Kleipijpen met tekst HONI SOIT QUI MAL Y PENSE 18e/19e eeuw


Hielmerk: Voetboog

Kleipijp (Ds39FM545) met Stadhouder Willem IV / Anna van Hannover / Stadhouderlijk wapen met de tekst
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Tekst in het boven lint: D IONGE VORSTIN. Ca. 1740-1760. Hielmerk: Voetboog.
Pijpenmaker: Pieter Verschut of Krijn van Vliet. Vindplaats: Reeuwijk Tuinderij.


Hielmerk: Klaverblad

Kleipijp (Ds22FM027) met rondom een wapenschild een leeuw en (geketende) eenhoorn. Rondom het wapenschild
de tekst HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Onder aan de pijp een lint met de tekst JE MAINTAINDRAI. Aan weerszijden
van de kroon het initiaal IB (Jan Boot?). Midden 18e eeuw. Hielmerk Klaverblad van de Goudse pijpenmaker
Jan Arijszn Danens. Deze heeft pijpen gemaakt te Gouda en heeft zijn gildenproef afgelegd op 01-07-1720.
Hij is werkzaam geweest van 1720 tot 1758. Het merk wat hij gebruikte was 
Klaverblad.
Vindplaats: Gouda/omgeving.
Opmerking: De initialen IB naast de kroon zouden kunnen verwijzen naar de pijpenmaker Jan Boot, die is tot 1746 actief geweest. Wellicht is de mal later overgegaan naar Jan Danens die er zijn eigen hielmerk klaverblad op stempelde, dit is echter niet met zekerheid te zeggen. 


Hielmerk: Klaverblad

Kleipijp (DsPR9FM007) Oranjepijp met Frederica Sophia Wilhelmina, prinses van Pruisen / Stadhouder Willem V / Stadhouderlijk wapen. Tekst: Bovenzijde van de ketel "FRE. SOPH. WILH" en "WILH. D V PRI. V. OR". Tekst: Rond het wapenschild "HONI SOIT QUI MAL Y PENSE". Hielmerk: Klaverblad. Pijpenmaker: Jan Arijszn Danens. Midden 18e eeuw. Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal.


VIVAT ORANIE extra toegevoegd

Hielmerk: Trompetter

Kleipijp (CvM) met leeuwen rondom een wapenschild. Rondom de wapen de tekst HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Ook nog in een lint de tekst VIVAT ORANI.  Gouda. 2e helft 18e eeuw. Hielmerk: De trompetter. 
In aanmerking komen pijpenmaker: Jan Leendertsz. Marenhoef of Jan Puijt of hun weduwen. Vindplaats: Gouda omgeving Raam


Hielmerk: Speelman

Kleipijp (Ds26FM28) met leeuwen rondom een wapenschild. Rondom de wapen de tekst HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Ook nog in een lint de tekst VIVAT ORANI.  Gouda. 1763-1808. Hielmerk: De speelman. 
Pijpenmaker: Dirk van der WantVindplaats: Gouda/omgeving


Hielmerk: K

Kleipijp (FM) Leeuwen met rondom Stadhouderlijk wapen. Tekst: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE en VIVAT ORANIE.
Wapenschild met stadswapen Gouda. Hielmerk: K. Pijpenmaker: Andries Brem. Datering: 1750-1780.


Hielmerk: K

Kleipijp (Ds22FM23) Leeuwen met rondom Stadhouderlijk wapen. Tekst: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE en VIVAT ORANIE.
Wapenschild met stadswapen Gouda. Hielmerk: K. Pijpenmaker: Andries Brem. Datering: 1750-1780.
Bodemvondst: Noord-Holland


Hielmerk: BVM

Kleipijp (Ds39FM740)  Leeuwen met rondom Stadhouderlijk wapens. Tekst: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE en
VIVAT ORANIE. Wapenschild met stadswapen Gouda. Hielmerk: BVM. Pijpenmaker: In aanmerking komen Martinus van Wijmen of Arij van den Berg
zijn mogelijk. Datering: 2e helft 18e eeuw.


