Fraai bewerkte Goudse kleipijpen uit de 19e eeuw


VERVOER: Postkoets, stoomtrein, stoomschip, zeilschip,Fiets en Vliegtuig


Stoomtrein, stoomraderschip, zeilschip en postkoets

Kleipijp (lade18FM816)met een stoomtrein en aan de ander kant een een stoomraderboot. Datering: 1860-1880. Goudse productie.
Pijpenmaker: Jan Prince.

Vindplaats: Gouda Nieuwehaven

Kleipijp (lade26FM048) met een stoomraderboot en een anker. Eind19e eeuw.
Goudse productie.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (AK) met aan weerszijden de voorstelling van een paardentram getrokken door paarden
Datering: 1860-1880. Goudse productie.


Kleipijp (DsPR1FM021) met hoornpijp) met aan een kant een ruiter met posthoorn en de tekst DE POSTELJON. Aan de andere kant een koets met paarden en de tekst POSTWAGEN. Datering: ca.1880. Goudse productie, vermoedelijk van Duijn.


Twee dezelfde kleipijpen (lade26FM001) met aan de ene kant de voorstelling van een stoomlocomotief. Aan de andere kant voorstelling van rijtuigen.1860-1880. Bodemvondst Gouda polder Achterwillens. Pijpenmaker: onbekend.


DsPR1FM003

DsPR1FM002

Twee kleipijpen Goudse bodemvondst met aan weerszijden de voorstelling van een stoomlocomotief en
een stoomraderschip. Deze kleipijp is zowel in de kleuren wit, rood en zwart vervaardigd. De kleipijp was
blijkbaar bijzonder populair bij het publiek en is door diverse Goudse pijpenmakers geproduceerd.
Ca. 1870. Vindplaats: polder Achterwillens


Kleipijp (lade18FM474) met een stoomtrein. Doorroker met transfertechniek. 1e helft 20e eeuw. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (AK) met Stoomschip met op de reling NEW YORK / Lodewijk Pincoffs op de vlucht naar Amerika.
Gouda 1879-1885. 

Vindplaats: Gouda Achterwillens.

 

De pijp is gemaakt na het vertrek/vlucht van de Rotterdamse zakenman Lodewijk Pincoffs omdat hij zichzelf zo in de financiële problemen had gebracht dat hij geen andere uitweg meer zag. Voor het complete verhaal verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 140

lade11FM


Kleipijp (lade22FM1488) met een zeilschip (driemaster) en een scheepsanker. Met aan de steel de plek
waar wellicht een kijkglaasje zat.  Tekst steel: ..../.....NCE ( Mogelijk CONFIANCE "VERTROUWEN"). 
Eind 19e eeuw. Goudse productie. 
Vindplaats: Gouda Raam Koningshof.


Kleipijp (AK) met Anker / Schip. Gouda. Ca. 1900. 

Vindplaats: Gouda.

Kleipijp (Lade13FM) met aan de ene kant de voorstelling van een zeilschip. 1860-1880. Aan de andere kant de voorstelling van een anker. Dit soort kleipijpen werd speciaal voor zeelui en schippers vervaardigd.

Vindplaats: Gouda.


Kleipijp (lade22FM1471)met aan een kant een matroos met vaandel en anker, en aan de andere kant een stoomraderboot.
Eind 19e eeuw.
Goudse productie. Vindplaats: Gouda Wethouder Venteweg
Opmerking: Er bestaat ook een variant met op de rechterzijde van de ketel Driemaster


Kleipijp(lade22FM1487) met een matroos met roeispaan in de hand en een anker. Eind 19e eeuw.
Goudse productie.

Vindplaats: Gouda Raam Koningshof

Kleipijp (lade22FM1071)met een matroos met roeispaan in de hand en een anker. Eind 19e eeuw.
Goudse productie.

Vindplaats: 
Gouda polder Achterwillens


Kleipijp(lade22FM432) met een matroos met roeispaan in de hand en een anker. Eind 19e eeuw.
Goudse productie. Vindplaats: Gouda  Bloemendaal.


