Nieuwsfeiten op kleipijpen19e eeuw


Leidens ontzet 18e/19e eeuw

Kleipijp (Ds37FM1543) met portret van burgemeester Van der Werf / Wapen van Leiden. Tekst: P.A. V.D. WERF. 
Tekst rokerskant: LEIDEN ONTZET 3 OCTOBER 1574. Pijpenmaker: . Firma P. Goedewaagen & Zoon
1874-1920. Vindplaats: Gouda turfschuur Goedewaagen Jaagpad


Kleipijp (Ds37FM1784) met met portret van burgemeester Van der Werf / Wapen van Leiden onder kroon. 
Tekst: BURGEMEESTER V.D. WERF. Tekst: LEIDENS ONTZET 3 OCTOBER 1574.
Pijpenmaker: P.J. van der Want. 3e kwart 19e eeuw. Vindplaats: Bodemvondst omgeving Aalsmeer.
Afgebeelde pijpenkop is gemaakt uit de originele 19e eeuwse mal. De tekst op de steel is later in de mal geplaatst.

Literatuur: Ruud Stam "Leidens Ontzet op pijpen" Jaarboek 2015 PKN
Opmerking: Oplage in 1985 was 200 stuks en was een relatiegeschenk van Zenith. Sigarenboer Van der Reep gaf deze pijp cadeau op 3 oktober bij aanschaf van een ons tabak.
Tekst links op ontbrekende steel: A.B. VAN DER REEP V/H FRANCHIMON. Tekst rechts op ontbrekende steel: HAARLEMMERSTRAAT 204
Steeletiket blauw op ontbrekende steel: P.J. VAN DER WANT AZN. ZENITH-PIJP GOUDA HOLLAND

Bron: Amsterdam Pipe Museum


Herdenking 250 jaar Leidens ontzet

Kleipijp (Ds37FM577) Leidens ontzet met aan een kant een watergeus met haring en witte brood. Aan de andere kant het wapen van Leiden. Boven de watergeus de tekst LONTSET.
1e kwart 18e eeuw

Vindplaats: Reeuwijk langs RW A-12

Kleipijp (Ds37FM976) Leidens ontzet met aan een kant een watergeus met haring en witte brood. Aan de andere kant het wapen van Leiden. Onder het wapen de letters DM.1e kwart 18e eeuw

Vindplaats: Gouda/omgeving


Holland Society of New York

Kleipijp (part verz) met Driemaster De Halve Maen 1609 Wapen van Amsterdam / Hollandse leeuw met pijlenbundel Zegel van New York City.Tekst boven: THE HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK en FOUNDED 1885.Tekst onder: EINDELYK WORDT EEN SPRUIT EEN BOOM. Hielmerk: ES gekroond. Pijpenmaker: Firma P. Goedewaagen & Zoon. 1890-1900.  Pijp is een dubbele krulpijp geweest


Opmerking: De Holland Society of New-York werd in 1885 opgericht. Het lidmaatschap is mogelijk voor Amerikaanse heren die in mannelijke lijn afstammen van de eerste Nederlandse kolonisten.  

HOLLAND MANIE
De Holland Manie is in laat 19de eeuw in Amerika een onderdeel van een bredere belangstelling voor de eigen geschiedenis. New Yorkse families met Hollands klinkende namen verdiepten zich in hun oorsprong waar ze vandaan kwamen. Zij waren de nakomelingen van de pioniers die in 1609 met Henry Hudson naar Amerika waren gevaren aan boord van de 'Halve Maen', of van kolonisten die zich vanaf 1625 hadden gevestigd in Nieuw Amsterdam. De stad die later in Engelse handen overging en werd omgedoopt tot New York

Kleipijp (HvdK) met Driemaster De Halve Maen 1609 Wapen van Amsterdam / Hollandse leeuw met pijlenbundel Zegel van New York City.Tekst boven: THE HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK en FOUNDED 1885.Tekst onder: EINDELYK WORDT EEN SPRUIT EEN BOOM. Hielmerk: ES gekroond. Pijpenmaker: Firma P. Goedewaagen & Zoon. 1890-1900.  Pijp is een dubbele krulpijp geweest. Vindplaats: Gouda Oostpolder.


