19e eeuwse Goudse Polkapijpen

Dit type Goudse kleipijp wordt maar zelden aangetroffen in de Goudse bodem. Afgebeeld staan een paar van dit soort pijpenkoppen, welke zich in mijn verzameling bevinden. 


Een groepje polkapijpen gemaakt in Gouda, daterend uit de 19e eeuw. Het meest linkse exemplaar is vervaardigd door Anthonie Johannes van IJzendoorn. Soms werden de pijpen gekleurd aan de ketelrand hetgeen gebeurde d.m.v. een speciale techniek tijdens het bakproces.

Met name de meest links afgebeelde pijpenkop is uiterst interessant, omdat zich op de pijp zowel een naam als hielmerk bevinden, die beide betrekking hebben op een en dezelfde pijpenmaker. De pijp is gemaakt door de Goudse pijpenmaker Anthonie Johannes van IJzendoorn, die het merk de gekroonde 75 in zijn bezit had en dit merk heeft gebruikt in de periode 1834 - 1845. Hetgeen impliceert, dat dit type pijp  vroeger  is vervaardigd dan ik dacht. Zelf ging ik er vanuit dat deze pijp uit het laatste kwart van de 19e eeuw afkomstig was.


Naam van de Goudse pijpenmaker Anthonie Johannes van IJzendoorn op de steel. Gekroonde 75 op de steel.


Op de bovenste foto zijn ook twee exemplaren afgebeeld, die ongemerkt zijn. En dan ook nog twee interessante pijpfragmenten. Het ene met het merk de gekroonde WL aan een kant, en aan de andere zijde de tekst polkapijpen. Verder nog een tweede pijpfragment met aan de ene kant het merk de molen en aan de andere kant het stadswapen van Gouda.

Fragment van polkapijp. Aan de ene kant de gekroonde WL en aan de andere 
kant de tekst polkapijpen. Maker: Jan van Balen (1825 - 1869) of Hendrik van der Pool (1839 - 1865)

Fragment van polkapijp. Aan de ene kant het merk de molen en aan de andere kant het stadswapen van Gouda. Maker: Frans Simon Sparnaay (1842 - 1850) of F. Sparnaay & Zoon (1848 - 1869)