Hielmerk: AE gekroond

Kleipijp (Ds39FM1283) Leeuwen met rondom Stadhouderlijk wapens. Tekst: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE en
VIVAT ORANIE. Wapenschild met stadswapen Gouda. Hielmerk: AE gekroond. Pijpenmaker: Arie van der Kleijn.
Datering: 1780-1830.


Hielmerk: 73 gekroond

18e eeuwse kleipijp (ds33FM1637) met leeuwen rondom een wapenschild omgeven door de tekst HONI MAL
QUI PENSE en aan de voet de tekst VIVAT ORANIE.
Hielmerk 73 gekroond. Goudse pijpmaker Arij van Houten .
Vindplaats: Gouda Ridder van Catsweg. 


Kleipijp (AK) met aan de rokerskant het wapenschild van het huis van Hannover vastgehouden door een leeuw en eenhoorn
Tekst: Rond het wapenschild HONI SOIT QUI MAL Y PENSE en aan de basis van de ketel staat de tekst DIEU ET MON DROIT.
Hielmerk afgebroken. Ca. 1825-1850. Gouda. Vindplaats: Arnhem Rijnoever. 


Hielmerk: Melkmeisje 3x

Kleipijp (SS27) met aan de rokerskant leeuwen met rondom een wapenschild Hollandse wapens. Tekst: Rond het wapenschild HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.  Achterkant pijp het wapen van Gouda. Hielmerk: melkmeisje. Pijpenmaker: Firma Jan Prince & Cie
2e helft 19e eeuw. Vindplaats: Gouda/omgeving


Kleipijp (Lade18FM1231) met leeuwen, wapenschild Provinciewapens en wapen Gouda. In een lint de telst: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Gouda. 2e helft 19e eeuw. Hielmerk: Melkmeisje. Pijpenmaker: Jan Prince.

Vindplaats: Gouda/Turfsingel Muroplast pijpenstort.


Kleipijp (Lade18FM810) met leeuwen, wapenschild Provinciewapens en wapen Gouda. In een lint de telst: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Gouda. 2e helft 19e eeuw. Hielmerk: Melkmeisje. Pijpenmaker: Jan Prince.

Vindplaats: Gouda/Nieuwe Haven pijpenstort (Terrein Tjeu Bonte bij voormalig kaaspakhuis). 


Hielmerk: 55 gekroond

Kleipijp (lade1FMgeen nummer) met Aan de rokerskant het wapenschild van het huis van Hannover vastgehouden door een
leeuw en eenhoorn
Tekst: Rond het wapenschild HONI SOIT QUI MAL Y PENSE en aan de basis van de ketel staat de tekst
DIEU ET MON DROIT. Hielmerk 55 gekroond. Pijpenmaker: Fa. P. Goedewaagen & Zoon. Vanaf 1897. 
De versiering van deze pijp is geheel overeenkomstig 18e-eeuwse traditie. De steel heeft een lengte van bijna
1 meter en is geheel versierd.


Kleipijp (lade23FM1466) met aan een kant bloemetjes en aan de andere kant onder een kroon in een cirkel
het Engelse wapenschild van het huis van Hannover vastgehouden door een leeuw en eenhoorn met rondom de tekst
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Onder in een lint: DIEU ET MON DROIT wat betekent God en mijn recht.  Hielmerk: geen.
4e kwart 19e eeuw. 
Pijpenmaker: onbekend. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.

Deze kleipijp is wellicht vervaardigd als exportpijp voor het Verenigd Koninkrijk Groot Brittanië


Misbaksel

Kleipijp (Ds39FMgeennummer) Kleipijp met leeuwen rondom een wapenschild omgeven en moeilijk leesbaar
de tekst HONI MAL QUI PENSE .Aan de voet zou de tekst VIVAT ORANIE moeten staan. Bij het persen van de
pijp is er iets fout gegaan. Of de klei die gebruikt werd was erg korrelig of de pijpenmal is onvoldoende
aangedrukt op de bankschroef waardoor de afbeelding van het relief er erg korrelig is uitgekomen.
De pijp is wel gebakken.