Hielmerken en zijmerken: Wapenschilden


Zie ook hielmerken en zijmerken uitgesplitst op onderwerp:

Alkmaar

Kleipijp (lade27FM07). Trechter. Hielmerk: Stadswapen van Alkmaar. Gouda. 1702-1730.
Pijpenmaker: Isaac Reijniersz Blom

Vindplaats: Gouda/omgeving


Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Kleipijp.(FM) Gouda. Zijmerk: Stadswapen van Amsterdam
1740-1760. Pijpenmaker:
 Abraham de Vet

Kleipijp.(FM) Gouda. Zijmerk: Stadswapen van Amsterdam
1740-1760. Pijpenmaker:
 Abraham de Vet

Kleipijp.(FM) Gouda. Zijmerk: Stadswapen van Amsterdam
1740-1760. Pijpenmaker:
 Abraham de Vet

Kleipijp.(FM) Gouda. Zijmerk: Stadswapen van Amsterdam
1740-1760. Pijpenmaker:
 Abraham de Vet


Amsterdam

Kleipijp. Gouda. Hiel/zijmerk: Stadswapen van Amsterdam.
1700-1730. Pijpenmaker:  
 Jacobus de Mol

Close up wapen Amsterdam

Amsterdam

Kleipijp. Gouda. Hiel/zijmerk: Stadswapen van Amsterdam.
1700-1730. 
Pijpenmaker: 
Jacobus de Mol

Close up wapen Amsterdam

Amsterdam

Kleipijp (Ds50FM18).
Gouda. Hiel/zijmerk: Stadswapen van Amsterdam. 1700-1730.
 Pijpenmaker:

 Jacobus de Mol
Vindplaats: Gouda/omgeving


Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Kleipijp (Ds100FM5)
 Ovoide. Hielmerk: Stadswapen van Amsterdam. Gouda.
1778-1810.
Pijpenmaker:
 Abraham Passer

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (lade5FM088)
Overgang trechter naar ovoide. Hielmerk: Stadswapen van Amsterdam. Gouda. 
± 1800 - 1830.
Pijpenmaker:

Abraham Passer

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (Ds 1FM). Trechterpijp. Hielmerk: Stadswapen van Amsterdam. Gouda. Ca. 1700-1730. Pijpenmaker: Jacobus de Mol
Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

Kleipijp (lade5FM056)
Overgang trechter naar ovoide (kleinformaat). Hielmerk: Stadswapen van Amsterdam. Gouda.  
1690 - 1710.

Pijpenmaker: Jacobus de Mol

Vindplaats: onbekend

Kleipijp (lade5FM066). Dubbelconisch. Hielmerk: Stadswapen van Amsterdam. Gouda. ±1690.
Pijpenmaker: Jacobus de Mol
Vindplaats: Gouda/omgeving


Arkel

Kleipijp (SS33). Hielmerk: Wapen van Arkel.
Gorinchem. 1710-1730.
Pijpenmaker: onbekend.
Vindplaats: Amsterdam/omgeving

Opmerking: Wapen van Gorinchem (Arkel) is in Gouda in gebruik geweest bij Jan Cabout vanaf de 1726. Gezien de kwaliteit van de pijp is het meer aannemelijk dat dit exemplaar in Gorinchem is gemaakt.

Arkel (Gorinchem)

Kleipijp (lade5FM002). Ovoidepijp . Hielmerk: Wapen van Arkel. Gouda.
Ca. 1726-1740. Pijpenmaker: 
Jan Cabout
Vindplaats: Gouda/omgeving


Batavia

Kleipijp (lade5FM037) Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Batavia. Gouda.
Ca. 1840-1870. Pijpenmaker: 
Dirk van der Want Adrzn. en zoon Adrianus Johannes van der Want Dzn.
Vindplaats: Gouda/omgeving


Delft

Kleipijp (FM). Zijmerk Stadswapen Delft en IVM gekroond
Delftse pijpenmaker:  Jan Simon Vermeulen


Gelderland

Gelderland

Gelderland

Kleipijp (AK). Gedrongen bol ovoide . Hielmerk: Wapen van Gelderland. Gouda.
Ca. 1870-1900. Pijpenmaker:   Pieter Goedewaagen & Zoon
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens

