Wapenspreuken op kleipijpen 18e en 19e eeuw


Tekst: Hollandse waapens

Kleipijp (PB) met Twee leeuwen als schildhouder. Wapenschild met vier kwartieren, Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Gouda, Wapen van Amsterdam en Wapen van Rotterdam. Tekst: HOLLANDSE WAAPENS. Hielmerk: Melkmeid. Ca. 1810-1845. Pijpenmaker: Cornelis Prince of de Firma Jan & Gerrit Prince. Vindplaats: Gouda. 


Tekst: Hollandse wapens

Kleipijp (AK) met Wapenschild met twee twee leeuwen. De leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Gouda, Wapen van Amsterdam en het wapen van Rotterdam. De tekst in het tekstlint luidt HOLLANDSE WAPENS. Hielmerk: Melkmeid. Pijpenmaker: Cornelis of Jan Prince? 1e kwart 19e eeuw. Vindplaats: Nieuwe Haven.


Tekst: Zeelandse wapens

Kleipijp (AK) met Wapens van Zeeland, Middelburg, Vlissingen en Veere. Tekst: D . ZEELANDSE WAPENS. Hielmerk: WS. Pijpenmaker: Gerrit Cornelis Pzn van der Want. 1860-1880. Vindplaats: Gouda Omgeving.