Nieuwsfeiten op kleipijpen18e/19e eeuw


Schilder Rembrandt van Rijn

Kleipijp (AK) met Rembrandt van Rijn de schilder RVR / Vrouw van Rembrandt met lauwerkrans en schilderspalet.
Gouda 2e helft 19e eeuw.  Zie ook:  Tabakspijp met standbeeld van Rembrandt, 1852

Vindplaats: Oostzaan.

Kleipijp (AK) met REMBRANDS PYPEN / Schilderspalet met twee penselen. Aan rokerszijde stilistisch weergegeven Rembrandt stambeeld
Gouda 2e helft 19e eeuw. Pijpenmaker: Willem Wagenaar (hielmerk GB ontbrkend). 

Vindplaats: Wilsveen.


Joost van den Vondel

Kleipijp (part verz) met Portretten van Joost van den Vondel Gysbrecht van Aemstel en hun namen erboven.
Gouda 4e kwart 19e eeuw. Vindplaats: Gouda omgeving


Musquetier

Kleipijp (AK) met Portret van Musquetier / Tekst: EERE AAN MUSQUETIER 23 SEPT 1880. Goudse Pijpenmaker: Bart Willemszn Wagenaar. Datering: 1880.
Net zoals G.J.Wagenaar een pijp maakte over een spraakmakende actuele gebeurtenis "De dubbele moord gepleegd door Jacobus Jut" werd in de Goudsche Courant van november 1880 de productie van deze pijp aangekondigd, gemaakt door de pijpenmaker B. Wagenaar.


Moord op Kouwen

Kleipijp (AK) Hoornpijp met Portret van Weduwe Mevrouw van den Kouwen- Ten Kate / Portret Dienstbode Helena Beelo.
Tekst op steel: MEVR V.D. KOUWEN / . H . BEELO. Datering: 1875. Pijpenmaker: Gerardus Johannes Wagenaar. Vindplaats: Gouda Raam. 
In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, nr. 297 van het jaar 1875 is door de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar geadverteerd voor dit pijpje. De advertentie luidde "Als een staaltje van kurieuze spekulatie medegedeeld dat de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar Wz. op de Raam te Gouda, Goudsche pijpen verkoopt met de portretten van de vermoorde mevrouw van den Kouwen en hare dienstbode H. Beelo".


Jacob de Vletter

Jacob de Vletter

Kleipijp (FM) met De vrouw van Jacob Wilhelmina Johanna de Vletter-Kleijweg / Jacob de Vletter. Tekst DE VROUW VAN JAKOB.
Datering: 1860-1880. Goudse productie. 
Bron: Jan van Oostveen PKN 131 Jaargang 33 januari 2011


Oplichter Onstee

Kleipijp (AK) met Man in kamerjas met geldbuidel en etui / Tekst: HUUR EN VERHUURKANTOOR VAN JAN ONZIN.
Gouda. 1861-1870. Vindplaats: Vinkeveen langs A-12.
Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin


Kleipijp (AK) met Man met geldbuidel, Bloemranken / Tekst: JAN ONZIN gekroond, Bloemranken. Tekst die op de ontbrekende steel heeft gestaan W. WAGENAAR / GOUDA. Pijpenmaker: W. Wagenaar. Datering: 1860- 1870.
Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin


Kleipijp: (FM) met HET HUUR EN VERHUUR KANTOOR / VAN JAN ONZIN. Hielmerk: GN gekroond. Pijpenmaker: Fa. Sparnaay & Zn. Datering: 1860-1880. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.
Opmerking: Pijp verwijst naar de spraakmakende Amsterdamse oplichter A.J. Onstee. Voor een complete uitleg verwijs ik naar het artikel van Bert van der Lingen in PKN Nr. 129 Jaargang 33 met de titel "Van fraudeur tot acteur, van Onstee tot Onzin. Kleipijpen met huur- en verhuurkantoor van Jan Onzin