18e/19e eeuwse bewerkte Kleipijpen met Stads- en Provinciewapens


Kleipijpen, Leeuwen, PER ASPERA AD ASTRA

Om te zien:   Klik hier

Kleipijp (lade12FM28) met leeuwen rond een schild met Goudse wapen en in een lint PER ASPERA AD ASTRA.
Op de voorzijde een schild met het wapen van Amsterdam. Hielmerk gekroonde 42 van Goudse pijpenmaker 
Nicolaas de Jong of Matthijs Boot jr. 1815-1840. Vindplaats: Noord-Holland


Kleipijpen keeuwen HONI SOIT QUI MAL I PENSE


Kleipijp (PB) met Wapen van de stad Groningen tekst: GRONINGEN / Wapen van Gouda tekst: GOUDA. Voorzijde: Wapen met klimmende gekroonde leeuw / Achterzijde: 59 gekroond. Hielmerk 59 gekroond. Pijpenmaker: Joost Franszn Sparnaay of Thomas Sparnaay. Datering: 1840-1880. Vindplaats: Amsterdam.


Provinciewapens Groningen-Friesland

Leg een paar kleipijpen met precies dezelfde voorstellingen naast elkaar, bestudeer ze gedetailleerd, en kom er dan achter hoe veelzijdig de Goudse pijpenindustrie  was. Een 5-tal fraai bewerkte pijpjes kon worden vergeleken v.w.b. verschillen in voorstelling en welke pijpmaker de producent was. Dat gaf opmerkelijke conclusies. De pijpjes met de putti's hadden verschillende hielmerken n.l. de gekroonde 81, gekroonde wieg met kind (tamelijk onbekend merk) en gekroonde 73. Beide pijpjes met de leeuwen hadden als hielmerk de Hollandse tuin. Opmerkelijk is dat het pijpje met als hielmerk gekroonde 73 aan de achterkant het wapen van Utrecht heeft terwijl dit op de andere pijpjes ontbreekt terwijl het toch om dezelfde mal-voorstelling gaat.


Kleipijpje (MS) mooi bewerkt met putti's rondom twee wapenschilden. Als tekst in een lint: GROENING en LWAARDE. 2e helft 18e eeuw. Hielmerk gekroonde 81. Bodemvondst omgeving Gouda.


18e eeuwse kleipijp (HB) met leeuwen rondom de wapens van Groningen en Leeuwarden. Maar zonder tekstlint.
Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin van de Goudse pijpmaker Frans Verzijl. Bodemvondst polder Reeuwijk.


18e eeuwse kleipijp (FM)  met leeuwen rondom de wapens van Groningen en Leeuwarden. Met tekstlint.: GRONING LEEWARD
Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin van de Goudse pijpmaker Frans Verzijl. Bodemvondst poldergebied rond Gouda.


Kleipijpje (FM) mooi bewerkt met putti's rondom twee wapenschilden. Als tekst in een lint: GRONING en LWAARD. 2e helft 18e eeuw.  Hielmerk minder bekend een gekroonde wieg met kind. Bodemvondst omgeving Gouda.


Kleipijpje (FM) bewerkt met putti's rondom twee wapenschilden. Als tekst in een lint: GRONING en LWARDE. Op de achterzijde van de kleipijp het  wapen van Utrecht. 2e helft 18e eeuw.  Hielmerk gekroonde 73. Bodemvondst omgeving Gouda.


Vierkante Kleipijp (ds26FM529) met de Provinciewapens van Gelderland, Friesland, Zeeland en Holland. 18e eeuw.
Maker de Goudse pijpenmaker Jan van Leeuwen. Hielmerk D. Vindplaats Reeuwijk industriewijk Zoutman.


18e eeuwse kleipijp (ds26FM938  ) met in een ovaal geplaatst de 7  Provinciewapens en op de achterkant omgeven door leeuwen en het stadswapen van Gouda.Opmerkelijke scherp uitgevoerde kleipijp. Aannemelijk is het dat de mal toen nog door de scherpte betrekkelijk "vers" was en er nog niet veel kleipijpen uit waren gemaakt. Maker moet vrijwel zeker de Goudse pijpenmaker Barend van Berkel (1730-1786) zijn geweest. Hielmerk BVB). Rondom de provinciewapens in een lint de tekst: VAN  D.D. PIJPEMAKEREY. Vindplaats: is niet bekend. Uit de handel.


Wapens 7 Provinciën

Kleipijp (dsPR9FM002) Op de voorzijde van de ketel twee leeuwen met afgekeerd hoofd als schildhouder met daar tussen een wapenschild met vier kwartieren. Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Gouda, Wapen van Amsterdam en het Wapen van Rotterdam, Op de achterzijde van de ketel het merk AVS in cirkel. Tekst HOLLANDSE GOUDSE PIJPEN. Hielmerk: AVS van de Goudse pijpenmaker Pieter van der Want Gzn of Gerrit Cornelis van der Want Pzn. Datering: Ca. 1825-1850.
Vindplaats: Reeuwijk omgeving.


Kleipijp (dsPR9FM003) Op de voorzijde van de ketel twee leeuwen met afgekeerd hoofd als schildhouder met daar tussen een wapenschild met vier kwartieren. Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Batavia, Wapen van Amsterdam en het Wapen van West Friesland, Op de achterzijde van de ketel het Wapen van Gouda. Tekst: Rond het wapenschild HOLLANDSE GOUDSE PYPE Hielmerk: 51 onder kroon van de Goudse pijpenmaker Fa Jan & Gerrit Prince. Datering: Ca. 1820-1850.
Vindplaats: Reeuwijk omgeving.


Kleipijp (dsPR9FM004) Op de voorzijde van de ketel twee leeuwen met afgekeerd hoofd als schildhouder met daar tussen een wapenschild met vier kwartieren. Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Batavia, Wapen van Amsterdam en het Wapen van West Friesland, Op de achterzijde van de ketel het Wapen van Gouda. Tekst: Rond het wapenschild HOLLANDSE GOUDSE PYPE. Hielmerk: springende paard van de Goudse pijpenmaker Joost Leendertsz Welter of Willem Marinus Weijman.
Datering: Ca. 1820-1850. Vindplaats: Reeuwijk omgeving.


18 eeuwse Kleipijp (ds26FM1878) met leeuwen rondom een wapenschild waarop de wapens van de zeven Provinciën.
Hielmerk de Dordtse Maagd. 2e helft 18e eeuw. Vindplaats: Gouda maar niet exact bekend waar.


18 eeuwse Kleipijp (ds30FM1878) met personen rondom een wapenschild waarop de wapens van de zeven Provinciën. Met in een lint de tekst: EENDRA MAGT. Hielmerk klavertje drie van de Goudse pijpenmaker Barend Verzijl. Vindplaats: Gouda maar niet exact bekend waar.


Stadswapens Provincie Friesland en VRIESLAND

18 eeuwse Kleipijp (ds26FM1836) met leeuwen rondom een wapenschild waarop de wapens van steden van Friesland zoals Friesland, Franeker, Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen.  In een lint de tekst: VRIESLAND. Hielmerk kop en schotel. Goudse pijpenmaker. Vindplaats: Gouda Koningshof Raam.


18 eeuwse Kleipijp (AK) met Wapens van de steden Groningen en Leeuwarden door twee half vrouwfiguren vastgehouden.
Wapen van de stad Gouda met er onder zes pijpen. Onder de wapens GROE NIN LWAARDE / Tekst: Onder het wapen van Gouda GOUSE PYPE. Derde kwart 18e eeuw. Pijpmaker: Abraham van der Valk. Hielmerk: 94 gekroond. Vindplaats: onbekend


Stadswapens en HOLLANDIA

18 eeuwse Kleipijp (lade11 FM) met leeuwen rondom een wapenschild waarop zes stadswapens van  o.a. Amsterdam, Leiden, Haarlem, Gouda , Den Haag en Rotterdam.  In een lint  aan onderkant de tekst: HOLLANDIA. Hielmerk ontbreekt.
Vindplaats: Boskoop tuinderij.


Stadswapen Gouda

Miniatuur kleipijpje(DsPR1FM010) met leeuwen die het Goudse stadswapen vasthouden. Eind 19e eeuw. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda/omgeving.


Provinciale wapens

18 eeuwse Kleipijp (AK) met tussen twee leeuwen gedragen de provinciale wapens van Holland, Friesland en Zeeland.
Tekstlint onder: Holl:Seel:Friesl. Hielmerk: 7 gekroond. Pijpmaker: Willem Brammert Sr (1745).
Vindplaats: Gouda Burgvlietkade.


Kleipijp (FM) Wapen van Holland met de tekst Z : HOLLAND / Wapen van Friesland met de tekst FRIESLAND
2b. Op de achterzijde ooievaar met paling in de bek "Wapen van Den Haag". Hielmerk: de melkmeid. Goudse pijpenmaker: Fa. Jan Prince & Cie. Vierde kwart 19e eeuw. Vindplaats: Gouda


Kleipijp (part verz) met Wapenschild van Nederland / Wapenschild van Gouda. Hielmerk afgebroken maar bekend met het hielmerk ABC. 1850-1875. Mogelijk pijpenmaker Pieter Jacobus van der Want Azn. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.