Fraai bewerkte Goudse kleipijpen uit de 19e eeuw

Flora & Fauna 19e eeuw: ZOOGDIEREN


De Goudse pijpenmakers probeerden aan het eind van de 19e eeuw de moordende concurrentie vanuit de sigarettenindustrie het hoofd te bieden door het moderniseren van de kleipijpenfabricage  en het aanpassen ervan aan de toen geldende (moderne) tijdgeest. Daar hoorde ook bij het uitbrengen van kleipijpen met afbeeldingen van zoogdieren. 


Aap

Kleipijp (FM). Type Doetel. Florale versiering met druivenranken en aan de onderzijde een Aapje. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: P. van der Want. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.

Kleipijp (lade38FM44). Type Doetel. Florale versiering met druivenranken en aan de onderzijde een Aapje. Gouda. 2e helft 19e eeuw.
Pijpenmaker: P. van der Want. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Buffelhoorn RAOB

Kleipijp (AK) met Buffelhorens met erboven letters RAOB. 1870-1900. Gouda

Kleipijpen werden gemaakt voor de export naar Engeland en waren bestemd voor de "Royal Antediluvian Order of Buffaloes"

Vindplaats: Dordrecht


Ds98FM23

Ds98FM24

Ds98FM23

Kleipijpen (shagpijpjes type kromkop)met Buffelhorens met erboven letters RAOB. 1870-1900. Gouda. Deze kleipijpen werden gemaakt
voor de export naar Engeland en waren bestemd voor de "Royal Antediluvian Order of Buffaloes" Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijpen (Lade22FM) verschillende uitvoeringen met buffelhoren en daarboven RAOB geplaatst. 2e helft 19e eeuw.
Goudse productie. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Bokkenkop

Kleipijp (lade37FM037) met een bokkenkop op een decor van lisdodde en plantenbladeren. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade37FM038) met een bokkenkop op een decor van lisdodde en  plantenbladeren. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade37FM039) met een bokkenkop met bloemdecoratie. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade37FM040) met een bokkenkop met bloemdecoratie. Datering: Eind 19e eeuw. Gouda.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijpen (lade23FM275, lade23FM494 en lade23FM12) met een bokkenkop met bloemdecoratie.
Datering: Eind 19e eeuw. Vindplaats: Boskoop tuinderij en Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (lade37FM041) manchet met een bokkenkop. Datering: Rond 1900. Gouda.

Vindplaats: Gouda/omgeving


Kleipijp (Lade57FM36) met de afbeelding van een bokkenkop met hoed . Aan de onderkant van de ketel de afbeelding van een mansgezicht met snor.
2e helft 19e eeuw. Goudse productie. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Eekhoorn

Kleipijp (lade23FM687) met op de pijp geplaatst een eekhoorn. Eind 19e eeuw. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Schoonhoven omgeving


Kleipijp (Ds8FM20) met een etende eekhoorn en op de steel een wortel met loof. Op de onderkant gestempeld de naam GOEDEWAAGEN GOUDA. De pijp is gebruind en de eekhoorn is goudkleurig gemaakt. Goedewaagen Gouda. Ca. 1900

Catalogus nummer 6 N.V. Goedewaagen's pijpen


Haas

Kleipijp (lade37FM005) met de voorstelling van een haas op de steel tegen de ketel aan zittend. Ca. 1880. Goudse pijpenmaker. 

Vindplaats: Gouda/omgeving


Hond

Kleipijp (lade37FM029) met een hond op de steel tegen de ketel aan zittend. Op de steel BILLARD. Ca. 1880. Goudse pijpenmaker. Arie van der Kleijn. 

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade37FM029) met een hond op de steel tegen de ketel aan zittend. Ca. 1880. Goudse pijpenmaker. Jan Prince & Cie. 

Vindplaats Gouda Nieuwe Haven pijpenstort


Kleipijpen (Lade57FM35) met de afbeelding van een hondenkop. In witte en rode uitvoering. Met een hondenriem om.
2e helft 19e eeuw. Goudse productie P. Goedewaagen. 
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Catalogfus Firma P. Goedewaagen & Zoon (Ca 1891) 


Kleipijp(lade38FM033)met een hazewindhond op de steel. Gouda. 1860/1870. Pijpenmaker: P. van der Want
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp(lade21FM1560) met op de bewerkte steel bloemen en een hondenkop. Eind 19e eeuw. Pieter Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Kleipijp (lade22FM1213) met op de bewerkte steel bloemen en een hondenkop. Eind 19e eeuw. Pieter Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Gouda Jaagpad. Fabrieksterrein Goedewaagen


Kleipijp (Ds8FM016) Sigaretten/sigaarpijpje met op de steel een hondje. Ca. 1900/1910. Pijpenfabriek:  N.V. Goedewaagen's Gouda.