Replica van het schip de Halve Maen


Liberty and Union

Kleipijp (lade22FM1489) Bolle ketel met Lady Liberty met de Amerikaanse vlag terwijl ze naar de overwinning wijst. In een lint rondom haar een tekst: LONG MAY IT WAVE. Hielmerk: molen. 1865-1890.
Pijpenmaker:  Frans Simon Sparnaaij  Vindplaats: Gouda/ Raam Koningshof.

The Star-Spangled Banner
Litho van Currier & Ives, 1870

Opmerking: De pijp refereert naar het einde van de Amerikaanse burgeroorlog die geduurd heeft van 1861 tot 9 april 1865

http://www.kleipijp.nl/index.php/component/content/article/33-algemeen/publicaties/5420-liberty-and-union-verbeeld-op-een-kleipijp


Charles Davenport

Engelsman Charles Davenport
die zich Sequah noemde 1891 - 1893

Kleipijp (DsPR1FM001) een doetel met het Portret van Charles A. Davenport / Grootzegel van Amerika. Afwezig de tekst
SEQUAH aan beide zijden op de steel. Gouda. 1892-1895. Pijpenmaker:  Firma  Jan Prince & Cie
Vindplaats: Gouda/omgeving.

De Engelsman Charles A. Davenport was vertegenwoordiger van de Londense firma Sequah Limited.
Hij arriveerde zo rond 1891 in Nederland. Hij deed zich voor als de Ämerican-Indian Medical Man"
Hij probeerde middeltjes aan de man te brengen tegen allerlei kwaaltjes. Dit deed hij door optredens te geven
door het gehele land. In werkelijkheid was het een soort kwakzalver. Bron: Jan van Oostveen.


Schilder Rembrandt van Rijn

Kleipijp (lade20FM38) met Rembrandt van Rijn de schilder RVR / Vrouw van Rembrandt met lauwerkrans en schilderspalet.
Gouda 2e helft 19e eeuw.  Zie ook:  Tabakspijp met standbeeld van Rembrandt, 1852

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.

Kleipijp (lade20FM569) met REMBRANDS PYPEN / Schilderspalet met twee penselen. Aan rokerszijde stilistisch weergegeven Rembrandt stambeeld
Gouda 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: Willem Wagenaar (hielmerk GB)

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (lade38FM017)  met in een lint de tekst REMBRANDS STANDBEELD, Standbeeld Rembrand en Schilderspalet met kwasten
binnen een lauwerkrans. 
Datering: 1852 - 1870. Goudse productie. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Joost van den Vondel

Kleipijp (part verz) met Portretten van Joost van den Vondel Gysbrecht van Aemstel en hun namen erboven.
Gouda 4e kwart 19e eeuw. Vindplaats: Gouda omgeving


Musquetier

Kleipijp (AK) met Portret van Musquetier / Tekst: EERE AAN MUSQUETIER 23 SEPT 1880. Goudse Pijpenmaker: Arie van der Kleijn Pietersz.
Datering: ca.1880. Net zoals G.J.Wagenaar een pijp maakte over een spraakmakende actuele gebeurtenis "De dubbele moord gepleegd door Jacobus Jut" werd in de Goudsche Courant van november 1880 de productie van deze pijp aangekondigd. Vindplaats: Gouda Drapiersteeg.


Kleipijp (Ds20FM03) kromkop met aan een kant het portret van een man en aan de andere kant de naam MUSQUETIER 1880 / portret van Musquetier omgeven door een lauwerkrans. Deze pijp heeft een totaal afwijkend model. Aan de basis van de ketel zien we lobben en blad motief en aan de rand van de ketel een versiering van stippen met een slingerende lijn. Welke pijpenmaker dit model heeft uitgebracht is onbekend. Ca. 1880. Goudse productie. Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both)


