Wapenspreuken op kleipijpen 18e en 19e eeuw


Tekst: Hollandse waapens

Kleipijp (PB) met Twee leeuwen als schildhouder. Wapenschild met vier kwartieren, Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Gouda, Wapen van Amsterdam en Wapen van Rotterdam. Tekst: HOLLANDSE WAAPENS. Hielmerk: Melkmeid. Ca. 1810-1845. Pijpenmaker: Cornelis Prince of de Firma Jan & Gerrit Prince. Vindplaats: Gouda. 


Tekst: Hollandse wapens

Kleipijp (AK) met Wapenschild met twee twee leeuwen. De leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Gouda,
Wapen van Amsterdam en het wapen van Rotterdam. De tekst in het tekstlint luidt HOLLANDSE WAPENS.
Hielmerk: Melkmeid. Pijpenmaker: Cornelis of Jan Prince? 1e kwart 19e eeuw. Vindplaats: Gouda Nieuwe Haven.


Kleipijp (FM) met op de voorzijde van de ketel twee leeuwen met afgekeerd hoofd als schildhouder met daartussen
een wapenschild met vier kwartieren. Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Batavia, Wapen van Amsterdam
en het Wapen van West Friesland, Op de achterzijde van de ketel het Wapen van Gouda. Tekst: Rond het wapenschild
HOLLANDSE GOUDSE PYPE. Hielmerk: 51 gekroond. 1820-1850. Vindplaats: Reeuwijk/omgeving
Pijpenmaker:  Gerrit Prince, Firma Jan & Gerrit Prince


Tekst: Zeelandse wapens

Kleipijp (AK) met Wapens van Zeeland, Middelburg, Vlissingen en Veere. Tekst: D . ZEELANDSE WAPENS. Hielmerk: WS. Pijpenmaker: Gerrit Cornelis Pzn van der Want. 1860-1880. Vindplaats: Gouda Omgeving.