Te koop Kleipijpen 18e eeuw


Ds50-5
Kleipijp met aan de en kant een zalmvisser. Aan de andere kant drie zwaantjes met eronder het initiaal HB.  Omstreeks 1730.
Ketelrand heeft een klein chipje..
PRIJS: 20 euro


Ds50-6
Kleipijp parelnaadtype met aan weerszijde melkmeisjes. Omstreeks 1700. Ketelrand heeft chipje..
Pijp is verder ongemerkt.
PRIJS: 20 euro


Ds50-7
Kleipijp parelnaadtype met aan de ene kant een molenaar en aan de andere kant een molen. Omstreeks 1730. Ketelrand is gaaf.
Pijp is verder ongemerkt.
PRIJS: 25 euro


Interesse, stuur een mail met nummer(s) naar:
f.j.mayenburg@caiway.nl

lade26-131
Kleipijp parelnaaftype met aan weerszijden een kip en een haan. Omstreeks 1730. Uiterst klein chipje aan ketelrand.
PRIJS: 25 euro


Ds96FM33
Twee Kleipijpjes zijmerk met tulpen. Datering: 1700 - 1730. Gouda. Pijpenmaker: Anthonie Jansz Spitberge
PRIJS: samen 25 euro

Ds96FM35
Kleipijpje zijmerk met een viool. Datering: 1720 - 1750. Gouda
Pijpenmaker: Daniel van Steijn
PRIJS: 12,50 euro


Ds96-28
5 Mooie scherpe zijmerkpijpjes uit de 1e helft 18e eeuw. De ketelranden zijn gaaf. Het gaat om de merken AVDA en IG, WGB, IKM, DBN en KIP.
PRIJS: 40 euro


Ds96-27
5 Mooie scherpe zijmerkpijpjes uit de 1e helft 18e eeuw. De ketelranden zijn gaaf Pijp met GHL gekroond heeft een
ingedeukte ketel: is stortafval. Het gaat om de merken IVG, VR, IAK, DVD en GHL.
PRIJS: 40 euro


Ds96-9
Zeldzame kleipijp met mooi scherp uitgevoerd het wapen van Amsterdam omgeven door leeuwen. Ca. 1730. Ketel is vrijwel gaaf.
Geen Goudse pijp: Vervaardigd in Utrecht.
PRIJS: 20 euro

Ds96-10
Zeldzame kleipijp met boven een vis gekroond de tekst GOUDA. Aan de andere kant twee pijpen en erboven de tekst SVO. 1e helft 18e eeuw. Pijpenmaker: Lieve Groenendaal.
Hapje uit de ketel.
PRIJS: 20 euro


Ds96-26
Zeldzame kleipijp bewerkt van het parelnaadtype met aan twee kanten rokende aapfiguren afgebeeld.
1720-1748. Pijpenmaker: Pieter Claesz Reijnaert. De ketelrand heeft een flinke hap.
VERKOCHT


Ds98-08
Kleipijp met  leeuwen en een wapenschild met wapens van de 7 Provinciën.  Rondom het wapenschild de tekst HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Ook op een lint de tekst VIVAT ORANI. Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal. Ketelrand is gaaf. Hielmerk ontbreekt.
PRIJS: 20 euro


Ds98-01
Mooie Kleipijp met leeuwen rondom een wapenschild met wapens uit Zweden.  Op een lint aan de bovenkant pijp de tekst:
FRE REX SWEDEN. Gouda. Omstreeks 1770. Hielmerk L gekroond van de Goudse pijpenmaker Frans Verzijl.
Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal. Ketelrand is gaaf.
VERKOCHT


Lade38-66
Mooie Kleipijp met een persoon (narrenfiguur) met de initialen HD. Gouda. Omstreeks 1770. Hielmerk 46 onder een kroon van de
Goudse pijpenmaker Jan van Leeuwen en weduwe. Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal. Ketelrand is gehapt.

