Goudse Pijpenmaker Jan Prince & Cie

Pijpenstort Nieuwe Haven (Terrein Tjeu Bonte bij voormalig kaaspakhuis)


Klein kleipijpje sigaretten (lade23FM827) met aan beide kanten bloemetjes geplaatst in een lint.
Hielmerk: melkmeisje. 2e helft 19e eeuw. 
Pijpenmaker: Jan Prince & Cie. Vindplaats: Nieuwe Haven pijpenstort


Kleipijp (lade23FM821) met bloemetje en wijnranken. Ca. 1900. Pijpenmaker Jan Prince & Cie.
Vindplaats: Nieuwe Haven pijpenstort


Kleipijp (lade23FM819) met een hand die een drinkbeker vasthoudt. Eind 19e eeuw.
Pijpenmaker: Jan Prince & Cie. Vindplaats: Nieuwe Haven pijpenstort


Kleipijp (lade23FM815) met Belgische wapen en vlaggen. Onder een kroon de Vlaamse Leeuw en rondom de tekst PER ASPERA
ET ASTRA. In een lint onder het wapen de tekst: L' UNION FAIT LA FORCE (Eendracht maakt macht).. Hielmerk: 46 gekroond.
Ca.1875-1895. Pijpenmaker Jan Prince & Cie. Vindplaats: Nieuwe Haven pijpenstort

Opmerking 1: Pijp is mogelijk gemaakt om het 50 jarig bestaan van het Belgische koninkrijk te vieren

Opmerking 2: Pijp refereert naar de Belgische revolutie van 1830. De wapenspreuk L'union fait la force wordt na de revolutie aan het Belgische wapen toegevoegd, later toen het Nederlands gelijk gesteld werd aan het Frans werd de wapenspreuk Eendracht maakt macht aan het wapen toegevoegd.


Kleipijp (Ds23FMPR18) Stukje pijpensteel met de tekst: JAN PRINCE &Cie Korte Isabe.  Eind 19e eeuw.
Pijpenmaker: Jan Prince & Cie. Vindplaats: Gouda/omgeving.


Kleipijp (Ds23FMPR19) Fragment pijp met stukje pijpensteel met pukkels en de tekst: PRINCE. IN GOUDA.  Eind 19e eeuw.
Hielmerk: Melkmeisje. Pijpenmaker: Jan Prince & Cie. Vindplaats: Gouda/omgeving.