Kleipijp (Ds102FM54). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Gelderland. Gouda.
1750-1775. Pijpenmaker:  In aanmerking komen Steven de Jong of Jacob Bos. Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Gelderland. Gouda.
Ca. 1870-1900. Pijpenmaker: Firma P. Goedewaagen & Zoon
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Gouda

Gouda

Gouda

Kleipijp (Ds102FM3). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Gouda. Gouda.
Ca. 1750-1760. Pijpenmaker:   Hendrik Spruit of Jan Abrahamsz. de Vet

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Gouda. Gouda.
Ca. 1740-1760. Pijpenmaker: Frans Willemsz. Soet of Hendrik Spruit

Kleipijp (HvdM). Dubbelconisch . Hielmerk: Wapen van Gouda.
Gouda. Ca. 1680  Pijpenmaker: Dirk Pietersz Peck


Gouda en vis gekroond

Kleipijp. (FM) Zijmerk: Gouda en vis gekroond.
1740-1770.
Gorinchem, Schoonhoven of Utrecht? Pijpenmaker: onbekend.

Gouda, vis gekroond en AVW

Kleipijp. (FM) Zijmerk: Gouda, vis gekroond en AVW. Pijp heeft Gouds bijmerk. 1740-1770.
Gorinchem, Schoonhoven of Utrecht? Pijpenmaker: onbekend.

Gouda, vis gekroond en AVW

Kleipijp (Ds27FM11). Zijmerk: Gouda, vis gekroond  en AVW. Pijp heeft Gouds bijmerk. 1740-1770.
West-Nederland Pijpenmaker: onbekend.

Gouda

Kleipijp (Ds2PRFM02) zijmerk; Wapen van Gouda. 
Bijmerk Gouds wapen maar heeft maar 4 sterren. 
Alphen a/d Rijn-Aarlanderveen? 
18e eeuw na 1740.
Vindplaats: onbekend.

Gouda zonder leeuwen

Kleipijp (DsPR1FM038). Zijmerk: Wapen van Gouda 
1760 - 1800. Gouda.
Pijpenmaker: Willem de Vet

Vindplaats: Gouda/omgeving


Gouda + leeuwen

Gouda + leeuwen

Gouda zonder leeuwen

Gouda + leeuwen

Kleipijp (Ds28FM537).  Zijmerk: Wapen van Gouda en Hollandse leeuw. 1767 - 1790. Gouda. Pijpenmaker: Jan van der Werf of weduwe
Vindplaats: Noord-Holland

Kleipijp (HB). Zijmerk: Wapen van Gouda 
1754 - 1767. Gouda.
Pijpenmaker: Willem de Vet
Vindplaats: onbekend

Kleipijp (FM). Zijmerk: Wapen van Gouda 
1754 - 1767. Gouda.
Pijpenmaker: Willem de Vet
Vindplaats: onbekend

Kleipijp (Ds28FM538). Zijmerk: Wapen van Gouda 
1754-1767. Gouda.
Pijpenmaker: Willem de Vet
Vindplaats: Noord-Holland


Gouda en vis gekroond

Kleipijp. (Lade51FM17). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. 1750-1780.
Pijpenmaker: onbekend

Vindplaats: Gouda

Gouda en vis gekroond

Kleipijp. (Lade51FM20). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. 1750-1780.
Pijpenmaker: onbekend

Vindplaats: Reeuwijk pldr Oukoop

Gouda en vis gekroond

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. 1750-1780.
Pijpenmaker: onbekend

Gouda en vis gekroond

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. 1750-1780.
Pijpenmaker: onbekend

Gouda en vis gekroond

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. 1750-1780.
Pijpenmaker: onbekend


Gouda, vis gekroond en komfoor

Gouda, vis gekroond en twee pijpen en SVO

Gouda, vis gekroond en  twee pijpen

Gouda, vis gekroond en 24 gekroond

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. Achterkant pijp: Komfoor

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. Achterkant pijp: Twee pijpen en SVO

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. Achterkant pijp:
Twee pijpen

Kleipijp. (FM). Zijmerk: Gouda en vis gekroond. Achterkant pijp: 24 gekroond. Midden 18e eeuw. Pijpenmaker: Huibert Lorjier


Groningen

Groningen

Kleipijp (lade5FM061). Ovoide. Hiekmerk: Wapen van Groningen. Gouda.
 1740 - 1770. Pijpenmaker: Jan Paulusz. Brenkman of Leendert van Wijk of Martinus de Lange