Moord op Kouwen

(AK) Vindplaats: Gouda Raam

(part verz) Vindplaats: Reeuwijk polder Oukoop

Kleipijp Hoornpijp met Portret van Weduwe Mevrouw van den Kouwen- Ten Kate / Portret Dienstbode Helena Beelo.
Tekst op steel: MEVR V.D. KOUWEN / . H . BEELO. Datering: 1875. Pijpenmaker: Gerardus Johannes Wagenaar. Vindplaats: Gouda Raam. 
In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, nr. 297 van het jaar 1875 is door de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar geadverteerd voor dit pijpje. De advertentie luidde "Als een staaltje van kurieuze spekulatie medegedeeld dat de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar Wz. op de Raam te Gouda, Goudsche pijpen verkoopt met de portretten van de vermoorde mevrouw van den Kouwen en hare dienstbode H. Beelo".


Jacob de Vletter

Jacob de Vletter

Kleipijp (part verz) met De vrouw van Jacob Wilhelmina Johanna de Vletter-Kleijweg / Jacob de Vletter. Tekst DE VROUW VAN JAKOB.
Datering: 1860-1880. Goudse productie. 
Bron: Jan van Oostveen PKN 131 Jaargang 33 januari 2011


Kleipijp (Ds27FM7) met aan de ene kant de tekst: JACOB DE VLETTER ZAAKWAARNEMER. Aan de andere kant de persoon Jacob de Vletter.
Datering: 1860-1880. Goudse productie. 
Bron: Jan van Oostveen PKN 131 Jaargang 33 januari 2011


Jan Onzin

Kleipijp (lade20FM836) met Man in kamerjas met geldbuidel en etui / Tekst: HUUR EN VERHUURKANTOOR VAN JAN ONZIN.
Gouda. 1861-1870. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.
Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin


lade20FM568

DsPR1FM014

Kleipijp met Man met geldbuidel, Bloemranken / Tekst: JAN ONZIN gekroond, Bloemranken. Tekst die op
de ontbrekende steel heeft gestaan W. WAGENAAR / GOUDA. Pijpenmaker: W. Wagenaar. Datering: 1860- 1870.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.

Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik
naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur,
van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin


Kleipijp: (part verz) met HET HUUR EN VERHUUR KANTOOR / VAN JAN ONZIN. Hielmerk: GN gekroond. Pijpenmaker: Fa. Sparnaay & Zn. Datering: 1860-1880. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.
Opmerking: Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin


Generaliteitsloterij

Opmerking: Op deze pijp wordt de Generaliteitsloterij uitgebeeld.

Kleipijp (Ds20FM17) Centraal een tafel waarachter drie personen zitten, links en rechts daarvan twee personen op stoel zittend. De buitenste personen draaien aan een rad. Onder deze voorstelling liggen zakken met het getal 100 erop (Geldzakken).
Fortuin balancerend op een bal. 2e helft 19e eeuw. Goudse pijpenmaker.
Vindplaats: Gouda polder Bloemendaal (vroegere locatie Both). Pijpenmaker: onbekend

De geschiedenis van de Nederlandse Staatsloterij gaat terug naar 1726, toen werd de Generaliteitsloterij opgericht. Voor die tijd waren er ook wel loterijen, maar dan op provinciaal of illegaal niveau, maar daar wilde men vanaf. De bedoeling van de oprichting was: meer inkomsten voor de staatskas te verwerven. De eerste trekking van de Generaliteitsloterij vond plaats op 4 april 1726 in de Ridderzaal in Den Haag. Na 1726 veranderde de Generaliteitsloterij een aantal malen van naam totdat het in 1848 officieel de Nederlandse Staatsloterij ging heten. Op beide voorstellingen van de Generaliteitsloterij zien we op het podium achter een tafel gezeten drie deftige heren en op de kopse kant van de tafel twee. Links en rechts ervan zit een kleiner figuur, kind of dwerg?, waarbij goed te zien is op de eerste voorstelling dat deze het getrokken lot aanreiken aan de buitenste heren aan de tafel. Te zien is dat zich links en rechts op het podium  houten trommels bevinden waaruit de trekking plaats vond. Later zal dit elektronisch gebeuren en tegenwoordig met een computer.