PRIJS: 20 euro


Lade38-39
Mooie scherpe kleipijp met de landman (boer met schop). Gouda. 1740 - 1760. Pijpenmaker: Pieter Engelen van de Put 
of Jan Pietersz. van der Putten. Ketelrand is gaaf.
VERKOCHT

Ds96-13
Mooie scherpe kleipijp met als zijmerk een man met de Zeeuwse Rijksdaalder. Gouda. 1725 - 1740.
Pijpenmaker: Gerrit de Zeeuw.
Ketelrand is gaaf.
PRIJS: 20 euro

Ds98-06
Mooie scherpe kleipijp met een rokende man op een stoel. Gouda. 1740 - 1760.
Ketelrand is gaaf.
PRIJS: 15 euro


Ds98-07
Kleipijp van het parelnaadtype met aan twee kanten een druiventros. Gouda. 1740 - 1760. Ketelrand is gaaf.
PRIJS: 25 euro

Vindplaats: Waddinxveen tuinderij

Lade38-49
Kleipijp van het lobbentype met parelrijen met kwastjes. Met een mooi stukje bewerkt steel. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda. 
Gouda. Ca. 1750. Merk op de ketel: P onder kroon. Ketelrand gaaf. Pijpenmaker:  Anthony Souffreu
VERKOCHT

Vindplaats: Waddinxveen polder Bloemendaal.


Lade38-51
Zeer zeldzame 18e eeuwse kromkop pijpenkop met aan de ene kant een eenhoorn en aan de andere kant een leeuw. Ze houden een
wapenschild vast waarop verschillende  wapens zijn te onderscheiden met rondom de tekst HONI SOIT QUI MAIL Y PENSE.
Onder op de pijpenkop een lint met de tekst DIEU ET MON DROIT.  Aan de achterzijde een Tulp met blaadjes. Het hielmerk op deze pijpenkop is de gekroonde L. De maker van de kleipijp is Frans Verzijl (1729-1785). Deze fabriek maakte veel exportpijpen voor diverse landen in West-Europa
zoals Duitsland (Pruysen), Denemarken, Frankrijk en Hongarije. De ketel heeft een hapje.
PRIJS: 50 euro
VERKOCHT


Ds44-7
Deze kleipijp met het hielmerk de gekroonde 96  is gemaakt door de bekende Goudse pijpenmaker
Pieter Stomman. Tekst: FELIX MERITIS. 1780-1820. Vindplaats: Reeuwijk tuinderij. Ketelrand gaaf.
PRIJS: 25 euro


Ds44-8
Zeldzame kleipijp  met de tekst van de pijpenmaker: NICOLAES BAKKER NB.
Schoonhovense productie. 18e eeuw. Ketelrand gaaf.
PRIJS: 30 euro


Ds44-9
Lobbenpijp met het initiaal WGB van de Gorkumse pijpenmaker Wouter Groenenberg
18e eeuw.Ketelrand gaaf.
PRIJS: 20 euro

L13-11
Parelnaadpijpje. Fraaie kleipijp  met aan twee kanten een druiventros onder een kroon
Ca. 1730.Ketelrand gaaf.
PRIJS: 30 euro

Bodemvondst: Gouda/omgeving


Nr: PK12-56
Drie Goudse  langsteel kleipijpen met mooi stuk steel van ca. 13-17 cm. Datering: Ca. 1710-1730. Gerookte exemplaren.
Vindplaats: Noord-Holland. Ketelranden zijn gaaf. 
PRIJS: 45 euro


lade13-213
Parelnaadpijpje. Kleipijp  met aan een kant een viool spelende man en aan de andere kant een schenkkan. Ca. 1730.
Ketelrand gaaf. Vindplaats: Gouda/omgeving
VERKOCHT


lade13-113
Parelnaadpijpje. Vissertje op een krukje zittend met het initiaal IDB en drie vissen. Ca. 1730. Vindplaats Zevenhuizen (ZH).
VERKOCHT


L13-211
Mooie scherp uitgevoerde kleipijp van het parelnaadtype met aan een kant de Leeuw in de Hollandse Tuin.
Aan de andere kant een watermolen met het initiaal IDH. Ketelrand gaaf. 

Productieplaats: Gorinchem Jan de Hoog. 1e helft 18e eeuw
VERKOCHT

L13-212
Mooie scherp uitgevoerde kleipijp van het parelnaadtype met aan een kant de Leeuw in de Hollandse Tuin
en het initiaal IOH. Aan de andere kant een watermolen.  Ketelrand gaaf.

Productieplaats: Gorinchem Jan Ophuyzen. 1e helft 18e eeuw
VERKOCHT

L13-225
Kleipijp van het parelnaadtype met aan een kant een molenaar die een zak draagt en aan de andere kant
een watermolen met poes Ketelrand gaaf. 
Productieplaats: Gorinchem? 1e helft 18e eeuw. Ketelrand gaaf. 
Pijp heeft aan een kant haarlijntjes maar geen breuk.

