19e eeuwse Goudse Polkapijpen

Dit type Goudse kleipijp wordt maar zelden aangetroffen in de Goudse bodem. Afgebeeld staan een paar van dit soort pijpenkoppen, welke zich in mijn verzameling bevinden. 


Een groepje polkapijpen(lade26FM) gemaakt in Gouda, daterend uit de 19e eeuw. Het meest linkse exemplaar is vervaardigd door Anthonie Johannes van IJzendoorn. Soms werden de pijpen gekleurd hetgeen gebeurde d.m.v. een speciale techniek tijdens het bakproces.

Met name de meest links afgebeelde pijpenkop is uiterst interessant, omdat zich op de pijp zowel een naam als hielmerk bevinden, die beide betrekking hebben op een en dezelfde pijpenmaker. De pijp is gemaakt door de Goudse pijpenmaker Anthonie Johannes van IJzendoorn, die het merk de gekroonde 75 in zijn bezit had en dit merk heeft gebruikt in de periode 1832 - 1860. Hetgeen impliceert, dat dit type pijp  vroeger  is vervaardigd dan ik dacht. Zelf ging ik er vanuit dat deze pijp uit het laatste kwart van de 19e eeuw afkomstig was.


Kleipijp (lade26FM002) met de naam van de Goudse pijpenmaker Anthonie Johannes van IJzendoorn op de steel.  
A V. YZENDOORN  /
Gekroonde 75 op de steel. 1832-1860. Vindplaats: Gouda Drapiersteeg.


Twee polkapijpen (lade26FM003) ongemerkt. 1850-1900
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Fragment van polkapijp (lade26FM004). Aan de ene kant de gekroonde WL en aan de andere 
kant de tekst polkapijpen. Maker: Hendrik van der Pool (1839 - 1865)

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Fragment van polkapijp (lade26FM005). Aan de ene kant de molen en aan de andere kant stadswapen Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: Sparnaay

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Polkapijp (lade23FM592). Aan de ene kant het stadswapen van Gouda en aan de andere 
kant 28 gekroond. Pijpenmaker: Willem de Waal. 1835-1870.