de steel de naam: B VAN DER MAAS IN GOUDA. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: B. van der Maas.
Vindplaats: Gouda/Drapiersteeg pijpenstort B. van der Maas


Kleipijp (Lade46FM) Op de steel van de pijp de naam B VAN DER MAAS IN GOUDA

Hielmerk 17Kleipijp (AK) met de voorstelling van een Chinees persoon.1850-1860. B. van der Maas. Vindplaats: Gouda Drapiersteeg.


Hoornpijp met op de steel een hond


Kleipijp Hoornpijp


Vrijwel complete hoornpijp met parelrijen


Hoornpijp met een zwijn


Pijp met een olifant op de steel. Met kijkglaasje


Kleipijp (lade46FM013) met op de steel een geit. Vindplaats: Gouda Drapiersteeg


Pijp met zwijnenkop

Pijp met zwijnenkop.  Heeft een steel van 55 cm


Kleipijp (FM) met de afbeelding van een fantasie vleermuis. Ca. 1860-1880. 


Pagina nog in bewerking