Kleipijp(lade26FM54) met een matroos met roeispaan in de hand en een anker.
Op de steel de Franse tekst: CONFIANCE en L ESPERA(CE) ( (DE HOOP / VERTROUWEN). 2e helft 19e eeuw.

Goudse productie. Vindplaats: Gouda  polder Achterwillens.
Opmerking: Er zijn meerdere van dit soort pijpjes bekend met op de steel de tekst DE HOOP. Zou kunnen
zijn dat ze gemaakt zijn voor de leden van de  De Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging 'De Hoop' die
is opgericht op 26 mei 1848. Kwam in die tijd wel vaker voor dat er pijpjes gemaakt werden voor een vereniging.


Kleipijpen (lade22FM) met ankers en uurwerken. Eind 19e eeuw. Goudse productie P. Goedewaagen & Zoon en P. van der Want.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (AK) met Anker / Anker. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Frans Simon Sparnaaij. 3e kwart 19e eeuw. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens. 


Kleipijp (lade23FMgeennummer) met Anker / Anker. Hielmerk: LB. Pijpenmaker: P.J. van der Want. 2e helft 19e eeuw. 
Vindplaats: Gouda polder omgeving. 


Kleipijp (AK) in witte en rode uitvoering met Anker bloemranken / Kompas bloemranken Lelie.
4e kwart 19e eeuw. Gouda. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade22FM) in witte en rode uitvoering met Anker bloemranken / Kompas bloemranken Lelie.
4e kwart 19e eeuw. Gouda. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade22FM) met een dubbel anker. Eind 19e eeuw. Goudse productie P. Goedewaagen en P. van de Want.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Pijp links. Kleipijp (lade23FM829) met een dubbel anker. Eind 19e eeuw. Pijpenmaker: Jan Prince & Cie
Vindplaats: Gouda Nieuwe Haven pijpenstort.
Pijp rechts. Kleipijp (lade23FM859) Pijpenmaker onbekend, vindplaats: Gouda Slapperdel


Kleipijp (AK) met  Lobben met daarboven anker + roosjes opgebouwd uit bloemen / Lobben met daarboven
anker + roosjes opgebouwd uit bloemen. Geen hielmerk. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon.
4e kwart 19e eeuw. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.

Kleipijp (AK) met  Lobben met daarboven Anker en Rozen / Lobben met daarboven Anker en Rozen.  Geen hielmerk. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon. 4e kwart 19e eeuw. 

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (lade38FM007) met een  Medaillon met Anker en een reliëf van parelrijen. Datering:  1869 - 1897. Hielmerk: Melkmeisje.
 Vindplaats: Gouda polder Achterwillens. Pijpenmaker:  Jan Prince & Cie 


Kleipijp (AK)  Driemaster / Neptunus in strijdwagen. BLOEIENDE SCHEEPVAART / LEVE KOOPHANDEL EN ZEEVAART Wapen van Gouda. Gouda vanaf 1835. Pijpenmaker: Hendrik van Duijn. Adrianus van Duijn gebruikte de mal van zijn vader Hendrik.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (part verz) met  Goudse toren met vlaggen en lampionnen met links persoon met vlag en rechts dansende mensen / Driemaster met vlaggen. 1860-1875. Goudse productie. Vindplaats: onbekend


Drie verschillende sigarettenpijpjes (part verz)met de voorstelling van een stoomlocomotief met rijtuigen.
Als vermoedelijke maker komen in aanmerking de Firma P. Goedewaagen en P.J. van der Want. Het grootste deel van de kleipijpen die op een stortplaats werden gevonden waren van deze Goudse pijpenmakers. Ca. 1870.
Vindplaats: Gouda Achterwillens.

