19e eeuwse Goudse Oranjepijpen 
met de afbeeldingen van WILLEM I, WILLEM III en SOPHIA

Kleipijp (AK) met De Hollandse leeuw die achter een kuip met de oranjeboom de Franse adelaar bespringt. Boven de leeuw zien we het wapen van Arkel. Voorstelling persoon: Een medaillon met het portret van Willem I. Rondom het medaillon "SOUVEREIN VORST VAN NEDERLAND". Hielmerk AS gekroond. Pijpenmaker: Cornelis van Dam. Ca. 1823.

Willem I werd in 1813 aangesteld als soeverein vorst van Nederland. Mogelijk is deze pijp gemaakt voor de tienjarige herdenking van deze gebeurtenis. Op de pijp zien we een allegorische voorstelling die het einde van de Franse tijd uitbeeldt. Achter een kuip, met daarin de oranjeboom, bespringt de Hollandse leeuw de Franse adelaar. En aan de keerzijde zien we Willem I die aan het einde van de Franse tijd in 1813 soeverein vorst van Nederland werd.


Oranjepijpen (FM)met Willem I in een ovaal geplaatst met eronder het jaartal 1813
Rechts dezelfde Oranjepijp met aan de andere zijde Willem III in een ovaal geplaatst met eronder het jaartal 1863

Vindplaats: Gouda Robaarsteeg.


De pijpenkoppen hebben als bijmerk het Goudse stadswapen en op de hiel staat geplaatst de gekroonde 52. Deze pijpen moeten gemaakt zijn door Jan de Gidts die het merk tussen 1845-1881 in zijn bezit had.De pijpenkop hierboven, ook gemaakt door Jan de Gidts, maar deze kleipijp is via een fabricageproces gebruind om de pijp een andere uitstraling te geven. 


Ook deze kleipijp is gemaakt door Jan de Gidts, maar heeft weer een andere voorstelling. Aan de ene  kant de afbeelding van WILLEM III en het jaartal 1849. Aan de andere kant de afbeelding van SOPHIE en het jaartal 1874. Ook deze pijp heeft als hielmerk de gekroonde 52.


Een andere variant met wederom Willem I in een ovaal geplaatst. Op een slinger boven het ovaal de tekst ORANJE BOVEN rondom de pijp. Aan de andere zijde van de pijp in een ovaal het jaartal 1863 met eronder het stadswapen van Amsterdam en nog een ander wapen. Op de steel staat een deel van een  tekst: JUBELJAAR en ORANJE. Rechts wat meer gedetailleerd het jaartal 1863 en het stadswapen van Amsterdam. Rechts een wapen met aan de bovenkant vier leeuwtjes. Het graveerwerk is matig uitgevoerd. De 8 van het jaartal 1863 lijkt meer op een 4. Foto rechts de afbeelding van een zeilschip en de tekst AANKOMST 1813. De maker van de pijp is onbekend.


Fotoalbum: Oranje kleipijpen uit de 19e/20e eeuw in Gouda vervaardigd


Kleipijp (Ds20FM13) Oranjepijp met de voorstelling van Koning Willem III. Goudgeschilderd.
2e helft 19e eeuw. Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both). Pijpenmaker: Goudse pijpenmaker.


Koning Willem III (Regeerperiode 1849-1890)

Kleipijp (lade33FM20) Figuraal met de voorstelling van Koning Willem III. Gouda. Ca. 1870. Pijpenmaker: Goudse pijpenmaker.
Vindplaats: Gouda/omgeving


In Gouda vervaardigde 19e eeuwse kleipijpen met de voorstelling  van WILLEM VAN ORANJE en WILLEM III

De Goudsche pijpenmakers hebben in bijna vier eeuwen pijpenproductie vele tientallen verschillende kleipijpen vervaardigd ter ere van het Koninklijk huis. Dit soort pijpen staat bekend als zgn. Oranjepijpjes. Ook Willem van Oranje is afgebeeld, zelfs op meerdere kleipijpen die zijn uitgebracht aan het eind van de 19e eeuw, dit om de tachtigjarige oorlog met Spanje te herdenken. In 1872 was het precies 300 jaar geleden, dat de eerste bevrijding in Nederland door de Geuzen plaats vond. Aan de herdenking van deze  gebeurtenis zijn ook een paar kleipijpen uitgebracht.  Willem van Oranje, die bekend staat als de Vader des Vaderlands, werd op 10 juli 1584 vermoord door Balthasar Gerards in Delft.  Kleipijpen met zijn voorstelling erop zijn uitgebracht door verschillende  Goudsche pijpenmakers.