Sigarettenpijpje (DsPR1FM009) met op de pijp geplaatst een hondje. Eind 19e eeuw. Goudse productie.

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Sigarettenpijpje (Lade23FM1486) met op de pijp geplaatst een hondje, gebrand. Met kijkglaasje. Eind 19e eeuw. Goudse productie.

Vindplaats: Gouda Raam Koningshof


Zwijnenkoppen gemaakt door B. van der Maas te Gouda, pijpmallen verkocht aan P. Goedewaagen 

Bij het verwijderen en vervolgens vernieuwen van een riool zo rond 1985 werd in de Drapiersteeg te Gouda op ruim 2 meter onder maaiveld een grote pijpenstort aangetroffen die van de Goudse pijpenmaker B. van der Maas bleek te zijn. Tussen het kleipijpenmateriaal zaten ook kleipijpen met verschillende voorstellingen van zwijnenkoppen.

Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

Sigarettenpijpje met een lange steel van ruim 30 cm. Productieplaats: Gouda. Pijpenmaker: B. van der Maas. 1847-1865

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

Hoornpijp (FM)met zwijnenkop. Productieplaats: Gouda
Pijpenmaker: B. van der Maas
1847-1865

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg


De Goudse pijpenfabriek B. van der Maas heeft na het stoppen van het bedrijf zo rond 1870 een groot deel van zijn pijpenmallen verkocht aan P. Goedewaagen, blijkt uit de archieven. Verschillende pijpenmallen zijn vervolgens door dit bedrijf weer in gebruik genomen waaronder de mal met de voorstelling van een zwijnenkop. Deze kleipijp staat ook vermeld in een van catalogi van P. Goedewaagen onder modelnummer 105.  Recent kreeg ik de complete kleipijp, die is vervaardigd door P. Goedewaagen onder ogen. Deze is hieronder afgebeeld.

Complete kleipijp (part verz) met de voorstelling van een zwijn gemaakt door P. Goedewaagen te Gouda.
Bandstempel op de steel met naam van Goedewaagen Gouda. Omstreeks 1900.


Kleipijp (Lade21FM1559). Productieplaats: Gouda. Pijpenmaker: P. Goedewaagen. Ca. 1900

Vindplaats: Gouda Jaagpad. Fabrieksterrein Goedewaagen


Zwijnshoofd

Kleipijp (lade22FM1067) met een zwijnshoofd. Eind 19e eeuw. Goudse productie

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (lade22FM1242) met een zwijnshoofd. Eind 19e eeuw. Pijpenmaker: Jan Prince.

Vindplaats: Gouda Turfmarkt Muroplast

Hielmerk: Melkmeisje


Vleermuis

Kleipijp(lade23FM160) met de voorstelling van een fantasie vleermuis. Hielmerk: IWI. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon. 2e helft 19e eeuw. Vindplaats: Reeuwijk tuinderij.

Fabriekscatalogus: AARDEN-TABAKS-SIGAREN-PIJPEN P. Goedewaagen & Zoon GOUDA (ca 1891)


Kleipijp(lade23FM472) met de voorstelling van een fantasie vleermuis. Hielmerk: Melkmeisje. Pijpenmaker: Fa. Jan Prince & Cie. 1860-1890.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp(lade38FM016) met de voorstelling van een fantasie vleermuis. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Fa. F.S. Sparnaay & Zoon. 1860-1890.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp(lade23FM1205) met de voorstelling van een fantasie vleermuis. Hielmerk: Molen. Pijpenmaker: Fa. F.S. Sparnaay & Zoon. 1860-1890. Vindplaats: Polder Achterwillens Gouda.


B. van der Maas

Kleipijp (lade46FM013) met de afbeelding van een geit op de steel geplaatst. Ca. 1860-1880. B. van der Maas. 

