Zijmerken: CIJFERS 1 t/m 40


Zie ook hielmerken en zijmerken uitgesplitst op onderwerp:


2

Kleipijp (FM)

2

Kleipijp (lade6FM404)
Vindplaats: Boskoop tuinderij

2

Kleipijp (lade6FM1650)
Vindplaats: Nieuwveen

2

Kleipijp (FM)

2

Kleipijp (lade6FMgeen
nummer)

Vindplaats: onbekend

2

Kleipijp (lade6FMgeen
nummer)

Vindplaats: Schoonhoven


7?

Kleipijp (Lade13FM137)
Vindplaats: Uit de handel

10

Kleipijp. Gouda.
1700-1730.
Jan Olifierse Kuijnenbrouck

10

Kleipijp (lade6FM219). Gouda.
1700-1730.
Jan Olifierse Kuijnenbrouck

Vindplaats: Gouda-omgeving

10

Kleipijp. Gouda
1700-1730.
Jan Olifierse Kuijnenbrouck


12

Kleipijp (lade6FM168)
Gouda: Goudse Hout heemtuin

12

Kleipijp (lade6FM1447)
Vindplaats: Vindplaats: onbekend

13

Kleipijp (Ds47CFMFM)
Gouda. 1725-1738.
Franck Pietersz van den Ecke

13

Kleipijp (lade6FMgeennummer).
Gouda.1740-1770.
Pijpenmaker: Joris Hendrikse van Roon
Vindplaats: onbekend

15

Kleipijp (lade6FMgeennummer)
Gouda-omgeving


18

Kleipijp. (FM)

18 en LV

Kleipijp (lade6FM)220
Gouda: Tuinstraat

18

Kleipijp (lade6FM129)
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

18 en MOI ?

Kleipijp (lade6FM1448)
Vindplaats: onbekend

18 lobben

Kleipijp. (Ds46CFM)

18

Kleipijp. (FM)
Gorkum?


18

Kleipijp. (Lade3FMgeennummer)

Vindplaats: Schoonhoven pijpenstort

20

20

Kleipijp (lade6FM1363)
Vindplaats: Gouda Raam Koningshof

20

Kleipijp (lade6FM128)
Vindplaats: Gouda Nieuwe Haven

20

Kleipijp (lade6FMgeen nummer)
Gouda: Omgeving


20 lobben

Kleipijp (lade6FM186)
Gouda: nwe fietspad langs RW A-12

20 lobben

21

Kleipijp. (FM).
Gouda. 1746-1769.
Jacobus Weeldenburg

21

Kleipijp (lade6FM221)
Gouda. 1746-1769.
Jacobus Weeldenburg
Vindplaats: Gouda-omgeving


24

Kleipijp

24

Kleipijp (lade6FM1409)
Vindplaats: onbekend

24

Kleipijp (lade6FM170)
Vindplaats: Reeuwijk tuinderij

24 lobben

Kleipijp (Ds47CFM)

25 lobben

Kleipijp (Ds47CFM)


25

25

28

Kleipijp (lade6FM1449)
1725 - 1740. Pijpenmaker:  Gerrit Verblaauw of Hendrik Sijpesteijn

Vindplaats: onbekend

Kleipijp (lade6FM222)
1725 - 1740. Pijpenmaker:  Gerrit Verblaauw of Hendrik Sijpesteijn

Vindplaats: Reeuwijk poldergebied.

Kleipijp (lade6FM1654).
Gouda. 1723-1735.
Pijpenmaker:  Willem den Hengst 
Vindplaats: Gouda/omgeving


31

Kleipijp (FM).
Gouda.
1732 - 1740.

Pijpenmaker:  Jan Vis

33

Kleipijp (Ds23FMPR13)  Gouda.
1719- 1736.

Pijpenmaker:

 Lucas Evertse de Jong

36

Kleipijp (lade6FM130)
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg


36

Kleipijp