Kleipijpen Napoleon  en periode afsplitsing Nederland-België


Kleipijp (lade12FM41) met de voorstelling van Metalenkruis W gekroond / 1830 - 1831 (Hasseltkruis) en de tekst in een lint TROUW AAN KONING EN VADERLAND. Hielmerk ontbreekt maar pijp is bekend met hielmerk molen?
Gouda, pijpenmaker Jacobus Collinee? (1831). Vindplaats: Noord-Holland.


Deze zilveren kruizen zijn ingesteld bij Koninklijk besluit door Willem III op 10 mei 1865. Ze werden uitgereikt op 27 juni 1865 aan de ± 5000 veteranen op het feest ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Militaire Willems Orde. Deze veteranen (militairen) hadden meegevochten bij het verdrijven van het leger van Napoleon, of hadden deelgenomen aan de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo

Kleipijp (FM) met Zilveren kruis 1813 / Zilveren kruis 1815. Datering: 1865.
Vindplaats: Gouda polder Achterwillens


Pijp refereert naar de Belgische revolutie van 1830. De wapenspreuk L'union fait la force wordt na de revolutie aan het Belgische wapen toegevoegd, later toen het Nederlands gelijk gesteld werd aan het Frans werd de wapenspreuk Eendracht maakt macht aan het wapen toegevoegd.

Kleipijp (part verz) Vlaggen met het Belgische wapen aan de voorzijde en aan de achterzijde van de ketel het getal 30 gekroond
2b. Tekst: L'UNION FAIT LA FORCE. Na 1830. Gouda. Vindplaats: Gouda polder Achterwillens. 


Kleipijp (ladeFM) met de tekst DE HELD VAN WATERLO DE GLORIE VAN ZYN TYD WAS MINZAAM VOOR HET
VOLK EN DAPPER IN DEN STRYD 1815 TOT 1865. Hielmerk ontbreekt. Datering: 1865. Pijpenmaker: Jan de Gidts.


Kleipijp (AK) Prins Willem II te paard / Vluchtende Napoleon Tekst: W II OVERWINNAAR VAN NAPOLEON
OP DE VELDEN VAN WATERLOO. Vindplaats: Gouda. Ca. 1865.