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade5FM092). Kromkop.
Hielmerk: Wapen Groningen. Gouda.1740 - 1770.
Pijpenmaker: Jan Paulusz. Brenkman of Leendert van Wijk
Martinus de Lange

Vindplaats: Gouda/omgeving


Haarlem

Kleipijp (Ds1FM). Ovoidepijp. Hielmerk: Stadswapen van Haarlem. Gouda.
Ca. 1814-1846. Pijpenmaker: Pieter van Rijk
Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

Haarlem

Kleipijp (Ds102FM51). Trechter. Hielmerk: Stadswapen van Haarlem. Gouda.
1700 - 1730. Pijpenmaker: 
Matthijs Gerritsz Rijphuijse

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

 

Haarlem

Kleipijp (Ds21FM19). Trechter (kelkkom) Hielmerk: Stadswapen van Haarlem. Gouda. 1720 - 1730. Pijpenmaker: Matthijs Gerritsz Rijphuijse

Vindplaats: Gouda/omgeving

Haarlem

Kleipijp (Ds2PRFM29). Zijmerk: Stadswapen Haarlem
Gouda. 1754-1774. Pijpenmaker:  Jacob Nobel 
Vindplaats: Amsterdam/omgeving


Haarlem

Haarlem

Kleipijp (Ds102FM6). Ovoidepijp. Hielmerk: Stadswapen van Haarlem. Gouda. Ca. 1750-1780.
Pijpenmaker:  Jacob Nobel of zijn weduwe

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds1FM). Ovoidepijp. Hielmerk: Stadswapen van Haarlem. Gouda.
Ca. 1750-1780. Pijpenmaker: Jacob Nobel of zijn weduwe
Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal


Hamburg

Hamburg

Hamburg

Kleipijp (lade5FM032). Ovoide. Hielmerk: Wapen van Hamburg. Gouda.
 1740 - 1763. Pijpenmaker: Jan de Vriend

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (Ds103FM037). Ovoide. Hielmerk: Wapen van Hamburg. Gouda. 1740-1763.
Pijpenmaker:  Jan de Vriend

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds100FM19). Trechter. Hielmerk: Wapen van Hamburg. Gouda. 1720-1735.
Pijpenmaker:  
 Bartholomeus de Mol of Laurens de Mol

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp


Leiden

Leiden

Leiden

Kleipijp (Ds102FM29). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Leiden. Gouda. Ca. 1750-1775.
Pijpenmaker: Paulus de Vriend

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds103FM1). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Leiden. Gouda.
Ca. 1750-1775. Pijpenmaker: Paulus de Vriend

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds1FM). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van Leiden. Gouda.
Ca. 1800. Pijpenmaker: Jan Woutersz. Begeer of Jan van der Zwalm

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal


Leiden

Leiden

Leiden

Leiden

Leiden

Kleipijp (FM). Gouda. Hielmerk: Wapen van  Leiden
1710-1740. Pijpenmaker:
Arij Sodaan of Paulus de Vriend

Kleipijp (FM). Gouda. Hielmerk: Wapen van  Leiden
1710-1740. Pijpenmaker:
Arij Sodaan of Paulus de Vriend

Kleipijp (FM). Gouda. Hielmerk: Wapen van  Leiden
1710-1740. Pijpenmaker:
Arij Sodaan of Paulus de Vriend

Kleipijp (FM). Gouda. Hielmerk: Wapen van  Leiden
1710-1740. Pijpenmaker:
Arij Sodaan of Paulus de Vriend

Kleipijp (FM). Gouda. Hielmerk: Wapen van  Leiden
1710-1740. Pijpenmaker:
Arij Sodaan of Paulus de Vriend


Utrecht gekroond

Utrecht gekroond

Utrecht gekroond en IM

Utrecht

Utrecht

Kleipijp.(FM)  Zijmerk: Wapen Utrecht gekroond.
Schoonhovense productie?
1750-1755
Vindplaats: Reeuwijk pldr Re

Kleipijp. Lade3FM616. Zijmerk: Wapen Utrecht gekroond.
Schoonhovense productie?
1750-1755
Vindplaats: Reeuwijk pldr Reeuwijk