Bodemvondst uit Noord-Holland, een porseleinen pijpenkop met de afbeelding van een stoomtrein. Waarschijnlijk Duits en vervaardigd aan het midden/eind van de 19e eeuw.
Schenking door M. Kind


Kleipijp (DsPR1FM005) Zeilschip driemaster / Anker. Tekst op steel: DE VERWACHTING / DE HOOP. 1875-1900. P.J. van der Want.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (AK) Zeilschip driemaster / Anker. Tekst op steel: DE VERWACHTING / DE HOOP. 1875-1900. P.J. van der Want.

Vindplaats: onbekend


Kleipijp (DsPR1FM004) met zeilschip / Anker. 3e kwart 19e eeuw. Pijpenmaker: P.J. van der Want.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (DsPR1FM007) met zeilschip / Anker. 3e kwart 19e eeuw. Pijpenmaker: P.J. van der Want.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade23FM1016) met zeilschip / Anker. 3e kwart 19e eeuw. Pijpenmaker: P.J. van der Want.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (DsPR1FM006) met met zeilschip / Anker. 3e kwart 19e eeuw. Hielmerk: melkmeisje. Pijpenmaker: P.J. van der Want.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


In een wet op 24 januari 1863 werd het mogelijk de waterwegen van Amsterdam en Rotterdam te verbeteren in het belang voor de handel en scheepvaart. Voor meer informatie lees Wikipedia pagina

Kleipijp (Museum Rotterdam/AK) met de  Wapenschilden van de steden Amsterdam en Rotterdam / Portret van Willem III met de tekst WILLEM III.Tekstlint bovenkant ketel "WATERWEGEN". Op de geschubde steel de teksten AMSTERDAM en ROTTERDAM.
Datering: 1863-1870. Goudse pijpenmaker maar niet bekend.


Kleipijp (lade12FM39) met bovenaan de kop in een lint de tekst WATERWEGEN. Aan de ene kant het stadswapen
van Rotterdam en de naam. Aan de andere kant het stadswapen van Amsterdam en de tekst. Op het ontbrekende
stuk steel stond Wapen van Gouda / LB gekroond. 
Vindplaats: Noord-Holland.Gouda.
Pijpenmaker P.J. van der Want (1863).


Postkoets/ ruiter te paard

Kleipijp (lade37FM003) hoornpijp met aan de ene kant een postkoets met paarden en aan de andere kant een ruiter te paard. Omstreeks 1880. Pijpenmaker niet bekend. Vindplaats: Gouda of omgeving.


Luchtvaart

Complete handgeschilderde doorroker (SS15) ter ere van de vlucht van de Pelikaan met Kerstpost van Amsterdam naar Batavia. 1933. P.Goedewaagen & Zoon. De naam staat op het nikkelen buisje.

De Pelikaan vloog in de recordtijd van 4 dagen, 4 uur en 33 minuten naar Djakarta en vervoerde daarbij in totaal 457 kg post!  De terugvlucht, waarop de Pelikaan 508 kg post vervoerde, werd eveneens in 100 uur gemaakt en dankzij het onvermoeibare Pelikaanteam lazen tienduizenden Nederlanders vers uit de pen gerolde brieven van familieleden in Indonesië, die nog geen week ervoor gepost waren.


Postduif

Kleipijp (lade23FM834) met een postduif met een brief in de snavel met de Franse tekst: RAPPORT MES SOUHAITS wat betekent rapporteer mijn wensen. 2e helft 19e eeuw. Hielmerk: melkmeisje.
Vindplaats: Gouda Nieuwe Haven in pijpenstort van Jan Prince & Cie.


Fietser en Ruiter te paard

Kleipijp (lade21FM) Fietser met de tekst SPORT / Paardrijdster in amazonezit. Datering: 1890-1910. Hielmerk: IWI. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon

Vindplaats: Gouda Jaagpad op voormalige terrein pijpenfabriek


Kleipijp (AK) Vélocipède + datering 1817. Vierde kwart 19e eeuw. Gouda. Pijpenmaker: Jan Prince & Cie.
Naam staat op de steel. Andere kant steel Korte Isabe.