Oorlog & Vrede op Kleipijpen 18e en 19e eeuw


Herdenking Inname Den Briel: 300 jarige vrijheid


Kleipijpen (AK) met de stadspoort bij Brielle waar de watergeuzen na het rammen van de poort de stad bevrijden / Watergeuzenvloot bij Brielle. Hielmerk: 65 gekroond. Pijpenmaker: Adrianus van Duijn. 1872.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.
Op 1 april verloor Alfa zijn bril  


Kleipijp (FM) hoornpijp. De Noordpoort bij Den Briel waar de watergeuzen na het rammen van de poort
Den Briel bevrijden / Watergeuzenvloot bij Den Briel. Op de steel de tekst: BRIELLE 1. APRIL 1572 / 300
JARIG BESTAAN VAN NEERLANDS VRIJHEID (nogal versleten) 1872. Pijpenmaker: P.J. van der Want.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (AK) Gave Hoornpijp Watergeuzenvloot bij Den Briel / De Noordpoort bij Den Briel waar de watergeuzen na het rammen van de poort Den Briel bevrijden. Tekst op de pijpsteel: BRIELLE 1. APRIL 1572 / EERHERSTELLING DER VRIJHEID. Na 1872. Pijpenmaker: P. Goedewaagen.
Op de pijp bevindt zich tussen twee bloemconsoles een kijkglaasje. De voorstelling op het kijkglaasje is de stadspoort van Brielle in brand met de watergeuzen die de stad gaan bevrijden. Erboven staat staat de tekst: OP DEN EERSTEN DAG VAN APRIL 1572 VERLOOR DUC D'ALVA ZIJN BRIL


Kleipijp (lade11FM) Gave Hoornpijp met liggende leeuw. Tekst LEVE DE VRIJHEID en de wapens van Holland en Brielle. Ook op de pijp de teksten DE EERSTELING DER VRIJHEID en BRIELLE 1 APRIL 1872.
Maker: P.J. van der Want. Datering: 1872 of later.


Kleipijp (part verz) hoornpijp. De Noordpoort bij Den Briel waar de watergeuzen na het rammen van de poort
Den Briel bevrijden / Andere kant ketel Rennende herten.  1872. Pijpenmaker: P.J. van der Want.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens.


Kleipijp (LadeFM) Victoria, Engeltje, Hoorn de overvloed / Romein, Engeltje, Vredeshoed. Hielmerk: melkmeisje. Gouda. Pijpenmaker: Fa. Jan Prince & Co. 1872-1910.
300 jarig bestaan van Neerlands VrijheidVan Speyk en Baron Chassé

Kleipijp (AK)  Jan Carel Josephus van Speyk. Tekst: J.C.J.van SPEYK / Z.M. Kanonneerboot 2 die de lucht in vliegt. Tekst: 5 FEBr.1831. Hielmerk: wijnton gekroond. Na 1831.
Pijpenmaker: Helena van Vliet weduwe van Arie de Bruijn. Vindplaats: onbekend
Dan liever de lucht in


Kleipijp (FM) met Medaillons met daarin afgebeeld de Hertog van Saksen-Weimar en J.C.J van Speyk. 
Tekst: EENDRAGT MAAKT MAGT. Hielmerk: 58 gekroond. Ca. 1831-1842. Pijpenmaker: Gijsbert de Ronde.
Vindplaats: Gouda.


Kleipijp (FM) Rondom medaillons met Prins Willem II te paard, Baron Chasse en J.C.J. van Speyk.
Tekst bij de medaillons: KROONPRINS, D.H. CHASSE, J.C.J. VAN SPEYK.Tekst rondom bij de ketelrand: GETROUW VOOR T VADERLAND. Hielmerk: 72 gekroond. 1835-1865. Pijpenmaker: A. Sparnaay en F.S. Sparnaay komen in aanmerking.
Vindplaats: Reeuwijkse polders


Afbeelding van de kleipijp is ontleend aan een litho van de Franse schilder en lithograaf Denis Auguste Marie Raffet (1804-I860)

Kleipijp (AK) Baron Chassé die aanwijzigen geeft ter verdediging van de Citadel van Antwerpen / De Citadel omringd door Fransen met over en weer vliegende kanonskogels. Z:E:DE BARON CHASSE / CIT. VAN ANTWERPEN.
Hielmerk ontbreekt. Gouda na 1832. 


Slag bij Sedan

Deze pijpenkop herinnert ons aan de Frans - Pruisische oorlog die van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871 duurde. Op de pijpenkop wordt links de capitulatie van Napoleon III bij de slag bij Sedan uitgebeeld. Napoleon III draagt zijn zwaard over aan Wilhelm I de Koning van Pruisen. Op de rechterkant van de pijpenkop zien we een tekstlint met de datum 2 SEPT 1870. Tevens zien we een Catlin-gun een mitrailleur uitgevonden in 1865.

Kleipijp (AK) Keizer Napoleon III en de Koning van Pruisen Wilhelm I / Mitrailleur "Gatling gun"  Tekst: SEDAN 2 SEPT 1870.
Pijpenmaker: Arie van der Kleijn. 1871. Vindplaats: Gouda omgeving Raam.