Part verz

Kleipijp (lade11FM009) met het portret van Willem van Oranje. Op de steel van deze hoornpijp staat een deel van een tekst. 
De volledige tekst op de steel van deze pijp luidt "Prins Willem de Eerste, vader des Vaderlands". 2e helft 19e eeuw.
Vindplaats: Rijswijk.


Nog eenzelfde  figurale kleipijp (part verz). Portretbuste van Willem van Oranje. Met plooikraag. Als steeltekst op deze pijp" 300 jarig bestaan van Neerlands Vrijheid". 2e helft 19e eeuw. Vindplaats: Gouda Achterwillens

Kleipijp (Ds39FM1230) Figurale kleipijp. Portretbuste van Willem van Oranje. Met plooikraag. Als steeltekst op deze pijp" 300 jarig bestaan van Neerlands Vrijheid". 2e helft 19e eeuw. Vindplaats: Gouda Turfsingel Muroplast


Twee kleipijpen (part verz)) met de voorstelling van Willem van Oranje. 2e helft 19e eeuw. Bodemvondst Gouda.


Het jaar 1874 was voor de Goudse pijpenmakers een druk jaar. Koning Willem III vierde zijn zilveren regeringsjubileum en daar speelden verschillende Goudse pijpenmakers op in door een aantal verschillende  kleipijpen te vervaardigen ter ere van dat jubileumfeest. Opmerkelijk is overigens wel dat we nog steeds niet goed van alle 19e eeuwse Willem III pijpen kunnen zeggen wie de maker is geweest.

Kleipijp (part verz) In medaillons de portretten van Koning Willem III en zijn vrouw Koningin Sophia
Achterzijde de eedaflegging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Deze kleipijp met korte steel is zowel
met kijkglaasje als zonder gemaakt. De maker van deze pijp is niet bekend. Bodemvondst Boskoop.
Pijp is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig koningschap van Willem III.


Kleipijp (FM) met afbeelding van Koning Willem III die de eed aflegt. Erboven het jaartal 1849. Aan de andere kant een W met kroon erboven en de tekst JUBELJAAR. Op de steel de tekst GEHULDIGD 12 MEI en aan de andere zijde 12 MEI 1874. De maker van deze pijp was B. van der Maas te Gouda. Bodemvondst Drapiersteeg Gouda


Ds39FM1041

Part verz

Part verz

Kleipijpen met Portret Willem III / Portret Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont.  Op een stuk steel staat aan de ene kant de tekst: Z.M.KONING WILLEM III. Aan de andere kant H.M. KONINGIN EMMA. Deze pijp dateert van 1879 en dat staat ook aangegeven op de kop. In dat jaar trouwt de al wat oudere Willem III met de veel jongere Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. De pijp is gemaakt door Arie van der Kleyn. Bodemvondst binnenstad Gouda omgeving Raam.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw Sophia is Koning Willem III op 61 jarige leeftijd getrouwd op 7 Januari 1879 met de 20 jarige Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont. Zij werd later de moeder van Wilhelmina. Deze pijp is gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk


Koning Willem III en Koningin Emma


Ds39FM983

Part verz

Hoornpijpen  met de afbeelding van Koning Willem III in een ovaal. Boven het borstbeeld staat de tekst
Z. M. WILLEM III. Eronder 12 MEI 1874 en FEESTPIJP. Aan de andere kant de eedaflegging in de Nieuwe kerk
te Amsterdam met de tekst 12 mei 1849 en INHULDIGING.  De maker van deze pijp is niet bekend.
Vindplaats: Achterwillens Gouda.


Hoornpijp (part verz) met aan de ene kant de afbeelding van Koning Willem III en aan de andere zijde
zijn vrouw Sofie, prinses van Württemberg. Op het kleine stukje steel is de tekst nog te zien met de namen
SOPHIA en WILLEM. 2e helft 19e eeuw. De maker van deze pijp is niet bekend. Vindplaats: Achterwillens Gouda


Kleipijp (DS20FM10). Sigaren/sigarettenpijpje, Oranjepijp met de afbeelding en tekst van Koning Willem III en Koningin Sophia. Op de steel van de pijp een stoomtrein met tussen de wielen het gat van een kijkglaasje. Ook op de pijp een deel van tekst met 18.. en PYP. Datering 2e helft 19e eeuw.
Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both). 

Pijp is gemaakt naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van Koning Willem III


Kleipijp (part verz) met Medaillons met de portretten van Koning Willem III en zijn vrouw Sophia met erboven
de initialen W en S. Tekst: KONING EN ORANIE HOUD STAND TER EERE VAN NEDERLAND. Hielmerk: ABV.
Pijpenmaker: Adrianus van der Want.  1825 - 1843. Vindplaats: onbekend.
Tekst ontbrekend op steel: Door Neerlands vlijt en werkzaamheid Zij deze aan U toegewend Aan God alleen de eer.
Tekst ontbrekend op steel: Adrianus Van Der Want G Zoon-pijpenfabrikeur te Gouda.


Kleipijp (Ds9PRFM014)) met Medaillons met de portretten van Koning Willem III en zijn vrouw Sophia met erboven
de initialen W en S. Tekst: KONING EN ORANIE HOUD STAND TER EERE VAN NEDERLAND. Hielmerk: AVB.
Pijpenmaker: Adrianus van der Want.  1825 - 1843. Vindplaats: West-Nederland.
Tekst ontbrekend op steel: Door Neerlands vlijt en werkzaamheid Zij deze aan U toegewend Aan God alleen de eer.
Tekst ontbrekend op steel: Adrianus Van Der Want G Zoon-pijpenfabrikeur te Gouda.


Wilhelmina

Kleipijp (RS) Bordollostijl van Prinses Wilhelmina.1898 Kroningsjaar. Fabriek: Hollandia/van de Want en Barras Gouda.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (ds9PRFM013) Sigarenpijp.  Tekst KRONINGSJAAR 1898 met florale versiering. Ca. 1898. 
Goudse productie. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (RS) met Portret prinses Wilhelmina omlijst met lauwerkrans / Tekst: KRONINGS FEEST 1898 omlijst
met lauwerkrans. 1898. Goudse productie. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


 Kleipijp (RS) met Portret prinses Wilhelmina in medaillon / Door twee leeuwen vastgehouden de wapenschilden
van Nederland en Waldeck-Pyrmont. Ca. 1896. Goudse productie. Vindplaats: Gouda/omgeving


 Kleipijp (part verz) met  Portret prinses Wilhelmina met bladeren met oranjeappels / Wapen met de Hollandse leeuw.
Tekst: JE MAINTIENDRAI Ca. 1890-1898.. Pijpenmaker:  Firma Jan Prince & Cie. Vindplaats: Gouda/omgeving
Literatuur: Bert van der Lingen en Ewout Korpershoek "Harlingen, pijpenmakers en bodemvondsten


Kleipijp (lade22FM985)  Kromkop met knophiel. Portret in reliëf en profiel van de jonge Prinses Wilhelmina
gekroond
. Komt uit een driedelige persvorm. Oorspronkelijk geëmailleerd in drie kleuren Roze, Blauw en Groen. 
Rond 1898. Gouda ? Is bekend uit Chokier België (In Gouda werden wel vaker buitenlandse pijpenmallen gebruikt).

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (part verz) met de afbeelding van Koningin Wilhelmina. De naam KONINGIN WILHELMINA  vermeld. Kroningsjaar 1898. Deze pijp is in Duitsland gemaakt door J. Wingerder. Catalogus nr. 1011. Het gaat w.s. om een zgn. remake dus een latere productie van de pijp.


Kleipijp (part verz)met de voorstelling van Koningin Juliana. 2e helft 20e eeuw. Goedewaagen Nieuw Buinen.


Willem V en Sophia Wilhelmina (van Pruijsen) 18e en 19e eeuw

18e eeuwse Oranjepijp (Ds33FM357) met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL. In Gorkum vervaardigd. Merk IVE van de pijpmaker Jan van Erp. Vindplaats: Zevenhuizen


18e eeuwse Oranjepijp (Ds33FM891) met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL. In Gorkum vervaardigd. Merk GS van de pijpmaker Guilliam Schippers of Gijsbert Stam.
Vindplaats: Zevenhuizen


18e eeuwse Oranjepijp (Ds33FM890) met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL. Hielmerk gekroonde 66 van de Goudse pijpenmaker Hermanus van der Spelt.
Vindplaats: Zevenhuizen.


Oranjepijp (Ds33FM1193) met de Stadhouder Willem V / Frederica Sophia Wilhelmina. Tekst: WILLEM. V.P.V.O / FRE. SOP. WIL.
De van oorsprong 18e eeuwse pijpenmal is aan het eind van de 19e eeuw opnieuw opgehaald en  in gebruik genomen door de Goudse pijpenmaker P. Goedewaagen & Zoon. Hielmerk is IWI. Vindplaats: Gouda Jaagpad


Oranjepijp (DsPR9FM012) met de Stadhouder Willem V / Frederica Sophia Wilhelmina. Tekst: WILLEM. V.P.V.O / FRE. SOP. WIL.
De van oorsprong 18e eeuwse pijpenmal is aan het eind van de 19e eeuw opnieuw opgehaald en  in gebruik genomen door de Goudse pijpenmaker P. Goedewaagen & Zoon. Hielmerk is IWI. Vindplaats: Gouda Jaagpad