Kleipijpen 17e eeuw bewerkt


Kleipijp (part verz) met een bloemenvaas en daar boven initiaal HI en aan de andere kant het stadswapen van Gouda. 2e helft 17e eeuw. 

Vindplaats: Zevenhuizen.

Kleipijp(ds29FM812) met een bloemenvaas en daar boven initiaal HI en aan de andere kant het stadswapen van Gouda. 2e helft 17e eeuw.

Vindplaats onbekend.


Kleipijp (part. verz) met aan twee kanten het stadswapen van Haarlem.  2e helft 17e eeuw.
Pariculiere verzameling. Vindplaats: omgeving Den Haag


Kleipijpjes(HB) met  aan twee kanten leeuwenkopjes. Ca. 1620-1640.
Vindplaats: Reeuwijk


Kleipijp (lade12FM15) met aan weerskanten Franse lelies. Omstreeks 1670-1700.

Vindplaats: Noord-Holland

Kleipijp (lade12FM16) met aan weerskanten Franse lelies. Omstreeks 1670-1700.

Vindplaats: Noord-Holland


Kleipijp (Lade3FMgeennummer). met aan weerskanten Franse lelies. Omstreeks 1670-1700.
Vindplaats: Schoonhoven


Kleipijp (AK) met  Drie bloemen aan steel met blad / Drie bloemen aan steel met blad. Vierde kwart 17e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Diemen

Kleipijp (AK) met Roos zesbladig  / Roos zesbladig op de zijkant van de hiel. 1630-1650. West-Nederland.

Vindplaats: Dordrecht


Kleipijp (Lade1FM1644) met  aan een kant ketel een tudorroos. Twee bloemen roosachtig op de hiel en het stukje steel heeft
ook versiering. Geen hielmerk. Midden 17e eeuw. Gouda? Vindplaats: Moordrecht Middelweg


Kleipijp (Lade3FMgeennummer) met aan twee kant een klaverblad
4e kwart 17e eeuw. Vindplaats: Schoonhoven


 

Opmerking: Dit is een vroeg trechtervormig oranjepropaganda pijpje. De letters KR bij de koning betekenen Koning REX en de letters MR bij de koningin Mary Regina. De personen hier afgebeeld zijn respectievelijk stadhouder Koning Willem III en zijn vrouw koningin Mary Stuart. Pijpje is mogelijk in productie gekomen nadat stadhouder prins Willem III in 1689 tot koning van Engeland, Schotland en Ierland werd gekroond

Kleipijp(AK) met  Portret van Koning Willem III en Mary Stuart met de letters KR en MR met de initialen IVL van de pijpenmaker / Staande leeuw met kroontje.
Goudse pijpmaker Jacob van Leeuwen Dirkszn. (vanaf ca. 1689.

Vindplaats: Amsterdam

Kleipijp(AK) met Koning met de letters KW  en andere kant  Koningin met de letters MK.
Bedoeld worden Willem III en Mary Stuart.
Eind 17e eeuw.

Vindplaats: Amsterdam


Kleipijp (ds38FM1666), Met aan twee kanten de Hollandse Leeuw.
Eind 17e eeuw. Gouda?

Vindplaats: onbekend.

Kleipijp (ds38FM486), Met aan twee kanten personen waarvan een pijprokend.
Onder de personen de letters BG. Eind 17e eeuw. 

Vindplaats: Reeuwijk Oudeweg.


Kleipijp (DS22FM07) met aan twee kanten de Hollandse Leeuw. Eind 17e eeuw. Gouda? Bodemvondst: Noord-Holland.


Kleipijp (AK) met aan weerskanten een pijproker Pijproker met A  / Pijproker met R. Gouda. Datering: 1650-1700. Met mooi  bewerkte steel. Vindplaats: onbekend

Kleipijp (lade12FM10) met aan weerskanten een pijproker. Pijproker met A  / Pijproker met R. Gouda. Datering: 1650-1700. Met mooi bewerkte steel.
Vindplaats: Noord-Holland


Kleipijp (AK) met aan weerskanten de burcht van de stad Alkmaar. Gouda. Pijpenmaker: Pieter Pieroe.
Datering: 1680-1700. Vindplaats: Amsterdam Centrum


Maastrichtse produktie, eind 17e eeuw

Kleipijp (HB), geen parelnaadpijp, met aan twee kanten  personen. Maastrichtse produktie. Eind 17e eeuw.

Kleipijp (ds29FM584), geen parelnaadpijp, met aan twee kanten  personen. Maastrichtse produktie. Eind 17e eeuw.

Vindplaats: onbekend


Kleipijp (ds29FM583), geen parelnaadpijp, met aan twee kanten  een engel. Maastrichtse produktie.
Eind 17e eeuw. Vindplaats: onbekend.


Goudse kleipijp (HB), geen parelnaadpijp, met aan de ene kant een pijprokend figuur en aan de andere kant in een cirkel een soort van voetboog met het initiaal CH. Eind 17e eeuw.

Vindplaats: Reeuwijk poldergebied

Goudse kleipijp (ds38FM470), geen parelnaadpijp, met aan de ene kant mannen die een vat dragen en aan de andere kant ook weer dragende mannen.
Eind 17e eeuw. 

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Dubbelmerkpijpjes met Melkmeisjes van rond 1700 

 

Dit type parelnaadkleipijpjes staat bij verzamelaars bekend als melkmeisjes. Op de pijpjes staan aan twee kanten voorstellingen. Meestal aan een kant een melkmeisje met juk en emmers, en aan de andere kant een mannelijk persoon eveneens met juk en emmers. Maar verschillende pijpjes hebben aan een kant een melkmeisje en aan de andere kant voorstellingen zoals een koe of een pijprokende vos. Op een van de pijpjes rookt zoals het melkmeisje als de man een pijp.


Kleipijp (ds31FM1875) met aan twee kanten een melkmeisje met juk.
Rond 1700.

Kleipijp (lade13FM147) van rond 1690-1710 met de voorstelling van een pijprokend melkmeisje en de Dordtse Maagd.

Vindplaats: onbekend


Kleipijp (lade13FM104) van rond 1690-1710 met de voorstelling van een melkmeisje en een melkman.

Vindplaats: West-Nederland

Kleipijp (ds29FM742) van rond 1690 met de voorstelling van een melkmeisje en een koe.

Vindplaats: onbekend

Kleipijp (ds23FMPR8) van rond 1690 met de voorstelling van een melkmeisje en een koe.

Vindplaats: Gouda/omgeving


Kleipijp (ds29FM813) van rond 1690 met de voorstelling van een melkmeisje en pijprokende vos.
Vindplaats: onbekend.


Kleipijp (ds29FM62) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. 

Vindplaats: onbekend

Kleipijp (ds29FM883) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. 

Vindplaats: Zevenhuizen


Kleipijp (Ds22FM15)Kleipijp van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes.  


Kleipijp (ds29FM998) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. 

Vindplaats: Gouda Platteweg

Kleipijp (ds29FM1348) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. 

Vindplaats: Gouda Raam.


Kleipijp (ds29FM582) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. Ca. 1700

Vindplaats: Gouda Platteweg

Kleipijp (ds29FM67) van rond 1690 met  aan weerszijden de voorstelling van melkmeisjes. 
Duidelijk is te onderscheiden dat het hier gaat om een vrouw en een man. 
Ca. 1710-1730

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg


Kleipijp (lade12FM51) van rond 1690 met wat vaag een melkmeisje en een mannelijk persoon met grote kan. 

Vindplaats: Noord-Holland