Kleipijp (FM). Zijmerk: Wapen Utrecht gekroond en IM. 
Schoonhoven. Pijpenmaker: Jacobus Maurits.
1740-1755

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen Utrecht. Gouda.
Ca. 1740-1760. Pijpenmaker: Jan Monk of zijn weduwe Aletta van der Wolf of Engel den Os

Kleipijp (Ds102FM68). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen Utrecht. Gouda. 1740-1770.
Pijpenmaker: . Jan Monk of weduwe of Engel den Os of Dirk Blok

Vindplaats: Gouda/omgeving


VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)
en A

VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)
en A

VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)

VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)

Kleipijp (lade5FM023).
Rondbodem.
Hielmerk: VOC en A. Gouda.
1735 -1765. Pijpenmaker:
Abraham van den Broek

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (lade5FM085). Rondbodem.
Hielmerk: VOC en A. Gouda.
1735 -1765. Pijpenmaker:
Abraham van den Broek

Vindplaats: Gouda/omgeving

Kleipijp (Ds100FM28). Ovoidepijp. Hielmerk: VOC monogram. Gouda.
Ca. 1835-1880.

Pijpenmaker: Simon van Loon of Johannes van Bovene en weduwe

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

Kleipijp (lade5FM030). Ovoidepijp. Hielmerk: VOC monogram. Gouda. 
 1760 -1800. Pijpenmaker: Simon van Loon of Johannes van Bovene

Vindplaats: Amsterdam


VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)

Kleipijp (Ds100FM28A). Ovoidepijp. Hielmerk: VOC monogram. Gouda. 
 1760 -1800. Pijpenmaker: Simon van Loon of Johannes van Bovene

Vindplaats: Gouda/omgeving

VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)
en A

Kleipijp (Ds100FM27).
Overgangsvormrechter naar ovoide. Hielmerk: VOC en A..1735 -1765. Pijpenmaker: Abraham van den Broek

Vindplaats: onbekend

VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)
en A

Kleipijp.(FM). Zijmerk: VOC gekroond en A.
Gorinchem? 1784 - 1798. Pijpenmaker: Hendrik Aalbregts ?

VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie)
en A

Kleipijp (lade5FM023).
Overgangsvorm Trechter naar ovoide. Hielmerk: VOC en A.
Gouda.1735 -1765. Pijpenmaker: Abraham van den Broek

Vindplaats: Gouda/omgeving


VV gekroond met leeuwen (onbekend wapen)

Kleipijp.(FM). Zijmerk: VV gekroond met leeuwen
Gouda. 1726-1740.
Pijpenmaker: Arij Oosterhout

Vindplaats: uit de handel


West-Friesland

West-Friesland

West-Friesland

West-Friesland

Kleipijp (AK). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van West-Friesland. Gouda. Ca. 1742-1780. Pijpenmaker: Cornelis Oosterling

Kleipijp (Ds103FM2). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van West-Friesland. Gouda. Ca. 1742-1780. Pijpenmaker: 
Cornelis Oosterling 

Vindplaats: Polder Reeuwijk-Reeuwijk Dorp

Kleipijp (Ds104FM25). Ovoidepijp. Hielmerk: Wapen van West-Friesland. Gouda. Ca. 1742-1780. Pijpenmaker: Cornelis Oosterling 

Waddinxveen polder Bloemendaal pijpenstort

Kleipijp (AK). Trechterpijp. Hielmerk: Wapen van West-Friesland. Gouda.
 1720  - 1735.
Meerdere pijpenmakers komen in aanmerking


Zeeland (Provinciewapen)

Kleipijp (Ds1FM). Trechterpijp. Hielmerk: Hielmerk: Wapen van Zeeland. Gouda. Ca. 1720-1735.
Pijpenmaker: Hendrick Hendricksz. Sprang

Vindplaats: Zaltbommel langs de Waal

Kleipijp (Ds2PRFM031). Zijmerk: Provinciewapen van Zeeland
Gouda. 1705-1730.
Pijpenmaker: Pieter Davidtsz Bijlandt of Hendrick Hendricksz. Sprang
Vindplaats: omgeving Amsterdam


Zutphen

Kleipijp (AK). Trechterpijp. Hielmerk: Wapen van Zutphen. Gouda.
1725 - 1740.
Pijpenmaker: 
Machiel Gidionsz Kruijskerk