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg

Kleipijp (FM) met de afbeelding van een fantasie vleermuis. Ca. 1860-1880.
B. van der Maas

Vindplaats: Gouda Drapiersteeg


Paarden

Kleipijpen (FM) met een Paardenhoofd. 1880-1910. Pijpenmaker: Firma P. Van der Want Pzn.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens. Ca. 1910.
Zie ook:  Catalogus P. van der Want Gz 


Kleipijp (Ds20FM09) met een Paardenhoofd. 1880-1910. Pijpenmaker: Firma P. Van der Want Pzn.
Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both). Ca. 1910.
Zie ook:  Catalogus P. van der Want Gz 


Sigarettenpijpje (lade23FM1059) met een paard. Ca. 1900. Pijpenfabriek: P. Goedewaagen & Zoon.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Aarden-Tabaks & Sigaren-Pijpen Fabriek P. Goedewaagen & Zoon ca. 1891


Kleipijp (DS2PRFM03) met paard op de steel. Op het paard een liggende vastgebonden naakte persoon. Gouda. Omstreeks 1900.
Pijpenmaker: P. Goedewaagen? 
Uiterst zeldzame pijp. Vindplaats: Gouda Turfsingel

Zie ook: Ivan Mazeka, een Oekraiense kozakken-hetman op een porseleinen pijp met de voorstelling van een man vastgebonden en liggend op paard.
PKN jaargang 45, nummer 170, april 2023. Bert van Lingen


Kleipijp (Lade25FM15) met de afbeelding van een paardenvoet en pukkels. Gouda. 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: P.J. van der Want.
Vindplaats: Gouda/polder Achterwillens


Kat/Poes

Figurale kleipijp (Ds20FM01) in de vorm van een kattenkopje. Ca. 1880. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both).

Deze pijp is ook gemaakt in Frankrijk in Saint-Omer door Fabriek L. Fiolet. De ogen en neus van deze pijp zijn gevuld met witte druppelglazuur.


Gave kleipijp (Lade12-1) van het rietsteeltype met de afbeelding van een kat met hoge rug. Gouda P.J. van der Want. 1e helft 20e eeuw


Koe

Kleipijp (lade26FM009) met Figuraal sigarettenpijpje met koe die gemolken wordt. Voorzijde ketel landbouwwerktuigen omringd door een korenaren krans.  Tekst op steel deels aanwezig: LANDBOUWTENTOONSTELLING / Rechts: GOUDA 31 AUGS : 3 SEPT : 1909. P. van der Want Gzn.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Herten

Kleipijp (lade37FM001) met een liggend hert op de steel. Ca. 1900. Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon hetgeen ook op de steel staat met bandmerk. Vindplaats: Gouda oude binnenstad.


Kleipijp (lade22FM1057) met  een hertenkop op de steel tegen de ketel. Ca. 1880.
Pijpenfabriek: P. van der Want. 

Vindplaats: Gouda Achterwillens. 

Kleipijp (lade37FM028) met  een hertenkop op de steel tegen de ketel. Ca. 1880. Pijpenfabriek: P. van der Want. 

Vindplaats: Gouda Achterwillens. 


Olifanten

Kleipijp (HvdM) Stippelpijp met op de voorzijde een Olifant.  Op de steel Schelpjes + tekst DE WAAL / NYMEGEN.
Hielmerk: Melkmeid. Pijpenmaker: P.J. van der Want rond 1910.

Reclamepijp van een een kruidenierswinkeltje geheten In den Olifant. Winkel was in de benedenstad van Nijmegen in een 17e eeuws pand, hoek Priemstraat 57 met
de naam De Olifant, op de hoekgevel prijkte een trotse Olifant. De kruidenierswinkel is er geweest van 1795 tot 1908 en verkocht koloniale producten zoals
koffie en thee. De familie Van Roggen was eigenaar van de kruidenierswinkel, later Graadt van Roggen. Het beeld op de gevel is een kopie, het ori­gi­ne­le
houten olifantje bevindt zich in museum Het Valkhof.


Lade26FM46

Lade26FM49

Kleipijpen met de voorstelling van een olifant aan twee kanten met palmbomen. Ca. 1900.
Goudse pijpenmaker onbekend. Vindplaats: Gouda/omgeving


Kleipijp (Ds96FM07)met op de steel een olifant die wordt bereden door een man. Ca. 1870. Gouda. Pijpenmaker B. van der Maas.
Vindplaats: Gouda Drapiersteeg in een grote pijpenstort van deze fabriek. Later zijn de pijpenmallen doorverkocht aan
P. Goedewaagen.


Zeldzame kleipijp (DS20FM12) in de vorm van een olifantenkop. Ca. 1900. Goudse productie.
Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both).