Lichtius en Per de Licht. 17e eeuws naam op Barok pijpensteel


In mijn pijpenverzameling barokpijpjes bevinden zich verschillende pijpenstelen waarop afgebeeld de naam Lichtius in combinatie met het jaartal Anno 1632 en Anno 1633. Niet duidelijk is wie deze Lichtius dan wel Per de Licht was. Wel is inmiddels wat meer bekend welk baroktype van pijp behoorde bij die namen.