VERKOCHT


Interesse, stuur een mail met het nummer naar:
f.j.mayenburg@caiway.nl


L13-223
Parelnaadpijpje. Mooie scherp uitgevoerde kleipijp van het parelnaadtype met aan een kant een molenaar zak dragend.
Aan de andere kant een watermolen en een gezichtje onder een kroon.  Ketelrand gaaf. Pijpje had breuk en is netjes geplakt.

Productieplaats: Gouda. 1e helft 18e eeuw
PRIJS: 22,50 euro

L13-226
Parelnaadpijpje. Mooie scherp uitgevoerde kleipijp van het parelnaadtype met aan een kant een molenaar zak dragend.
Aan de andere kant een watermolen met initiaal PVR en een gezichtje.  Ketelrand gaaf.

Productieplaats: Gouda. 1e helft 18e eeuw
PRIJS: 30 euro


L13-105
Mooie scherp uitgevoerde kleipijp van het parelnaadtype met de voorstelling van een duif en doffer.
Productieplaats: Gouda. 1e helft 18e eeuw. Ketelrand gaaf.
VERKOCHT


L22-1168
Mooie scherp uitgevoerde kleipijp met Mercurius in medaillon en initialen PS op de baal / Neptunus in medaillon. Aan de rokerskant een staande leeuw met pijlenbundel. 1810-1850. Hielmerk ontbreekt.
Op de koopbaal staan de initialen PS van de vormmaker Pieter Scholenaar zilversmid aan de Korte Tiendeweg.
Productieplaats: Gouda. Ketelrand gaaf.

VERKOCHT


L13-102
Mooie kleipijp van het parelnaadtype met aan weerskanten de Hollandse Leeuw. Zonder zwaard/sabel.
Productieplaats: Gorkum. 18e eeuw
PRIJS: 20 euro


VERKOCHT


PK12-4
Kleipijp in de vorm van een dubbelgezicht, man/vrouw. Ook wel Januskop genoemd. 1e kwart 18e eeuw. Gouda.
Vindplaats: Noord-Holland.
VERKOCHT

PK12-49
Kleipijp, zijmerk met de voorstelling van een schildwacht. 1e kwart 18e eeuw. Gouda. Vindplaats: Noord-Holland.
PRIJS:  7,50 euro


PK12-34
Zeldzame kleipijp van het lobbentype met de naam SCHOONHOVEN rondom de ketel. Midden 18e eeuw.
Gemaakt in Schoonhoven. 
Vindplaats: Noord-Holland.
PRIJS:  25 euro


Lade38FM38
Een leuke en scherpe kleipijp met een man in een roeiboot. Omstreeks 1730. Gouda.
Ketelrand gaaf.

PRIJS: 20 euro

LS-21
Zeldzaam. Een leuke kleipijp met een zeilschip.  Een driemaster VOC schip. 
Omstreeks 1730. Gouda
Ketelrand gaaf.

VERKOCHT


PK-45
Zijmerk kleipijp met aan 2 kanten een ster. Omstreeks 1730. Ketelrand gaaf.
Vindplaats: Noord-Holland

VERKOCHT

PK-46
Zijmerk kleipijp met een harp.
Omstreeks 1730. Ketelrand gaaf.
Vindplaats: Noord-Holland

PRIJS: 5 euro

PK12-8
Kleipijp met wapen Utrecht en monogram IM. Schoonhoven. Pijpenmaker Joannes Murk. Ketelrand gaaf.
2e helft 18e eeuw.

PRIJS:  7,50 euro


PR20-1
Een zeldzaam kleipijpje  met aan een kant een vissertje en aan de andere kant mooi scherp drie vissen en het initiaaal IDB. Omstreeks 1730. De pijp heeft aan een kant randschade.
PRIJS:  12,50 euro

PK-50
Kleipijp  met aan een kant op de hiel een moriaan. Omstreeks 1730. De pijp heeft een flink stuk steel >10 cm. Ketelrand is gaaf
PRIJS:  10 euro


Interesse, stuur een mail met het nummer naar:
f.j.mayenburg@caiway.nl


Lade 17-1
Twee stuks 18e eeuwse bewerkte zijmerk kleipijpen en 4 stuks 19e eeuwse bewerkte kleipijpen.
De pijpen hebben gave  ketelranden.
VERKOCHT


Lade 17-2
Drie stuks 18e eeuwse bewerkte kleipijpen en 3 stuks 19e eeuwse bewerkte kleipijpen.
De pijpen hebben beschadiging aan de ketelrand en een pijp is gelijmd.
PRIJS:  20 euro


Interesse, stuur een mail met het nummer naar:
f.j.mayenburg@caiway.nl


Meer kleipijpen te koop, klik op: