Nieuwsfeiten op kleipijpen18e/19e eeuw


Liberty and Union

Kleipijp (lade22FM1489) Bolle ketel met Lady Liberty met de Amerikaanse vlag terwijl ze naar de overwinning wijst. In een lint rondom haar een tekst: deze is niet goed leesbaar. Hielmerk: molen. 1865-1890.
Pijpenmaker:  Frans Simon Sparnaaij  Vindplaats: Gouda Koningshof.

The Star-Spangled Banner
Litho van Currier & Ives, 1870

Opmerking: De pijp refereert naar het einde van de Amerikaanse burgeroorlog die geduurd heeft van 1861 tot 9 april 1865

http://www.kleipijp.nl/index.php/component/content/article/33-algemeen/publicaties/5420-liberty-and-union-verbeeld-op-een-kleipijp


Charles Davenport

Engelsman Charles Davenport
die zich Sequah noemde 1891 - 1893

Kleipijp (DsPR1FM001) een Doetel met het Portret van Charles A. Davenport / Grootzegel van Amerika. Afwezig de tekst
SEQUAH aan beide zijden. Goudse productie. Vindplaats: Gouda/omgeving.

De Engelsman Charles A. Davenport was vertegenwoordiger van de Londense firma Sequah Limited.
Hij arriveerde zo rond 1891 in Nederland. Hij deed zich voor als de Ämerican-Indian Medical Man"
Hij probeerde middeltjes aan de man te brengen tegen allerlei kwaaltjes. Dit deed hij door optredens te geven
door het gehele land. In werkelijkheid was het een soort kwakzalver. Bron: Jan van Oostveen.


Schilder Rembrandt van Rijn

Kleipijp (lade20FM38) met Rembrandt van Rijn de schilder RVR / Vrouw van Rembrandt met lauwerkrans en schilderspalet.
Gouda 2e helft 19e eeuw.  Zie ook:  Tabakspijp met standbeeld van Rembrandt, 1852

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.

Kleipijp (lade20FM569) met REMBRANDS PYPEN / Schilderspalet met twee penselen. Aan rokerszijde stilistisch weergegeven Rembrandt stambeeld
Gouda 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: Willem Wagenaar (hielmerk GB)

Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Joost van den Vondel

Kleipijp (part verz) met Portretten van Joost van den Vondel Gysbrecht van Aemstel en hun namen erboven.
Gouda 4e kwart 19e eeuw. Vindplaats: Gouda omgeving


Musquetier

Kleipijp (AK) met Portret van Musquetier / Tekst: EERE AAN MUSQUETIER 23 SEPT 1880. Goudse Pijpenmaker: Bart Willemszn Wagenaar. Datering: 1880.
Net zoals G.J.Wagenaar een pijp maakte over een spraakmakende actuele gebeurtenis "De dubbele moord gepleegd door Jacobus Jut" werd in de Goudsche Courant van november 1880 de productie van deze pijp aangekondigd, gemaakt door de pijpenmaker B. Wagenaar.


Moord op Kouwen

(AK) Vindplaats: Gouda Raam

(part verz) Vindplaats: Reeuwijk polder Oukoop

Kleipijp Hoornpijp met Portret van Weduwe Mevrouw van den Kouwen- Ten Kate / Portret Dienstbode Helena Beelo.
Tekst op steel: MEVR V.D. KOUWEN / . H . BEELO. Datering: 1875. Pijpenmaker: Gerardus Johannes Wagenaar. Vindplaats: Gouda Raam. 
In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, nr. 297 van het jaar 1875 is door de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar geadverteerd voor dit pijpje. De advertentie luidde "Als een staaltje van kurieuze spekulatie medegedeeld dat de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar Wz. op de Raam te Gouda, Goudsche pijpen verkoopt met de portretten van de vermoorde mevrouw van den Kouwen en hare dienstbode H. Beelo".


Jacob de Vletter

Jacob de Vletter

Kleipijp (part verz) met De vrouw van Jacob Wilhelmina Johanna de Vletter-Kleijweg / Jacob de Vletter. Tekst DE VROUW VAN JAKOB. Datering: 1860-1880. Goudse productie. 
Bron: Jan van Oostveen PKN 131 Jaargang 33 januari 2011


Jan Onzin

Kleipijp (lade20FM836) met Man in kamerjas met geldbuidel en etui / Tekst: HUUR EN VERHUURKANTOOR VAN JAN ONZIN.
Gouda. 1861-1870. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.
Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin


lade20FM568

DsPR1FM014

Kleipijp met Man met geldbuidel, Bloemranken / Tekst: JAN ONZIN gekroond, Bloemranken. Tekst die op
de ontbrekende steel heeft gestaan W. WAGENAAR / GOUDA. Pijpenmaker: W. Wagenaar. Datering: 1860- 1870.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.

Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik
naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur,
van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin


Kleipijp: (part verz) met HET HUUR EN VERHUUR KANTOOR / VAN JAN ONZIN. Hielmerk: GN gekroond. Pijpenmaker: Fa. Sparnaay & Zn. Datering: 1860-1880. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.
Opmerking: Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin